Slovníček

Slovníček

Yōgoshu 用語集

Některé termíny používané v oblasti bojových umění není jednoduché přeložit z japonštiny do českého jazyka tak, aby překlad plně podchytil plný význam slova nebo slovního spojení. Přesto doufáme, že tento jednoduchý přehled pomůže aspoň v základní orientaci v terminologii.


Obecné termíny

A


● Age 上げ - od slovesa ageru; zvednout, nahoru
● Age uchi 上げ打ち - zasáhnout ve výstupu
● Ai 合 - harmonie, soulad
● Aiuchi 相打ち - zásah oběma soupeři současně
● Aruki 歩き - od slovesa aruku; jít, kráčet, chůze
● Ashi 足 - noha, chodidlo
● Ashi barai 足払い - podmetení nohy nebo nohou
● Ashi sabaki 足捌き - práce, technika nohou
● Ashi waza 足技 – technika nohou
● Ashigarugashira 足軽頭 - kapitán pěších samurajů
● Ashigaru taisho 足軽大将 - generál pěších samurajů
● Ashiko 足甲 - kovové pásy na nohy s bodci (drápy) na spodní straně
● Atama 頭 - hlava
● Ate 当て - úder
● Atemi 当て身 - citlivé, vitální body
● Atemi no tanren 当身の鍛錬 - trénink otužování těla, úderových ploch
● Atemi waza 当て身技 - techniky útoků na vitální body
● Ato de 後で - po (časově)
● Awase 合わせ - od slovesa awaseru, setkat se
● Ayumi ashi 歩み足 - normální chůze (krok)

B


● Battō 抜刀 - tasení meče
● Bajutsu 馬術 - dovednost jízdy na koni
● Bafuku 幕府 - japonská vojenská vláda, shogunát
● Barai 払 - podmést (ve složenině) sloveso harau – odrazit, smést
● Banpenfugyo 萬川万変 -
● Bansenshukai 萬川集海 - historická kniha o ninjutsu
● Battō jutsu 抜刀術 - techniky tasení meče, umění tasení meče
● Biken 秘剣 - skrytá čepel (Bi = Hi: schovaný, tajný)
● Biki 引 (od hiku) – pro stahující se pohyb zpět, např. sayabiki 鞘引
● Bisentō 眉尖刀 - obrovská halapartna
● Bō 棒 - dlouhá tyč o délce cca 180 cm
● Bōgu 防具 – zbroj, kompletní tréninkové vybavení na kendō 剣道, také kendōgu 剣道具
● Bōjutsu 棒術 - umění boje s dlouhou tyčí
● Bokken 木剣 - dřevěný meč (tento název se používá téměř výhradně mimo Japonsko)
● Boku 木 - strom, dřevo (jako materiál)
● Bokutō 木刀 - dřevěný meč
● Boryaku - strategie boje
● Boshi 鋩子 - linie ostří
● Bōshuriken 棒手裏剣 - vrhací čepele podobné noži či bodci
● Bu 武 - (sinojap., ve složeninách) boj, válka
● Budō 武道 – bojová umění, cesta bojovým uměním
● Budōka 武道家 - student bojových umění
● Bōshi ken 拇指拳 - úder špičkou palce
● Bufū 武風 - vítr bojového umění
● Bufū ikkan 武風一貫 - bojový vítr vane každým dnem (vytrvalost v bojovém umění)
● Bugei 武芸 - historická, klasická válečná umění boje
● Bugeisha 武芸者 - bojový umělec
● Bujin 武神 - válečník, bojovník, samuraj
● Bujinkan 武神館 - společnost válečníků
● Bujinkan Dōjō 武神館道場 - mezinárodní organizace založená Hatsumi senseiem
● Bujinkan budō taijutsu 武神館武道体術 - bojový pohybový systém bujinkanu
● Bujinkan bugei 武神館武芸 - bojová umění bujinkanu
● Bujutsu 武術 - stará bojová umění, staré bojové metody a dovednosti
● Bumon 武問 - bojová brána
● Bunkai 分解 – česky analizovat, rozebrat. V japonských bojových uměních to je aplikace ve waza 技. Je to představení si použití techniky proti reálným soupeřům. Pomáhá pochopit účel.
● Bushi 武士 - bojovník, samuraj, válečník
● Bushidō 武士道 - morální kodex samurajů "Cesta samurajů", cesta válečníka, samuraje, způsob života Bushi
● Butoku 武徳 - "ctnosti válečníka"
● Butsumetsu 仏滅/佛滅 - kyūsho 急所 - které se nachází v oblasti třetího žebra
● Buyū 武友 - bojový přítel, přítel bojového umění

CH


● Chakin shibori 茶巾絞り - ždímání čajového ručníku (v tenouchi 手の内)
● Chiburi 血振 - setřepání krve
● Chidori ashi 千鳥足 - ptačí chůze jako ayumiashi 歩み足
● Chigau 違う - jiný, různý
● Chiisai 小さい - malý
● Chikaku 近く - blízko
● Chikama 近間 - krátká vzdálenost (též chika-maai 近間合い)
● Chikara 力 – výkon, síla, odhodlání
● Chinugui 血拭い - setření krve
● Chi 地 - země; jeden z pěti základních elementů gogyō
● Chi no kata 地之型 - působení země
● Chi ryaku no maki 地略の巻 - svitek, listina se základními principy země
● Chiburi 血振り - manévr s mečem, při kterém se očišťuje čepel od krve
● Chigoku otoshi 地獄落し - nechat propadnout peklu (technika)
● Chika tabi - vnější tabi s gumovou podrážkou
● Chimon - znalosti terénu a prostředí
● Chinugui 血拭い - setření krve
● Chisai ちさい - malý
● Chō-hō 諜報 - metody špionáže
● Chū 中 - střed, střední
● Chū ryaku 中略 - princip druhé úrovně
● Chūdan 中段 - střední pásmo; střední úroveň (od pasu až ke krku)
● Chūdan uke 中段受け - blokování ve středním pásmu
● Chūden 中伝/中傳 - druhá úroveň učení
● Chūden no kata 中伝之型 - techniky druhé úrovně
● Chūnin 中忍 - jedna z hodností označující postavení ninjů. Jedná se o střední úroveň velitelů
● Chūshin 中心 – střed. Soupeři mají v základním postoji své meče před sebou tak, aby špička meče směřovala proti očím oponenta. Této pozici se říká Chūdan no kamae 中段の構. Chūdan no kamae se někdy předkládá jako postoj ve střední úrovni. Při boji se oba snaží získat pro sebe střed chūshin. Jde o kontrolu nad vzájemnou středovou linií v určitý moment pomocí pohybu mečem nebo pozicí a hlavně prací těla. Ten, který nad svým soupeřem získá střed (obecně převahu v postoji, ve střehu), je na půl cesty k úspěšnému zásahu. Získá tak otevření suki - příležitost k zásahu. Kdo střed prohraje, může prohrát celý boj. Stejný princip platí i pro jiná kamae 構え – postoje. Pokud je válečník schopen zaújmout znamenité Chūdan no kamae je pro oponenta velice složité, ne-li nemožné, jej zasáhnout či se dostat do jeho prostoru.

D


● Dame 駄目 - ne, špatné, takhle ne
● Dan 段 - úroveň/stupeň; pokročilý technický stupeň
● Dattō 脱刀 - vytažení meče z obi
● Dōjō 道場 - tréninková místnost, místo praxe "cesty"
● Dai - rozlehlý, velký, vysoký
● Dai gogyō - pět čínských živlů: zem, voda, dřevo, kov, oheň
● Daijōdan - postoj s mečem nad hlavou
● Daikomyo - v buddhismu je to velké jasné Buddhovo světlo v ninjutsu je to světlo od vnitřku k vnějšímu. Může to být zážitek světla nošeného v srdci
● Daimyō - japonský vojenský kníže
● Daishō 大小 - souprava dvou mečů (katana a wakizashi)
● Daitō - delší z mečů soupravy daishō
● Daken taijutsu - soubor technik úderů a kopů
● Dan - mistrovský stupeň technické vyspělosti v japonských bojových uměních
● Dattō 脱刀 - vyjmutí meče z obi
● Debana waza 出鼻技 – útočná technika, zásah soupeře v okamžiku, kdy zahajuje útok. Praktikováno v rámci kendō 剣道 a gekiken 撃剣
● Den - legenda, tradice
● Denshō - svitek, který slouží k přenášení (sdělení) nějakého vědění; psané podání
● Deshi - žák, učeň
● Dō 道 (Michi) - označuje "cestu". V bojových uměních to označuje spíše moderní bojová umění jejichž prvotním cílem je kultivace ducha.
● Dō 銅 - trup
● Dō jime - sevření, tlak, sevření (shimeru) na dō (břicho)
● Dō maru - druh brnění vinoucího se kolem těla
● Dō uchi - úder na Do
● Dōjō - místo určené pro trénink bojových umění
● Dōjō chō - vůdce nebo hlava dōjō
● Doko - rozzlobený tygr
● Doko no kamae - postoj s pěstí vzad u hlavy
● Dokuen jutsu - využití jedovatého kouře
● Dōmo どうも - děkuji
● Dōmo arigatō gozaimasu どうも有難うご座います - děkuji velmi (formální poděkování za něco co probíhá)
● Dōmo arigatō gozaimashita どうも有難うご座いました - děkuji velmi uctivě (formální poděkování za něco co právě skončilo)
● Dori - tori – 1.) od slovesa toru; vzít, uchopit 2.) od slovesa toru - zajmout, zatknout
● Doton jutsu - techniky ukrytí využívající zem
● Dōzo どぞ - prosím

