Kamu, Kamu, Kamu…

Kamu, Kamu, Kamu…Poslední hodina se senseiem dokončila filozofické aspekty, které začal rozvíjet v neděli. Zahájil jsem lekci s nějakým taijutsu, které sensei posunul na další úroveň, s důrazem na aspekt Muto dori ve všem co letos děláme. I přesto, že tématem je "gokōgoshin" (1), základ toho co děláme má velmi blízký vztah s podstatou mutō dori. (2) Sensei řekl: "Když si myslíte, že něco je, tak není nic; když si myslíte, že nic není, něco tam je." Pak dodal, "to je kanjin kaname neboli shinshin shingan." (3)(4)
Během této hodiny jsem se naučil dvě věci:

1) Koncept kanjin kaname patří do Takagi yōshin ryū a do Kotō ryū,
2) Shinshin shingan, "oči a mysl bohů", patří do Togakure ryū.

Sensei si s těmi koncepty hodně hrál, přechodem z taijutsu k yari a ninja bikenu, jako vždycky. Manipuloval svými uke, jako by nebyli ničím, pouhým prstem. Ale opakoval, že ten prst je pouze prodloužení pohybu těla. Poprosil jsem ho, jestli by to na mě udělal a bylo to jako narazit do zdi. Sensei byl uvolněný a nevypadalo to, že by se vůbec pohyboval, ale nemohl jsem se k němu dostat. Na druhou stranu, odlétl jsem pryč bez zjevné příčiny. Není to žádné kouzlo, jen čisté taijutsu.
Často vám může připadat, když ho vidíte provádět techniku, že to jeho uke jen hraje. Ale když to sami zažíváte, pochopíte, že nic není hrané. Můžete vzít všechny waza které chcete, když to necítíte s ním, nemůžete vědět. Senseiovo budō je jen o procítění.
Abyste získali tento cit, musíte trénovat správně, což znamená, že musíte naslouchat a poslouchat. To je to, co dělá studenta studentem. Přál bych si, aby v dōjō bylo víc studentů.
Toto "bytí studentem" souznělo s tím, co nás učil v neděli. Sensei, tváří k shinden, během přestávky mluvil o Monju Bosatsu. (5)
Jak víte, v shinden je socha mnicha Ganjina, vyrobená z tvrdého dřeva. (6) V této soše je díra, do které chce sensei umístit sochu Monju Bosatsu. Tento bodhisattva je prý Sariputra, nejlepší žák Budhy. (7)
Manjusri (skrt) je bodhisattva kaligrafie a představuje archetyp oddaného žáka. Možná bychom měli být všichni oddanými žáky. Kaligrafie v úvodu tohoto článku se čte "Kamu, kamu, kamu, shinyū, Shinmyō, Aun”. To řekl během minulé nedělní lekce. (8)
Nebyl jsem si jistý, zda jsem ho nepřeslechl, proto jsem ho poprosil, aby to zopakoval. Řekl, že pro mě udělá kaligrafii. To je ona.
Sensei řekl, že "božská síla" vede naše pohyby. Během boje bychom neměli dělat nic jiného, než nechat to "božské" inspirovat naše skutky. Není žádné dobré ani špatné řešení, pouze přichází přirozený pohyb.
Takže pokud chcete získat tento "přirozený pohyb inspirovaný bohy" do svého taijutsu, chovejte se jako Monju Bosatsu a staňte se oddanými žáky Hatsumi senseie.Poznámky:
1. Gokōgoshin / 悟光護心 / více https://kumafr.wordpress.com/?s=goko+goshin
2. Mutō dori / / více https://kumafr.wordpress.com/?s=goko+goshin a https://kumafr.wordpress.com/2015/05/27/muto-dori-is-not-muto-dori/
3. Sensei při svém učení mluví o kanjin kaname velmi často. A Používá mnoho různých významů, vzhledem k tomu co nám chce sdělit.
Kanjin kaname / 肝心要 / hlavní význam
Kanjin kaname / 観 神 要 / vidět pravdu za iluzí
4.Christian Petrocello napsal "sōke říká, že 心神 心眼, shinshin shingan (mysl a božské oči) je kanjin kaname" v článku https://tenryuenglish.wordpress.com/2011/12/19/shinshin-shingan/
Ohledně shinshin shingan jsem dříve napsal:"oči a božský duch" řekl sensei během tréninku. Ale shingan je také 真贋 opravdovost; a shinshin může být také 心身 (tělo a mysl), takže tsurugi můžeme rozumět jako způsob jak se stát plně opravdoví s naším tělem a myslí. Tsurugi je nástroj který nám k tomu dopomůže. Pohybováním se v našem taijutsu volně se očišťujeme od záměru. To je z dřívějšího článku (https://kumafr.wordpress.com/2013/05/08/muto-dori-is-buto-dori/)
5. Monju Bosatsu (jap) aka Manjusri (skrt):http://www.onmarkproductions.com/html/monju.shtml
Bosatsu = Boddhisattva
6. Ganjin: https://en.m.wikipedia.org/wiki/Jianzhen
7. Sensei chce dát malou sochu Monju Bosatsu do díry v soše Ganjina. Monju je zobrazení Sharishi (skrt) neboli Sariputry (jap) který byl nejlepším žákem Budhy. Hannya Shingyo Sutra je rozhovor mezi Sharishim a Budhou.
8. První tři znaky jsou bonji pro "bůh", nebo "božská síla" (Kamu je jako kami). Nejsou pro to kanji.
神佑 / Shinyû je nebeská ochrana; božská pomoc
神妙 Shinmyō je ve významu ukázat pokoru před pomocí shůry (komentář díky Dougu Wilsonovi)
阿吽 / A Un je 1:(Většinou psané jenom kanou) Om; Aun; slabyčné vyjádření prvotní trojjedinosti Vishnu, Shivy a Brahmy; 2: nádech a výdech; dýchání; alfa a omega. Doug Wilson dodal: "a a un jsou také rovnováhou a dualitou mezi je tam a není tam, atd."


Publikováno v červenci 2015 na stránkách https://bujinkangard.wordpress.com/2015/07/29/kamu-kamu-kamu/Arnaud Cousergue, Shihan Bujinkan Hombu Dojo

Arnaud Cousergue, Bujinkan Dojo Shihan
http://www.budomart.com, e-mail: arnaud.cousergue@gmail.com


Comments are closed.