Feeling of Temešvár

Feeling of Temešvár

krátká reportáž z tréninkového tábora Bujinkan Dōjō Prague

Z tréninku bikenjutsu

Jako každým rokem, tak i letos dorazila skupina příznivců tradičních bojových umění do nádherného prostředí jižních Čech za účelem praktikování a hlubšího poznání skrytých technik japonských bojových umění ninjutsu a bujutsu.

Pod širým nebem i ve stínu tamních jehličnatých lesů probíhaly každý den 3-4 tréninky s tématy ninpō taijutsu (boje beze zbraně), tōjutsu (boje s mečem), sōjutsu (boje s kopím) či shurikenjutsu (vrhání čepelí).

Jenda v pozici Seigan no kamae

V rámci praktikování tōjutsu byla prováděna například také technika Raiko no ken, a to i ve variantě proti více protivníkům tak, jak byla původně zamýšlena. Byl kladen důraz na správné provedení všech šesti seků – migi kesa giri, hidari dō giri, migi shōmen giri, hidari kesa giri, migi kesa giri a hidari kiri age (hidari gyaku kesa giri). Tuto techniku bylo možné reálně otestovat v rámci tréninku přesekávání rohoží (tameshigiri). Rohože nebyly pro nácvik správné techniky pevně uchyceny ve stojanu a bylo je tedy třeba přeseknout velmi pohotově ještě před jejich dopadem na zem.

Jedna z pozic z Kukishin ryū bōjutsu a to Heitō no kamae

Při manipulování v rámci rokushakubō byla možnost vyzkoušet krom jiného základní techniku shihō bofuri gata, ze které vychází mnoho dalších technik, se všemi jejími nuancemi. Z technik byla vyložena a studována kata gohō, která pěkně demonstruje snahu oklamat oponenta a schopnost zmást protivníka. Z tréninku jasně vyplynulo, že bōfuri gata není pouhým tréninkem manuální zručnosti, ale rovněž efektivní technikou, která udržuje oponenta v bezpečné vzdálenosti.

Sōjutsu

Při procvičování boje s kopím (yari) se zopakovaly všechny základní kamae, uke gata (techniky bloků) a uchi gata (techniky útoků) pro tento druh zbraně. Dále byly studovány

některé z technik shōden gaty – první kata zvaná kanpō, druhá kata – shihō waza a třetí kata, která se jmenuje hichō kaku a ještě technika hito tsuki aihō. Všechny katy byly studovány s aspektem správného pohybu jak obránce s kopím, tak útočníka s katanou. U jedné z těchto technik byla brána v potaz velká kinetická energie a síla yari v plném pohybu při roztočení nad hlavou (sek na hlavu oponenta), kdy je lepší variantou pro obránce uskočit do bezpečné vzdálenosti nežli blokovat. Dále byl zdůrazněn obecný důležitý fakt a princip chůze se zbraní pouze do známého a dobře viditelného prostoru. Couvání či chůze do neznámého prostoru s tasenou zbraní by mohla vyústit v pád a snadné poranění.

Našel se čas i na procvičení základů s kusari fundō. Jednou z těchto základních technik je třeba i manévr zvaný osame, během kterého je po provedení techniky řetěz schován zpět do dlaně. Jedná se o tajnou, chcete-li skrytou zbraň, je tedy žádoucí, aby nebyla před použitím spatřena. Během osame je mezi rukama řetěz natažený a pohybem obou rukou proti sobě je řetěz uschován do dlaně jedné ruky – pohyb musí být velmi rychlý, aby se řetěz nezamotal. Pokračovalo se i k dalším technikám s touto zbraní včetně gyaku waza.

Z techniky Kasumi dori

Z oblasti taijutsu byly opakovány techniky kihon happō včetně torite kihon gata go-hō s důrazem na provedení základní formy v jednoduché a efektivní podobě. Došlo i na suwari waza a trénink techniky zvané kasumi dori se snahou o nezvedání těžiště během provedení keri na suigetsu a techniku dō gaeshi, obě pocházející z tradice školy Takagi yōshin ryū.

Z tréninku v lese

Poslední den tréninku jsme se pokusili zkombinovat všechny tři katy z kosshi kihon sanpō do jedné techniky. Cílem bylo zautomatizovat jednotlivé bloky a údery, aby na sebe plynule navazovaly a techniky nebyly nafázované. Pro precizaci pohybů a maximální využití všech smyslů válečníka probíhal trénink i v noci, kdy se dá lépe uplatnit intonjutsu (techniky skrytí a úniku). Vzhledem k výhodám plynoucím z venkovního tréninku mimo tělocvičnu bylo využito přirozeného prostředí (kmenů stromů) k zpevnění a otužení úderových ploch. Ve vodním prostředí se procvičovaly způsoby boje ve vodě i praktické dovednosti z oblasti první pomoci.

Lucka ukazovala základní techniku práce s lukem

V období mezi tréninky měli účastníci tábora možnost individuálně procvičovat lukostřelbu a vrhat nejrůznější druhy ocelových čepelí od klasických nožů, přes bō-shurikeny (jehlovité čepele) po hira-shurikeny (ploché hvězdice).

Trénink občas musí trochu bolet

Stran nabídky možností poznat co nejvíce způsobů vedení boje, ale i hloubky poznání jednotlivých technik, které byly rozebrány do posledního detailu, měl tento tréninkový tábor co nabídnout, a určitě tomu tak bude i příští rok, kdy proběhne další tábor pražského oddílu ninjutsu pod názvem Ninpō gasshuku. Budeme se na vás těšit!

Jan Špaček, 3. kyū
deshi Bujinkan Dōjō Prague

Účastníci z druhé poloviny tréninkového tábora
Comments are closed.