E


● Enbu 演武 - oficiální ukázka (formální)
● Enbugi 演武着 - oficiální oblečení na enbu 演武
● Enzan no metsuke 遠山の目付け - periferní vidění (pohled na vzdálené hory)

F


● Furikaburi 振り被り - zvednutí meče v přípravě na sek
● Fū - vítr, jeden z pěti základních elementů Gogyō
● Fū no kata - působení větru
● Fudō - nehybný
● Fudō ken - úder pěstí
● Fudōmyō - japonský bůh války
● Fudōshin 不動心 - neotřesitelná (neposkvrněná) mysl a nepohyblivý duch je stav fudōshin. Je to odvaha a stabilita jak duševní, tak fyzická. Spíše než tuhost a nepružnost, fudōshin popisuje stav, který není snadno narušitelný vnitřními myšlenkami nebo vnějšími silami. Je schopen přijímat silný útok při zachování klidu a rovnováhy. Přijme a lehce vydává, uzemňuje a odráží agresivitu zpět k pramenu.
● Fudoza - sed na jedné patě
● Fūkaku 風格 - zrak, pohled, důstojnost, nebo taky hluboký
● Fukiya - foukačka využívaná ninji a jinými vrstvami společnosti
● Fuko - krčící se tygr
● Fukuro shinai - tréninkový meč stylu Yagyū ryū z bambusových lamel pokrytý kůží
● Fumi - stoupnout, dupnout
● Fundō - závaží
● Furi - točit, švihat se zbraní
● Furi kaburi 振りかぶり - nápřah mečem
● Furi oroshi 振り下ろし - švih mečem směrem dolů (v ō-chiburi 大血振)
● Futari dori - dvojnásobný úchyt, držení dvěmi útočníky

G


● Gakusei 学生 - student
● Gyaku 逆 - naopak
● Gaeshi - (ve slož.) kaeshi; 1.) vracet(se), vracet
● Gaeshi waza - protiobrana
● Gakure - ze slova kakureru, skrývat se, zmizet
● Gaman - trpělivě snášet
● Gando - přenosné osvětlovací zařízení využívané ninji v historii
● Gankotsu - oblast brady
● Ganmen 顔面 - bod mezi očima
● Ganriki 眼力 - vyzařování ki 気 z očí
● Ganseki - skála
● Ganseki nage - metat velký kámen, hod bokem
● Garami - "štěpení, štípání" podržet, stočený
● Gari - ze slova karu, sklízet, podmést
● Gassho no kamae - pozice těla při pozdravu
● Gasshuku合宿 – tréninkový tábor, vícedenní seminář
● Gata - (ve slož.) Kata; spoutání, rameno, forma, sestava
● Gatame - (ve slož.) katame; kontrolovat, znehybnit, přidržet
● Gawa (ve slož.) kawa - strana, bok
● Ge (ve slož.) - spodní
● Gedan 下段 - spodní pásmo
● Gedan no kamae - postoj se zbraní směřující k zemi
● Gedan uke - spodní blok
● Geiko - (ve slož.) keikó nácvik, cvičení
● Gendai budō 現代武道 - školy bojových umění po reformě Meiji, jiný termín pro gendai ryū
● Gendai ryū 現代流 - školy budō 武道 po reformě Meiji (Meiji ishin 明治維新)
● Genin - jedna z hodností označující postavení ninjů. Jedná se o spodní úroveň označující samotné vykonavatele
● Genjutsu - umění klamu
● Geri (ve slož.) keri - techniky kopů
● Geri gaishi - kontrovat úder (nebo úderem) nohou
● Geri kudaki - odvrátit úder (nebo úderem) nohou
● Geta - dřeváky
● Gi 着 - cvičební oděv např: iaigi 居合着, judōgi 柔道着, atd.
● Giri - ( ve složeninách); od slovesa kiru; sekat
● Gikan - dbát spravedlnosti
● Gikan ryū koppōjutsu - jedna z devíti škol vyučovaných v rámci organizace Bujinkan Dōjō
● Gohō no kata - spojení 5 forem, směrů
● Godan - technický stupeň studenta označující úroveň 5. danu, shidōshi
● Gogyō - pět základních elementů Chi, Sui, Ka, Fū a Kū (země, voda, oheň, vítr a prázdnota)
● Goja dori - také musha dori, překonat někoho silnějšího
● Gokaku-geiko 互角稽古 – cvičný zápas dvou stejně pokročilých (praktikováno v kendō 剣道)
● Gokui 極意 - hidden, skryté, tajné
● Gokuraku - ráj
● Gokuraku otoshi - přivést do ráje
● Gokyū - žákovský technický stupeň úrovně 5. kyū
● Gomen nasai ごめんなさい – promiňte, omluva
● Gorin 五輪 - kyūsho 急所 - pět bodů okolo pupku
● Goroshi - (ve slož.) korosu, zabíjet
● Goshi - (ve slož.) Koshi; boky, bedra
● Goshinjutsu 護身術 - sebeobranné formy
● Goshitan ken - úder pěti spojenými prsty
● Goton-pō 五遁法 - metody skrývání a úniku pomoci pěti přírodních elementů
● Guchi - také kuchi; ústa
● Gumi - také kumi; vojenská jednotka
● Gunkimono - válečný příběh
● Guruma (ve slož.) - přetočení, kolo
● Gunki - vojenská kázeň, vojenský prapor
● Gusari (ve slož.) - také kusari; řetěz
● Gyaku 逆 - opak, naopak, protilehlý, obrácený, zkroucení, čtení znaku také saka
● Gyaku hanmi 逆半身 - opačná pozice těla bokem k oponentovi
● Gyaku jime - zkřížené škrcení, palce směrem ven
● Gyaku nage - hod pomocí lámaní paže
● Gyokko ryu kosshijutsu - jedna z devíti škol vyučovaných v rámci organizace Bujinkan Dōjō
● Gyokushin ryu ninpō - jedna z devíti škol vyučovaných v rámci organizace Bujinkan Dōjō

