Ikebana

Ikebana

Je japonský způsob aranžování květin, které má velmi dlouhou tradici. Během let se ikebana rozvíjela spousty směry. A i v dnešní době je je tradice velmi živá a dokonce se vyučuje v mnohých školách. Podstatou ikebany jsou tři základní skladební prvky – země, člověk a nebe. Cílem tohoto způsobu aranžování květin je vyjádření jednoty a harmonii s vesmírem.

Ikebana 生け花 je mnohem víc než květinová výzdoba. V Japonsku je chápána jako umění, a to dokonce umění, které je na úrovni sochařství, nebo malířství. Japonská ikebana je ukázněnou uměleckou formou, která kreativitu umožňuje jen v určitých mantinelech. Ikebana je plná filosofie a odkazů na buddhistické a japonské reálie.

Ikebana v překladu znamená „oživené květiny“. Občas se můžete setkat i s pojmem „kadō 華道, který označuje spojení „cesta květin“. Na rozdíl od klasického květinového aranžmá, které můžete zakoupit v téměř každém květinářství, neklade ikebana ten hlavní důraz na květy. Ikebana chápe květinu jako celek a stejně důležité jako květy jsou pro ni i stonky nebo listy.

Ikebana aranžmá mohou obsahovat i živé větve, trávu nebo listí. Nádoby, ve kterých jsou aranžmá umístěna navíc ikebana nechápe jen jako nutnost a z nouze ctnost – naopak. Váza, mísa nebo cokoli, v čem je květina, je rovnocenou součástí celého aranžmá.

Umění ikebana je úzce spjato s východními filosofiemi a buddhismem. Některé zdroje hovoří o tom, že počátky ikebana můžeme datovat do 6. a 7. století našeho letopočtu. Buddhističtí niši odedávna přinášeli jako svou oběť Buddhovi na jeho oltář květiny. Japonci tyto oběti dotáhli k dokonalosti – právě z nich vznikla ikebana.

Jak ikebana vznikla?

Historie ikebany je rozsáhlá a obsahuje odkazy na japonské i buddhistické reálie. Zároveň je ikebana rozčleněna na spoustu větví a stylů, z nichž každý má svá vlastní pravidla a svůj vlastní filosofický přesah.

Kupříkladu styl tatebana 立花 („stojící květy“) je vystavěný na symetrii a faktu, že květiny musí být jeden a půl krát vyšší než nádoba, ve které mají být. Silnou buddhistickou symboliku má styl rikka 立夏. Součástí čajového obřadu jsou potom květiny ve stylu chabana 茶花, který respektuje zákonitosti právě této pro Japonce společenské události. Poměrně volným stylem, který nemá tak přísná pravidla je potom jiyuka 自由花.

Narazit můžete i na kakebanu, což je květinová dekorace v závěsných nádobách nebo oshibanu – tedy ikebanu ze sušených květin. Typů a škol je samozřejmě ještě mnohem více. Každopádně platí, že každá škola se od ostatních tu více, tu méně liší.