Techniky shurikenjutsu

Techniky shurikenjutsuV našem dōjō se věnuje technikám shurikenjutsu vycházejících z tradic škol bujinkan ryū-ha. Přesto se rádi obeznámíme s tréninkem shurikenjutsu i z jiných škol či bojových umění, abychom si rozšířili obzor (např. Meifu shinkage-ryū, a další).

Naše tréninky jsou zaměřeny na funkční techniky hodů čepelí či na její využití na krátkou vzdálenost. Preferujeme způsoby hodů / pohybů, které jsou nápomocné rychlému a účinnému řešení nebezpečných situací tak, jak je prezentují tradiční bojová umění. Největší část našich tréninků je zaměřena na precizní osvojení si základních hodů v různých pozicích a činnostech (pádové techniky, chůze, běh, atd.).

Vycházíme pouze ze zkušeností získaných pod vedením japonských učitelů nebo učitelů studujících v Japonsku.Hatsumi sensei a část jeho sbírky shurikenů a různých denshō.  Najděte způsob jak udržet pod kontrolou pozici čepele vašeho shurikenu během jejího letu. Pokud získáte tuto schopnost vaše shurikenjutsu se stane silným.Základní přehled technik

 • Shōmen uchi 正面打ち / Jōdan uchi 上段打ち - vertikální hod seshora
 • Gyaku uchi 逆打ち - diagonální hod vedený přes ruku
 • Age uchi 上げ打ち - hod vedený zespoda nahoru
 • Aruki uchi 歩き打ち - hod vedený z chůze
 • Za uchi 座打ち – hod prováděný z různých druhů pozic v sedě
 • Hashiri uchi 走り打ち – hod prováděný v běhu
 • Ne uchi 寝打ち – metody hodů z pozice v lehu
 • Henka waza 変化技 - další varianty hodů, jako jsou Ichimonji uchi 一文字打ち, Jūmonji uchi 十文字打ち, atd.Některé z technik shurikenjutsu trochu podrobněji


Jōdan uchi 上段打ち – vertikální hod seshora
Začínáme z pozice Shizentai 自然体 či Shinzen no kamae 自然の構え, tedy z přirozeného stoje. Shuriken 手裏剣 máme umístěný v pravé dlani hrotem vpřed. Pokračujeme krokem levou nohou vpřed, současně s tím posuneme pravou ruku nahoru ze strany k hlavě do úrovně spánku dlaní vzad, aby z čelního pohledu nebyla čepel vidět. S prudkým otočením pravého boku vpřed švihneme pravou rukou šikmo před tělem tak, že pravá ruka „padá“ diagonálně dolů k levému boku. V tomto pohybu se díky odstředivé energii dostává shuriken z ruky a je tak „vypuštěn“ ke svému cíli.


Gyaku uchi 逆打ち – diagonální a horizontální hod
Začínáme z pozice Shizen no kamae 自然の構え. Shuriken 手裏剣 máme umístěný v pravé dlani hrotem vpřed. Pokračujeme krokem pravou nohou vpřed, současně s tím posuneme pravou ruku křížem před tělem nad levé rameno. Otočíme dlaň ruky od hlavy ven a s prudkým otočením v bocích švihneme pravou rukou šikmo před tělem tak, že pravá ruka „padá“ diagonálně dolů k pravému boku. V tomto pohybu se díky odstředivé energii dostává shuriken z ruky a je tak „vypuštěn“ ke svému cíli.
Student by měl během hodu neustále dodržovat principy založené na základních pohybech taijutsu. Pravá ruka využívá totožného principu a téměř úplně stejného pohybu s jakým se setkáme v případě úderu způsobem Ura shutō ken 裏手刀拳.


Age uchi 上げ打ち – hod zespoda nahoru
V případě této techniky začínáme z pozice Shinzen no kamae 自然の構え, přičemž shuriken 手裏剣 máme umístěný v pravé dlani hrotem vpřed. Pokračujeme krokem pravou nohou vzad do pozice Shōshin no kamae 初心の構え, kdy levá ruka je natažená před tělem a pravá ruka se shurikenem se posune dolů vedle pravého boku. Další pohyb je krok pravou nohou vpřed, se kterým současně provede pravá ruka prudký švih vpřed tak, aby vytvářela pohyb před tělem diagonálně nahoru do prostoru před levé rameno. V tomto pohybu se díky odstředivé energii dostává shuriken z ruky a je tak „vypuštěn“ ke svému cíli.
Tohoto hodu se dá také docílit pouhým otočením boků bez kroku vpřed. Dráha házející ruky je stejná jako v základním způsobu hodu. Během této techniky se snažíme docílit stejného pocitu a pohybu, který provádíme v rámci Gogyō no katy 五行の型, konkrétně první techniky z tohoto souboru, a to Chi no katy 地の型.


  Další věcí, která je klíčovou pro zvládnutí správného hodu, je naučit se uvolnit čepel shurikenu z dlaně v ten správný moment. A jediným způsobem jak toho dosáhnout je pravidelný a intenzivní trénink.
  z tréninku Bujinkan Dōjō Prague