H


● Habaki 鎺 - objímka čepele meče (slouží k zajištění meče v saya 鞘)
● Hai はい - ano
● Hai dōzo はいどうぞ - ano začněte / tak prosím (podobně jako hajime 始め)
● Hachimaki 鉢巻 – šátek, váže se na hlavu pod men (také tenugui 手拭い)
● Hajime 始め - začít, start
● Hakama 袴 - tradiční kalhotová suknice (součást uniformy)
● Hakuryoku 迫力 - silná vůle (ki 気) zaútočit na nepřítele. Postavení těla a duše, jedná se o plné soustředění na techniku a boj. Je zde silné zapojeni mysli. Je to také síla a to nejenom fyzická, ale i mentální a estetická.
● Hajime 始め (初め) - zahájení
● Hanmi 半身 - vytočení se stranou k oponentovi
● Hanshi 範士 - han: příklad nebo model k napodobení; osoba, kterou bychom měli okopírovat
● Haori 羽織 - kabátek přes montsuki 紋付 (součást uniformy)
● Hara 腹 - břicho (oblast tři prsty pod pupkem – tanden 丹田)
● Harai masu 払います - odrazit
● Harai waza 払い技 – útočná technika, odražení oponentova meče stranou
● Hatsuji 刃筋 - směr ostří
● Hayaku 早く - rychle
● Hayasuburi 速素振り - rychlé cvičení seků s mečem
● Heihō 兵法 - strategie, nebo starý výraz pro školu linii.
● Heikō 並行 - rovnoběžný
● Heiyoshin 平常心 - každodenní mysl, přirozený, normální
● Henka waza 変化技 - alternativní techniky
● Heso 臍 - pupek (břicho)
● Heta 下手 - nezkušený, špatný
● Hidari 左 - vlevo
● Hikinuki nagara 引抜ながら - zvedání meče a tím i jeho vytahování, s pocitem ukenagashi 受流
● Hikitate-geiko 引き立て稽古 - cvičný zápas, kde pokročilý učí a vede méně zkušeného
● Hiki taoshi 引き倒し - technika tlaku dolů
● Hira 平 - plochý
● Hito kokyū 一呼吸 - eden dech, jedním dechem
● Ha - ostří japonské čepele; škola, směr
● Hachi - osm
● Hachi dan - technický stupeň studenta označující úroveň 8. Danu
● Hachi kyu - technický stupeň studenta označující úroveň 8. Kyu
● Hachimaki - šátek pro odvádění potu z čela nošený také pod helmicí
● Hachimonji no kamae - postoj z Togakure ryú ruka v Doko, prsty natažené
● Haidate - chrániče stehen
● Hachimaki - šátek, páska na hlavě
● Hajime - začněte
● Hagakure - historická kniha doslovně přeložena jako "schovaný v listí", která ovlivnila Bushidō
● Hai - ano
● Haibu yori - uchopení zezadu
● Hajutsu kyú hō - devět způsobů uvolnění
● Hakama - tradiční skládaná kalhotová sukně
● Hamagari - dlouhá, tenká skládací pilka
● Hanbō 半棒 - středně dlouhá tyč o délce 3 shaku (90 cm)
● Hanbōjutsu - techniky s hanbō
● Hane - 1.) ze slova haneru, skákání, vyskakování, 2.) křídlo, peruť
● Hane age - vyskočit
● Hanegoshi nage - přehoz bokem
● Hanza - postoj s jedním kolenem na zemi
● Happa - list, úder dlaněmi na uši
● Happō - osm stran nebo osm cest
● Happō biken 八法秘剣 -
● Happō keri - kopy nohou všemi směry
● Hara - toto místo se nachází v oblasti pod pupkem a je označováno jako centrum energie
● Harai - podmetat
● Harai goshi - přehoz bokem přes záda
● Harakiri - obřadná sebevražda rozpáráním břicha, jedná se o hovorový výraz pro tento proces. správnější je Sepukku
● Haramaki - druh brnění, do kterého se vstupuje zezadu
● Haru - jaro
● Hassó no kamae - postoj s mečem svisle vedle těla
● Hashigo yari - kopí s žebříkem
● Hasuji - je úhel ostří (Ha) jakým vniká meč do makiwary, ten musí být přesně ve směru a úhlu seku, jinak dochází ke značným silám v sekací části meče (monouchi) a díky špatnému úhlu může dojít k ohnutí meče nebo dokonce i zlomení. Pozná se to podle čistoty seku a zvuku který je při seku (čím čisčí zvuk, tím lepší úhel). Bez dobrého hasuji nejde dělat složitější seky jako je např. mizu gaeshi.
● Hatsumi Masaaki - zakladatel a velmistr organizace Bujinkan Dōjō
● Hatsuden - schopnost zásahu
● Heihō - principy boje, vojenská strategie
● Heito no kamae - postoj s bō vodorovně u zad
● Hekito - technická úroveň ve škole Kotō ryu
● Henka 変化 - změna; varianta
● Henka waza - techniky využívající několik variant možností pohybu
● Hensōjutsu - umění přestrojení se a zpodobnění postavy
● Hi - živel oheň
● Hicho no kamae - jeden z postojů využívaných v taijutsu
● Hidari - vlevo, levý (á)
● Hiden - tajemství
● Hiji - Kyusho, loketní kloub
● Hiji ate - úder loktem, také Shuki ken
● Hiji ori - zlomit loket
● Hiken jutsu - také Biken jutsu; techniky ovládání krátkého meče
● Hiki - ze slova hiku, tahat
● Himo 紐 – pásky sloužící k uvázání hakami 袴
● Hira - široký, velký
● Hira ichimonji no kamae - jeden z postojů využívaných v taijutsu, ale třeba i v hanbōjutsu a bōjutsu
● Hira no kamae - přirozený postoj, jiné jméno pro Shizen no kamae
● Hira shuriken - ploché vrhací čepele
● Hitoashi - jeden krok
● Hitoemi 一重身 - rovný postoj, nohy paralelně dopředu
● Hiza 膝 - koleno
● Hiza awase 膝合 - přisunutí kolen
● Ho - cesta, strana, princip, způsob, pravidla, směr
● Ho doki - uvolnění
● Hojō - vázání, bezpečný
● Hojōjutsu - techniky využití provazu k svázání
● Hoken júroppo - 16 způsobů úderových ploch lidského těla
● Hoko - druh japonského kopí
● Hoko jutsu 歩行の術 - technika chůze
● Hoko no kamae - jeden z postojů využívaných v taijutsu
● Honbu dójó - hlavní dōjō každého bojového umění
● Hon - tento, hlavní, pravý, zásada, základ
● Hon gyaku - první zkroucení zápěstí
● Hon jime - škrcení s palci dovnitř, paže jsou zkřížené
● Hontai - podstata
● Hoshi - Kyusho, nervový bod, který je umístěn v oblasti nad loktem poblíž loketní jamky
● Hoshu kihon gata go-hō - jeden ze starších názvů pro druhou část kihon happō
● Hoshu kihon no kata - jeden ze starších názvů pro kihon happō
● Hyojo hoko - chůze a běh po kluzkém povrchu (bláto, led)

I


● I - mysl, srdce, vůle, úmysl, záměr
● Iai - vytasit, tasit meč
● Iaijutsu - umění pohybů meče, při kterém je důležitý proces tasení.
● Iaidō 居合道 – japonské bojové umění s mečem založené především na technikách tasení
● Iaigoshi 居合い腰 - pevný nízký postoj
● Iai obi 居合帯 - široký pás pro cvičení iaidō 居合道
● Iaitō - cvičný kovový meč s tupým ostřím
● Ibukuro - žaludek
● Ichi 一 - jedna
● Ichi-gan ni-soku san-tan shi-riki一眼二足三丹四力 - toto přísloví přibližuje přístup k praxi v rámci japonského šermu, aneb říká, co je na praxi meče důležité: napřed oči, pak nohy, pak odvaha a nakonec síla.
● Ichimonji no kamae 一文字の構 - základní postoj, jedna paže natažená dopředu, postoj ve formě čínského znaku pro jedničku (ichi)
● Iie いいえ - ne
● Iga - oblast, kde bylo centrum ninjutsu
● Ikimashó – jděmež,též:Jdeme na to! (pronese učitel na zač. tréninku)
● Ikkyo - najednou
● Ikkyu - technický stupeň studenta označující úroveň 1. kyu
● Inashi gata - technika úderu
● Indoor tabi – (ang.)obuv s látkovou podrážkou do haly, interiéru
● Inpō - umění skrývání se
● Inton - zatajení a maskování
● Intonjutsu - dovednost skrytí se a úniku
● In-yō 陰陽 - protiklady čínsky Ying-Yang
● Ippon shōbu 一本勝負 – zápas o jeden vítězný bod
● Irimi 入り身 - akce, kdy vstoupíš do oponentova ma-ai間合い (základní postavení, střeh s kodachi 小太刀)
● Irimi no seme 入り身の攻め - tlak (hrozba), postup, pohyb dopředu s ohrožením oponenta
● Iri – čtení znaku hairu, vstoupit
● Irimi - vstupování, shýbání se
● Isshi nanpō - "musíš mít rozsáhlý morální a filozofický základ"
● Isshin – jedna mysl, koncept
● Itai - bolest; To mě bolí, to bolí
● Itaken - široké čepele
● Itameru - zranit, ublížit
● Itami - bolest
● Itami jime - škrcení, bolestivý tlak
● Itami nage - metání pomocí bolesti
● Issoku ittō 一足一刀 - s každým krokem sek, ma-ai 間合い na jeden krok
● Issoku ittō no ma-ai 一足一刀の間会 - vzdálenost, kde se dá útočit nebo odrážet útok na jeden krok
● Ittō 一刀 - jeden meč
● Ittō nanpō - "pokud si přeješ použít meč, musíš mít mnoho zkušeností"

J


● Jōzu 上手 - zkušený
● Jakkin - životní body na dvouhlavém svalu paže
● Jidai - historické období, éra, přeneseně zašlé časy, minulost
● Jihi no kokoro - benevolentní srdce
● Jigeiko 地稽古 - volný trénink, tréninkový zápas
● Jigoku - peklo
● Jime - škrcení, tlak, stlačení
● Jin - člověk
● Jin ryaku no maki - svitek principů člověka (splynutí principů nebes a země)
● Jinbujin fusatsu - boží pravidlo pro bojovníky nezabíjet lidi
● Jinchu - životní bod umístěný na základně nosu, na horním rtu (Kyusho)
● Jingasa - klobouk pěšího vojáka
● Jō - tyč o délce 4,5 shaku (120 cm)
● Jōdan 上段 - horní pásmo
● Jōdan giri - přímý vertikální sek, jinak také shōmen giri
● Jōdan uke - horní blok
● Jō-ha-kyu上波及 (序破急) – časování např v nuki uchi 抜き打ち, nōtō 納刀 (jō 上 - (pomalu) záměr a cítění, nutit soupeře svou plnou mentální energii, ha 波 - (rychleji) soustředění energie (ki 気) v hara 腹 na útok, kyu 及 - (bleskově) plné použití energie (ki 気) do útoku a 100% víra ve vítězství)
● Jōgeburi 上下振り - houpání nahoru a dolů v přehnaně velkém pohybu
● Jú - číslovka 10
● Juban 襦袢 - spodní oděv pod montsuki 紋付, iaigi 居合着 (součást uniformy)
● Jú dan - technický stupeň studenta označující úroveň 10. Danu
● Judō - bojové umění Jigoro Kana
● Juji - kříž, zkřížený, zkřížení; deset slabik
● Jujiro - důlek
● Jújutsu - druh bojového umění
● Júmonji 十文字 - kříž
● Júmonji dori - uchopení do kříže
● Júmonji no kamae 十文字の構 - postoj se zkříženými pažemi před hrudníkem
● Júnan taisō - zahřívací proces
● Jutaijutsu - soubor pružných technik s tělem
● Jutsu 術 – tradiční japonský název pro umění, ale za předpokladu naprostého vložení se do prováděné činnosti. Ne jen na fyzické úrovni (waza 技), ale i společný projev těla, srdce, a duše v jediném okamžiku.
● Jutte - kovový obušek

K


● Kaeshi waza 返技 – obranná technika, zablokování oponentova seku
● Kamae 構え – postoj, střeh
● Kamiza 上座 (kamidana 神棚) - prostor nejčastěji čelo dōjō 道場, kde je např. obraz mistra, kaligrafie školy atd.
● Kan ken no metsuke 観見の目付け - pozorováním soupeře jak drží tělo a meč odhadnutí jeho duševního stavu a úmyslu
● Kan no metsuke 觀の目付け - vycítit soupeře, šestý smysl
● Kangeiko 寒稽古 – zimní trénink, zimní tréninkové soustředění
● Kankyū 緩急 - různé načasování (sei-dō-ma)
● Kata 形 - předem daná sestava pohybů, seků atd. (nejdůležitější součást výuky)
● Katana no torikata 刀のとり方 - způsob zvedání meče při tōrei 刀礼
● Katate 片手 - jednou rukou
● Katsugi waza 担ぐ技 – útočná technika, sek z nápřahu přes rameno
● Katsujinken 活人剣 - meč který život dává
● Keiko 稽古 - trénink, tréninkový, cvičení
● Keikogi 稽古着 - tréninkový oděv, vrchní část oblečení pro trénink
● Ken sen 剣線 - hrot meče
● Ki 気 - síla dechu, vnitřní síla
● Kime 決め - rozhodnutí; ostrost pohybu, zpevnění
● Ki wo tsukete 気を付けて - být opatrný
● Kiri 切り - sekat
● Kiryōku 気力 - italita, energie
● Kohai 後輩 - něčí mladší žák (podřízený)
● Kokyu 呼吸 - kontrola dechu
● Koryū 古流 - tradiční/stará škola
● Kyōshi 教師 - kyō: učit; učitel
● Kyū 級 - členění, odstupňování začátečníků před shōdanem
● Ka - oheň, jeden z pěti základních elementů Gogyo
● Ka no kata - spoutání ohně
● Kaeshi - Gaeshi; kontrovat, obrana
● Kage - stín, silueta
● Kage no Ittó - způsob tasení šavle vodorovně u zad
● Kagi - háček, zaháčkovat, svinout
● Kai - organizace, skupina
● Kaiten 回転 - ponořit, druh kotoulu
● Kakato - pata
● Kakato geri - kopnutí patou
● Kake - Gake; přichytit, běžet
● Kaku - bod umístěný na koleně (Kyusho)
● Kakushi - schovaný, neviditelný, ten, kdo nemůže být viděn
● Kakushi Buki 隠し武器 - skryté zbraně
● Kakushi geri - neviditelný úder nohou
● Kama yari - kopí s hákovitým ostřím
● Kamae 構え - postoj, pozice
● Kami - šintoistické božstvo
● Kamidana – šintoistický domácí oltář
● Kamiza - božstvo, svatyně na počest duchům
● Kan - spolek, sdružení
● Kancho - špion, zvědové
● Kankaku 感覚 -
● Kanji 漢字 - japonské psané znaky převzané z Číny
● Kannushi - šintoistický kněz
● Kappo - stará metoda první pomoci
● Kayaku jutsu - využívání zápalných a výbušných látek
● Kasha - kladka využívaná ninji
● Kashira - hlavice, zakončení rukojeti meče 2.) velitel jednotky
● Kasumi - Kyusho v oblasti spánku Kasumi - mlha, skráně
● Kasumi no kamae - postoj s mečem
● Kasumi uchi - úder s Bó do spánku
● Kata 型 - sestava, forma
● Kata - gata; spoutání, rameno, sestava
● Kata maki - obtočení ramene
● Katame - gatame; kontrolovat, znehybnit, přidržet
● Katamune dori - uchopení rukou za prsa
● Katana 刀 - delší ze dvou samurajských mečů
● Katate - pouze jednou rukou ,protiklad ryote - obouručně
● Katate furi - kroužení zbraní, jednou rukou
● Katate nage - metání jednou rukou
● Katori shinto ryu - stará tradiční škola bugei
● Katsu gatame - kontrolování, znehybnění pomocí Kyusho nebo bolesti
● Kawa 川 - řeka, strana (bok)
● Kaze 風 - vítr
● Keiko - Geiko; výcvik, cvičení
● Keikogi - Gi pro výcvik
● Ken - úder, zbraň, meč (nebo obecně úderová zbraň)
● Ken kudaki - odvrátit jeden (nebo jedním) úder
● Ken no michi - cesta meče
● Ken tai ichi jo - současný zásah tělem a duchem
● Kendó - cesta meče
● Kenpó - starý název pro karate i šerm (psáno jinými znaky); principy úderů
● Keri - geri; kop nohou
● Keri kaeshi - kontrovat, blokovat jeden (nebo jedním) úder nohou
● Keri kudaki - odvrátit jeden (nebo jedním) úder nohou
● Keri ni taishite - obrana proti kopu
● Keri sukui - úder nohou
● Kesa - rub kabátce
● Kesa giri – šikmý směr seku s mečem
● Ki - energie, životní síla, vědomí
● Ki - vnitřní energie umístěná v Hara
● Kiai 気合 - v širším slova smyslu znamená sjednocená energie, nebo také může označovat ki 気 , energii dvou válečníků ve vzájemném střetu. Kiai také znamená výkřik, jako projev bojového ducha (odvahy, nasazení, odhodlání) v bujutsu. Pomocí kiai se snažíme zkoncentrovat a zmobilizovat veškerou vnitřní energii při boji a prostřednictvím kiai generujeme sílu k útoku, aby byl maximálně efektivní. Bojovník se nesmí nechat dostat pod vliv soupeřova kiai (nechat se zastrašit, vyvést z mentální rovnováhy). Pokud bude vaše kiai silné, bude mnohem snazší překonat soupeře a zasáhnout jej. Nejde o pouhé pokřikování na soupeře, je třeba zharmonizovat vaši sílu a mysl do úplného souzvuku. S kiai úzce souvisí správné dýchání a jeho kontrola a provázání s prováděnými akcemi je další důležité téma. V battōjutsu je důležité je dýchání do břicha, bránicí - tzv. tanden kokyū hō 丹田呼吸法.
● Kiai jutsu - techniky použití vnitřní energie
● Ki-dō-ma 気同間 - jedná se o způsob načasování, kdy ki 気 znamená energie (jedná se o klidnou energii, spíše než nečinná energie to je kontrolovaná energie, v battōjutsu 抜刀術 se nikdy nevyskytuje nečinnost jako taková). Dō 同 je v tomto znázornění akce. Ma 間 je pauza v čase, ale opět to není nečinnost, opět se tam vyskytuje kontrola. Ki 気 – energie, Dō 同 – stejný, Ma 間 – prostor, pauza
● Kihon 基本 - základní provedení techniky, základ
● Kihon Waza 基本技 - základní techniky
● Kihon Happo 基本八法 - 8 základních způsobů jak využít vnitřní energii
● Kikaku ken - úder hlavou (čelem)
● Ki ken tai ichi 気剣体一致 - znamená energie těla a meče je v naprosté jednotě a harmonii. Při útoku je potřeba použít efektivně všechny prvky – ki 気 (energii, kiai 気合い, nasazení), meč (seknutí nebo bodnutí) a tělo (práce nohou a rukou). Aby byl útok efektivní, musí být vše v zkoordinováno a synchronizováno, nic nesmí zaostávat nebo chybět. Ki ken tai ichi také znamená spojení těla, mysli a zbraně v jeden celek, tak aby se meč stal částí těla a mysl byla v harmonii s tělem.
● Kime - koncentrace veškeré energie do jednoho pohybu
● Kimon - prsní sval (Kyusho)
● Kimono - nesprávné slovo pro Gi – tradiční oblečení
● Kin - zlato
● Kin teki - zlaté zvonky = varlata
● Kiri 切り – sek, řez
● Kiri kaeshi 切り返し - nepřetržité seky mečem
● Kirikomi 切り込み - žákovská role v kumitachi 組み太刀, útočná
● Kiriotoshi 切り落とし - vertikální sek
● Kiri age - sek směřující nahoru
● Kiritsu - Držte se na nohou, postavte se!
● Kiten ken - úder hranou ruky (Shuto)
● Kiritsu 起立 - vztyk
● Kiton jutsu - použití kovu, zahrnuje širokou oblast zbraní a nástrojů k získaní přístupu do nepřátelského opevnění
● Kizeme 気攻め – mentální, duševní (ki 気) tlak do protivníka. Jedná se o vyšší úroveň seme 攻め / vyzařuje z toho energie, ze které se oponent ...
● Ko - palec, malý
● Ko goroshi - rozdrtit malíček
● Uma Jirushi 馬印 - standarta lenního pána
● Kobudó - malá bojová umění s jednotlivými zbraněmi
● Kobura 腓 (こぶら) - Kyusho, které je umístěné zezadu na lýtku
● Kodachi - kratší z mečů samuraje
● Koe - tříslo (Kyusho)
● Kodogu 小道具 - příslušenství meče
● Koga 甲賀 - oblast, která byla centrem ninjutsu
● Kōhai 後輩 - mladší žák, „služebně mladší“ ve vztahu dou lidí
● Koho - Ushiro; zadní, vzadu
● Koho Geri - kop vzad
● Kokotsu - kost holenní
● Kokoro 心 - srdce a mysl
● Kokyū 呼吸 - kontrola dechu, dýchání. Vnitřní spodní dýchání z hara 腹 k podpoře práce s vnitřní energií - ki 気
● Kokyu-ho - techniky dýchání
● Koku - prostor, prázdnota
● Koku - objemová jednotka rýže, často používaná k vyjádření bohatství (1 koku = asi 278 litrů)
● Komuso 虚無僧 (こむそう) - zenový žebravý mnich hrající na flétnu
● Konbanwa - Dobrý večer
● Kongo Ken - úder pěstí (Fudo ken)
● Konnichiwa - Dobrý den (v průběhu dne)
● Konpi - omote shuto při ústupu
● Koppo - umění lámat kosti; též základní principy
● Koppo Ken - úder kloubem palce
● Koppo Jutsu - soubor technik lámání kostí
● Koran - agitátoři nebo narušitelé
● Koryū 古流 - původní školy budō 武道 před reformou Meiji (Meiji ishin 明治維新)
● Kosei - spánek
● Kosei No Kamae - jedna z pozic v taijutsu
● Koshi - Goshi; bok těla
● Koshi 腰 - bedra, boky, pánev,
● Koshi ita 腰板 - tvrdá zadní část na hakama 袴
● Koshi Nage - hod pomocí boků
● Koshi Kudaki - roztříštit kyčel
● Koshi Nage - úder boky
● Koshi Ori - zlomení kyčle
● Koshi Jutsu - techniky na bolestivé body nebo na svalové spojení
● Koshi Kihon No Kata - první část Kihon Happó
● Koshi Kihon Sanpo No Kata - první část Kihon Happó
● Kōtai 交代 – povel k výměně partnerů na tréninku
● Kote 小手 - ,,zápěstí“ (předloktí), rukavice; chrániče předloktí, název seku na předloktí
● Kote gaeshi - otočení zápěstí směrem ven, také omote gyaku
● Koto Ryu Koppojutsu - jedna z devíti škol vyučovaných v rámci organizace Bujinkan Dojo
● Kotsu - kost
● Ku / Kyu - japonská číslovka "devět"
● Ku - prázdnota; jeden z pěti základních elementů Gogyo
● Kú no kata - spoutání prázdnoty
● Kubi 首 - krk
● Kubi ura jime - dusit týl krku
● Kubisuji - lámání vazu
● Kuchi - guchi; ústa
● Kudaki - roztříštit
● Kuden - ústní podání, slovní a přímé rady mistra žákovi
● Kuji - devět znamení, modlitba používaná v esoterickém Buddhismu
● Kuji kiri - prstové znaky pomáhájíci k získání ztracené energie, prstové mantry
● Kūkan 空間 – starý původní název pro prostor ve vztahu k lidem a času
● Kúki - vzduch
● Kuki taishó - "srdnatý úsměv devíti démonů"
● Kukishinden Ryu Happo Hikenjutsu - jedna z devíti škol vyučovaných v rámci organizace Bujinkan Dojo
● Ku kyú - technický stupeň studenta označující úroveň 9. Kyu
● Kumitachi 組太刀 - cvičení kata s partnerem
● Kumi uchi - uchopení oblečení oběma rukama 2.) stará samurajská forma boje podobná Sumó
● Kumiuchi - sevření, boj v sevření
●Kumo - oblak
● Kumogakure Ryu Ninjutsu - jedna z devíti škol vyučovaných v rámci organizace Bujinkan Dojo
● Kunai - nástroj připomínající nůž se širokou čepelí pro kopání, sekání a vytváření páky
● Kunoichi - ženy praktikující ninjutsu
● Kuri gaeshi - podobná technika Kage no itto
● Kuro - černá
● Kuruma - guruma; kolo
● Kuryúha - devět škol
● Kusari - gusari; řetěz
● Kusari fundó - řetěz se závažím
● Kusarigama - kosa prodloužená zatíženým řetězem
● Kuzushi - pohyb, ve kterém zlomíte (porušíte) protivníkovu rovnováhu
● Kyahan - látkové návleky na holeně
● Kyó - faleš, lež, přetvářka
● Kyojitsu 虚実 - využití klamu a pravdy
● Kyojitsu tenkan hó - střídat pravdu a lež (fyzicky a psychologicky)
● Kyoketsu shoge - zbraň Togakure ninji
● Kyu - žákovský technický stupeň
● Kyu dan - technický stupeň studenta označující úroveň 9. Danu
● Kyusho - životně důležitý bod
● Kyu - žákovský technický stupeň
● Kyu - tradiční luk
● Kyúdó - novodobé japonské umění lukostřelby navazující na tradice Kyujutsu
● Kyujutsu - japonské umění lukostřelby
● Kyobu - oblast hrudníku
● Kyōshi 教士 – starší učitel / instruktor
● Kyusho - citlivé, bolestivé místo (oblast) na lidském těle

M


● Ma 間 - interval načasování, časová prodleva
● Ma-ai 間合い - znamená vzdálenost mezi soupeři. Základní vzdálenost se nazývá issoku ittō no ma-ai 一速一刀の間合い. V této vzdálenosti jsme na hranici útoku a obrany – dokážeme krokem vpřed zasáhnout soupeře a krokem vzad uniknout jeho útoku. Odhad správné vzdálenosti je v battōjutsu 抜刀術 klíčový prvek. Je důležité být daleko od soupeře, ale zároveň si jej udržovat blízko. Budete-li mít špatnou ma-ai, nedokážete správně zasáhnout ani uniknout soupeřovu útoku. Je třeba odhadovat i soupeřovo ma-ai. Kromě issoku ittō no ma-ai existuje též dlouhá vzdálenost tōma-ai 遠間合い a krátká chikamaai 近間合い a pozice těsného kontaktu tsubaze riai 鍔迫理合い. Ma-ai též obsauje načasovaní - to je velmi důležitý prvek při bujutsu. Vzdálenost se samozřejmě v průběhu souboje rychle mění. Vyčkejme na vhodný okamžik provedení útočné nebo obranné akce, kdy vzdálenost bude danám momentu vhodná, proveďme akci v okamžiku, kdy bude mít smysl a bude nejefektivnější. Pokud chceme zaútočit, neútočme bezhlavě, hledejme otevření, odkrytí, nebo si jej sami vytvořme. Každý střet a akce musí mít svou logiku a návaznost (riai 理合い). Více také mitsu no sen.
● Mae 前 - vpředu, dopředu, před
● Machigai 間違い - chyba
● Mawatte 回って - otočit se
● Metsuke 目付 - směr pohledu; pohled
● Migi 右 - vpravo
● Miru 見る - podívat se
● Motto もっと - více, větší
● Mudansha 無段者 - osoba bez stupně Dan
● Morote 両手 - oběma rukama
● Ma-ai - správná vzdálenost spojená s načasováním pohybu
● Mae - zenpo; přední, dopředu, před (časově i místně)
● Mae geri - kop vpřed
● Maki - role, rolovat, narolovat
● Makimono - svitek, starodávné rukopisy, také denshó
● Makiwara - tréninková úderová plocha 2.)terč pro zkoušku seku tameshigiri
● Makiwara 巻藁 - cíl sekání (smotaná rohož)
● Makogoro - "poctivost a upřímnost"
● Makura - polštář
● Maru - nádvoří hradu (ichi, ni, san znamená první, druhé, třetí)
● Manriki gusari - kovová závaží spojená řetězem
● Masaaki Hatsumi - (nar. 1931), 34. velmistr školy Togakure ryú, zakladatel a hlava Bujinkan Dojo
● Matadachi 股だち - otvory po stranách v hakama 袴
● Matte - od slovesa Matsu, čekat, počkat
● Mawatte 回って – otočit se, čelem vzad
● Me 目 - oči
● Men 面 – hlava, přilba, chránič hlavy
● Menbu - čelo
● Menkyo - povolení, licence, diplom
● Menkyo kaiden 免許皆伝 - kompletní předání v koryū 古流
● Metsubushi - oslepující prášek (škola Togakure) ,,ničitel očí“
● Metsuke 目付け – je pohled a také oční kontakt. V bujutsu 武術 se nedíváme soupeři do očí, ale sledujeme jej celého. Také je snažíme sledovat naše okolí, prostor, ve kterém se pohybujem. Cílem je vidět soupeře jako celek, ale zároveň vnímat i detaily. V hlubším smyslu znamená metsuke sledovat skrz jeho oči i vnitřek soupeře, jeho mysl a odhalit tak jeho záměry. Jedná se také o periferní pohled, kontrola protivníka a okolí. Důležité také pro tlak (seme 攻め) na protivníka a projev důstojnosti člověka (fūkaku 風格 – způsob dívání se s tlakem do protivníka, dávat najevo neústupnost, nevyjadřuje ale aroganci).
● Meri hari 減り張 – kombinace pomalých a rychlých pohybů v technice, souvisí to s jōhakyu 上波及
● Migi - pravý (á)
● Mitori geiko 見取り稽古 - učit se díváním (tradiční Japonská učební metoda)
● Mitsu no sen 三つの先 - tři způsoby jak napadnout soupeře (sen sen no sen 先々の先, sen no sen 先の先, go no sen 後の先)
● Miyabi 雅 – elegance; něco, co ty nečekáš, ale svojí krásou tě překvapí; v našem tréninku je žádoucí, ale techniky byly elegantní
● Mikkyó 密教 - tajná nauka
● Mimi - ucho
● Mizu - také Sui; voda
● Mizu gumo - vodní sedátko
● Mizu no kokoro - mysl jako voda, dokonale klidná mysl
● Metsubushi - oslepující látky
● Mugen - "nekonečno"
● Moguri kata - dopadnout na nohy nebo dostat se dospod
● Moguri - dostat se dospod
● Moikkai もいっかい - ještě jednou
● Moko - divoký tygr
● Moko no tora - bojové jméno Toshitsugu Takamatsuho
● Mokusó - koncentrace, meditace, někdy používaná v úvodu a na konci tréninku
● Mokusō 黙想 - soustřeďte se, koncentrace prováděná v seiza
Mokuton jutsu - techniky použití stromů, listí, rostlin a šplhacích pomůcek pro ninjův únik
● Momodachi 股立 – je pozvednutí nohavic hakamy podvlíknutím látky na bocích pod himo. Často se používá při tréninku v přírodních podmínkách, či zrychleném přesunu.
● Mon 紋 – je japonský „erb“ sloužící k identifikování a označení jednotlivce a jeho příslušnost k rodině, rodu a dnes třeba i firmě. Také se můžete setkat s alternativními termíny: monshō 紋章, mondokoro 紋所 a kamon 家紋.
● Monouchi 物打 - útočná, sekací část meče cca posledních 20cm (poslední třetina čepele)
● Montsuki 紋付 - ceremoniální oděv cca od 6. danu (součást uniformy)
● Morote 両手 - úchop oběma rukama; obouruč
● Motodachi 元立ち – partner při cvičení, na kterého se provádí technika, příjemce techniky
● Mu on no hó - tichá chůze a tichý běh
● Mukyú - beze stupně, začátečník
● Mu - zápor, lehká mlha, zamlženo
● Mune 胸 – hruď; horní část chrániče trupu dō 胴
● Mune - hřbet čepele
● Mune dori - úchop límce jednou rukou
● Munen muso no kamae - postoj s hanbó bez úmyslu, bez myšlenky
● Musha - válečník, bojovník
● Musha dori - technika zkroucení, uchopení válečníka
● Mushin 無心 - mushin se dá přeložit jako „Žádná mysl, mysl bez ega. Mysl jako zrcadlo, které odráží a nesoudí.“ Původní termín byl „mushin no shin 無心の心“, což znamená „nevšímavá mysl“. Je to stav mysli bez strachu, hněvu a úzkosti. Mushin je někdy popsán výrazem „mizu no kokoro 水之心“, což znamená „mysl jako voda“. Fráze je metafora popisující rybníček, který jasně odráží své okolí, když je klidný, ale jakmile do něj spadne oblázek, tak obrazy zakryje. Jeden z pohledu na mushin může být propojení pohybu s naším úmyslem, bez toho abychom vysílali signál o našem záměru do svého okolí.
● Mushubi bashigo - smyčkový žebřík používaný ninji
● Mute - bez rukou (Mu - bez, vyjadřuje nedostatek)
● Mutó dori - obrana holýma rukama proti zbrani
● Muzukashi desu - to je složité, těžké

N


● Nafuda 名札 – jmenovka na tare 垂れ, též zekken ゼッケン
● Nakahodo 中ほど - střední třetina čepele meče, využívaná ke kontrole oponentova meče.
● Naname 斜め - diagonální pohyb, směr
● Naze 何故 - proč?
● Nōtō 納刀 - zasunutí meče do saya
● Nukitsuke 抜き付け - tasit a udeřit (v jednom pohybu)
● Nagamaki - halapartna s dlouhou čepelí
● Nagare - Kyusho, které je umístěné na předloktí, plynulost v pohybech
● Nagashi 流し - tok, proud (věcí)
● Nage 投 - hod, odhození
● Nageru - házet
● Nage waza - technika hodu
● Nage kaeshi - obrana proti přehozu
● Naginata - druh japonské halapartny
● Nanadan - technický stupeň studenta označující úroveň 7. Danu
● Nanakyu - technický stupeň studenta označující úroveň 7. Kyu
● Naname - diagonála
● Natsu - léto
● Neko te - čepelová zbraň kunoichi navlékaná na prsty
● Ni 二 - číslice dvě
● Ni dan - technický stupeň studenta označující úroveň 2. Danu
● Nihontō 日本刀 - originál japonský meč
● Ni kyu - technický stupeň studenta označující úroveň 2. Kyu
● Ni soku 二足 - dva kroky
● Ni soku ittō 二足一刀 - sek na dva kroky
● Nin 忍 - odplížit se; vzdát se něčeho
● Ninja 忍者 - nebo také Shinobi; válečník praktikující ninjutsu
● Ninja ken 忍者剣 - nebo Shinobi gatana, meč ninji
● Ninjutsu 忍術 - jiný název pro Shinobi no jutsu, umění špionáže využivané ninjou, umění vytvrvalosti a trpělivosti; techniky Nin
● Ninjóka - osoba lidská, sympatická (ninjó = lidský cit)
● Ninpó 忍法 - největší stupeň Ninjutsu, zákony a principy vytrvalosti; cesta Nin
● Ninpó ikkan - ninpo je naší největší inspirací
● Ninpó sanjurokkei - 36 odvětví trénovaných ninjou 18 samurajských a 18 ninja metod
● Nitō 二刀 - dva meče; boj s dvěmi meči
● Nittó jutsu - techniky s dvěmi meči
● No - spojovací vazebná partikule
● Nōtō 納刀 - zasunutí meče do saya 鞘
● Nuki soku zan 抜即斬 – tasení a okamžité setnutí. Nuki 抜 je tasení, soku 即 je krok a zan 斬 je zabít.
● Nukite – bod konci prstů (nuku = bodnout)
● Nuki kata 抜き型 – techniky, formy tasení meče
● Nuki tsuke 拔付 – tasení meče
● Nuki uchi 抜き打ち – zasáhnou oponenta přímo z tasení
● Nuki waza 抜き技 - nuki znamená uhnout soupeřovu útoku, tak aby minul cíl a následně provést svůj vlastní. Důležité je načasování, pokud začneme uhýbat příliš brzy, soupeř náš záměr odhalí a změní směr útoku, pokud příliš pozdě, budeme zasaženi.

O


● Obi 帯 - pás (součást uniformy)
● Ōji waza 応じ技 - obranné techniky znamenají likvidaci soupeřova útoku a následné provedení vlastního protiútoku. Při aplikaci ōji waza použijeme seme 攻め (tlak na oponenta) a soupeře k útoku přinutíme nebo jej vylákáme, soupeřovu útočnou akci pak máme pod kontrolou a likvidujeme jí za použití protitechniky. Při obranných technikách je velmi důležité načasování a ma-ai 間合い (vzdálenost). Zásadní je také iniciativa a schopnost jí převzít, schopnost vytvořit si příležitost a umět jí využít.
● Ōki 大きい - velký
● Otoshi 落とし / Oroshi 下ろし - pokles/snížit
● Osame 納め - vrátit meč do saya 鞘
● Osame tō 納刀 - zasunout meč do saja
● O - veliký, široký
● O doki - zlost, velká páka
● O genki desuka - Jak se máte?
● O gyaku - velká páka
● Ohayó gozaimasu - Dobrý den
● O soto gake, gari - přehoz směrem ven
● O soto nage - mohutný přehoz
● Obi - kimonový pás, opasek; v řadě bojových umění označuje výkonostní stupeň
● Oya goroshi - rozdrtit palec (ojajubi)
● Oyasumi nasai - Dobrou noc
● Okuden - vyšší úroveň
● Okuden no kata - vyšší techniky
● Omote 表 - ze předu; přední
● Omote gyaku - výkrut směrem ven
● Omote sokugyaku geri - metoda kopu
● Onegai shimasu お願いします - něco jako uvítací prosba o společné cvičení
● Oni – démon, ďábel
● Oni Kudaki - technika kroucení, rozdrcení rohů démona
● Onibi no jutsu - umění ďábelského ohně
● Onshin jutsu - techniky skrývání se, umění neviditelnosti
● Ori - od slovesa Oru; zlomit
● Osae komi - znehybnit, kontrolovat
● Osaeru - držet, přidržet
● Osaeru - zatlačit, kontrolovat, zdolat, omezit; v Budó kontrola prováděná skrytě
● Oshigiri - způsob sekání s mečem
● Oshu - úder dlaní, otevřenou rukou
● Otagai ni rei 御互いに礼 - společná/vzájemná poklona
● Otonashi no kamae - postoj Hanbo
● Otosu, Otoshi - narazit, srazit, podmést
● Oten - technika v Taijutsu, kotoul
● Otoshi 落し - od slovesa otosu, klesá, padat
● Ó-zutsu - dřevěné dělo

R


● Renshi 錬士 - ren: vyleštit, zdisciplinovat; pokročilý student
● Ryū 流 - škola/osnova
● Randori - forma volného boje na tréninku
● Ransetsu - vánice, sněhová bouře
● Rei 礼 - pozdrav, úklona
● Reihō 礼法 - dōjō 道場 etiketa (reishiki 礼式) (různá v různých ryū 流)
● Rekishi 歴史 - historie školy
● Renshi 錬士 – instruktor; titul pro učitele
● Renshu 練習 - dokonalý, vybroušený (v budō 武道 - technika, ale i osobnost)
● Renzoku waza 連続技 - technika, která se složena z více technik. Je to forma kombinace technik a jejich napojení na sebe a vytvoření tak širšího celku. Technika, které pokračuje dalším pohybem. Příkladem takové renzoku waza je například shihō giri.
● Riai 理合 - držení těla, pohyb s rozumem bez zbytečností
● Ritsu rei 立礼 - pozdrav, úklona ve stoje (tachi rei 立礼)
● Ritsudo - rytmus
● Roku - japonská číslovka šest
● Roku kyu - technický stupeň studenta označující úroveň 6. Kyu
● Roku dan - technický stupeň studenta označující úroveň 6. Danu
● Rokushaku - šest Shaku (jap. délková míra, 1 Shaku = 30,3 cm, 1 Sun = 0,1 Shaku)
● Rokushaku bo - šest stop dlouhá tyč
● Ryaku - princip
● Ryo - pár, dva
● Ryo - oba; obojí
● Ryoho - oboustranně
● Ryōte 両手 - obě ruce
● Ryoashi - obě nohy, oběma nohama
● Ryokan - hotel, ubytovna
● Ryomune dori - dvojité uchopení za prsa (podhmatem)
● Ryote - oběmi rukami, obě ruce
● Ryote nage - hod obouruč
● Ryū 流 - doslovně znamená proud v řece, v budō 武道 odkazuje styl školy
● Ryú - systém, drak (psáno jiným znakem)
● Ryūha 流派 - odnož školy – ryū 流
● Ryuka - lýtka; také Yaku
● Ryumon - bod, který se nachází nad Kimon
● Ryusui iki - technika Sutemi (využití jeho nerovnováhy)

S


● Sabaki 捌き - pohyb
● Sage tō 下げ刀 - držení zasunutého meče v ruce volně podél těla
● Sageo 下げ緒 - šňůra na pochvě meče
● Sageo maki 下げ緒巻 - vázání sageo
● Sahō 作法 - způsob etikety
● Sayabiki 鞘引き - stažení sayi třeba při tasení
● Saya no uchi 鞘の内 - uvnitř saya
● Seitei 制定 - standardní, ustálené
● Seiteigata 制定形 - ustanovené formy
● Semeru 攻める - tlak, tisknout
● Sen 先 - zabránit, převzít iniciativu
● Senpai 先輩 - něčí starší žák (nadřazený)
● Sensei 先生 - kdo již prošel, učitel
● Senshin 先心 - senshin je duch, který překračuje první čtyři stavy mysli. Je to duch, který chrání a harmonizuje vesmír. Senshin je duch soucitu, který objímá a slouží všem lidem a jehož funkcí je sladit svár ve světě. Udržuje všechny životy posvátné. To je Buddhova mysl.
● Shinken 真剣 - meč s živým ostřím; skutečný meč
● Shinza 神座 - posvátné místo
● Shiken 試験 - zkoušky, stupňování
● Shita 下 - dolů, pod
● Shizuka ni 静かに - tiše
● Shomen 正面 - přímo vpřed
● Suihei 水平 - horizontálně
● Sukoshi 少し - malý, malé množství
● Suki 好き - slabý, zranitelný bod; otevření, šance
● Sabaki - technika chůze, práce nohou, manévrování
● Sabaki 捌き - změna
● Sabaki Gata - technika přemisťování a uhýbání
● Sageo - provaz fixující pochvu meče (saya)k opasku obi
● Sai - bod, který se nachází uprostřed stehna
● Saya - pochva meče
● Sakki 殺気 - intuice útoku, vnímání agresivní myšlenky nebo záměru
● Sakkijutsu 殺気術 - intuice útoku, vnímání agresivní myšlenky nebo záměru
● Samui - zima, chlad
● Samurai 武士 - japonská vladnoucí vrstva bojovníků
● San - japonská číslovka tři
● San - japonské oslovení ve významu našeho "pan, paní", vyslovuje se za jménem
● San dan - technický stupeň studenta označující úroveň 3. Danu
● San kyu - technický stupeň studenta označující úroveň 3. Kyu
● San satsu no hō 三冊之法 - tři metody jak porazit soupeře….
● Sankaku - trojúhelník
● Sankaku jime - metoda škrcení zezadu
● Sanmyaku - horský hřeben, svitek Sóke Hatsumiho
● Sanpó no kata - první část Kihon Happó
● Sanshin - okamžitý pohyb, bez rozmyslu
● Sanshin keri - reflexní úder nohou
● Sanshin no kata - základní techniky pěti přírodních elementů
● Sanshitan ken - úder nebo uchopení třemi prsty
● Sashi 差し – seknutí „píchnutím“ špičkou meče, obvykle při delší vzdálenosti
● Satani - bod na stehně (mezi Sai a Koe)
● Satori - osvícení, dosažení původní čistoty
● Satsujinken 殺人剣 – meč, který život bere
● Saya 鞘 - pochva meče
● Saya-te 鞘手 - ruka na saya 鞘
●Sayabanare 鞘離れ - závěrečná část tasení, kdy kissaki 切先 opouští saya 鞘
● Saya biki 鞘引 - pohyb saya 鞘 při tasení
● Sayonara - Nashledanou
● Sayu - ze dvou stran
● Seichūsen 正中線 – středová línie mezi obránce a útočníkem. Využíváme tuto línii třeba při provádění chiburi, kdy po ukončení pohybu je kissaki našeho meče právě v línii sen chū sen.
● Seigan no kamae - postoj v taijutsu s pěstí na boku
● Seika tandem 臍下丹田 - tři prsty pod pupkem (centrum energie)
● Seiretsu 整列 - nástup do řady na úvod keiko
● Seishin teki kyoyo - duševní vytříbenost
● Seitoshi - "život a smrt"
● Seiza 正座 - sed na patách
● Seme 攻め – je tlak (nátlak) na soupeře, jeho ohrožení. Seme může být fyzické pomocí pohybu mečem a nebo tělem, kterým se snažíme soupeře rozhodit z postoje a dostat jej do pro nás výhodné pozice k jeho zasažení (vytvoření si suki, otevření oponentova prostoru). Seme je ale hlavně tlak na psychické úrovni, vytvoření napětí, zastrašení, se snahou přinutit soupeře k nějakému pohybu nebo akci. K získání zásahu je seme klíčový prvek - pomocí seme získáme převahu nad soupeřovým fyzickým i mentálním střehem a můžeme získat suki - otevření a příležitost k zásahu. Vlastní seknutí nebo bodnutí a zasáhnutí oponenta je pouze důsledkem souboje, který se odehraje před tím.
● Seme 攻め - tlak na soupeře; napětí; mentální hrozba útoku (ki 気); zatlačení soupeře se snahou vytvořit šanci k zásahu, přinutit ho k nějaké akci
● Semeru 攻める - stlačit
● Senban - mimořádný
● Senban Shuriken - čtyřhrotá vrhací hvězdice (Togakure ryu)
● Sengoku Jidai 戦国時代 - období válčících provincií
● Sennin 仙人 - mystický
● Senpai 先輩 - starší žák; „služebně starší“ ve vztahu dvou osob
● Sensei 先生 - profesor, učitel, etymologicky: ten, kdo je vepředu
● Sensei 先生 - učitel "cesty"
● Sensei ni rei 先生に礼 - doslova - pozdrav učiteli
● Seppuku - obřadná sebevražda
● Seoi - nosit na ramenou a na zádech
● Seoi Nage - přehoz přes záda
● Setsu - sníh
● Shaken - hvězdice k vrhání školy Togakure ryu
● Shako Ken - úder prsty ve tvaru pařátu
● Shaku - jednotka míry, okolo 30 cm
● Shi - prst, číslovka čtyři, také Yon
● Shiai 試合 – zápas
● Shiai-jō 試合場 - zápasiště
● Shibari - os slovesa Shibaru, vázat
● Shichi - číslovka sedm, také Nana
● Shi ho ten chi tobi - skok nahoru, dolů všemi směry
● Shichibatsu - kyčelní kost
● Shidachi 仕太刀 - žákovská role v kumitachi 組み太刀, ten co provádí techniku a vítězí
● Shidoshi - učitel bojových umění Bujinkan Dojo (od 5. Danu)
● Shidoshi-ho - mistr instruktor začátečník (od 2. Danu)
● Shihan 師範 - učitel Bujinkan Dojo; titul daný nositelům nejvyšších stupňů školy, držitele 10. Danu a výše
● Shiho - čtyři základní směry
● Shikake waza 仕掛け技 - útočné techniky v zásadě znamenají provést útok v situaci, kdy je na něj soupeř nepřipraven, nebo si takovou situaci vytvořit a následně zaútočit (praktikováno v kendō 剣道)
● Shikan ken - úder články prstů, ruka je ohnutá
● Shikin - vnímání souladu duše, mysli a srdce
● Shikin haramitsu dai komyo - každá naše zkušenost nás něčemu učí jakýkoli zážitek během života je posvátný a udržuje možnost nahlédnutí na skutečnost
● Shiko - metoda chůze po kolenou
● Shikomi zue - zbraň ukrytá v bambusové tyči
● Shikoro - slabý čepelový nástroj s pilou
● Shikotsu - bolestivé místo na palci (Kyusho)
● Shime - také Jime; škrtit, tlačit, mačkat
● Shime waza - technika škrcení a tlačení
● Shin - srdce, mysl, duše, bůh, božstvo
● Shinai - cvičný meč složený s bambusových plátů
● Shinchu - centrum srdce, uprostřed hrudi
● Shinden - boží pravda
● Shindenfudo ryu dakentaijutsu - jedna z devíti škol vyučovaných v rámci organizace Bujinkan Dojo
● Shin gi tai ichi 心技体一 – harmonie celého člověka. Srdce, duše a tělo je v naprosté jednotě. Cílem studia budō 武道 je snaha rozvoměrně rozvíjet tyto tři oblasti, aby nám pomohl být lepším člověkem-válečníkem.
● Shinobi - ninja, ninjutsu
● Shinobi aruki - chůze využívaná ninji
● Shinobi gatana - meč používaný ninjou
● Shinobi hó - tajné umění, umění vkrádat se
● Shinobi júhappan - osmnáct dovedností používaných ninjou
● Shinobi no mono - stínový bojovník
● Shinobijutsu - starší název používaný pro ninjutsu
● Shintó 神道 - původní tradiční japonské náboženství, cesta bohů
●Shinzen ni rei 神前に礼 - poklona božstvu
● Shinzen 神前 - duchovní centrum, někdy taky název pro kamiza 上座
● Shiro - bílý
● Shisei 姿勢 – postavení / pozice těla
● Shishin ken - úder jedním prstem (shishin - jehla)
● Shita - pod, dole, níže
● Shitan ken - úder nebo držení 3 nebo 4 prsty
● Shito ken - úder palcem, který se opírá o dlaň (boshi ken)
● Shizen - přirozený
● Shizen tai 自然体 - přirozený, uvolněný a stabilní postoj
● Shizen gyo un ryu sui - Přirozený a ladný pohyb
● Shizen ken - "přirozený" úder: pach, vůně, nehty, zuby
● Shizen no kamae - postoj ve stoje, paže podél těla
● Shizen shigoku - "přirozený, mimořádný, nadmíru, opravdový; opravdová přirozenost"
● Shizentai - přirozený postoj těla
● Shodan - technický stupeň studenta označující úroveň 1. Danu
● Shoden - první úroveň, základní úroveň
● Shoden no kata - základní technika, technika první úroveň
● Shogun - vojenský vládce Japonska
● Shōmen 正面 - rovně, střed hlavy, čestné místo v dōjō 道場 (místo pro obrázek mistra, vlajku, kaligrafii atd.)
● Shomen giri - sek mečem ve směru hlavy
● Shōshin 初心 - stav shōshin je stav mysli začátečníků. Je to stav vědomí, které zůstává vždy plně vědomé a připravené vidět věci poprvé. Postoj shōshin je nezbytný pro další vzdělávání. Ō-sensei kdysi řekl: „Nečekejte, že vás učím. Techniky si musíte sami ukrást.“ Student musí hrát aktivní roli v každém dōjō, dívat se shōshin myslí znamená vždy vidět učitelem ukazovanou techniku či pohyb a mít schopnost si jej ukrást pro sebe a svůj trénink. Každý student si musí tuto schopnost vypěstovat, aby mohl pokračovat dále ve své cestě budō.
● Shoshin go kei no kata - druh Gogyo s partnerem
● Shoshin no kamae - varianta Ichimonji no kamae v Taijutsu kdy zadní ruka je položená na boku
● Shoshinsha desu - Jsem začátečník
● Shoshinsha no kata - vnitřní spojení Gogyo v harmonii se živly
● Shoten no jutsu - svislý běh nebo svislá chůze
● Shoto - kratší z mečů soupravy Daisho
● Shu - ruka, paže
● Shugendo 修験道 -
● Shugo - správce provincie
● Shugyo - Tvrdý, drsný, přísný trénink
● Shu-ha-ri 守破 - shu-ha-ri jsou tři fáze ve výcviku (vývoji) adepta budō 武道 a dalších disciplín. Dá se říci, že každá fáze trvá desítky let. Je to složitý koncept, ale zjedodnodušeně řečeno: Shu 守 – je fází usilovného studování základů přesně podle instrukcí učitele a snahou o co nejlepší kopírování jeho cvičení . Tzv. okoukat ji (mitori keiko 見取り稽古). Ha 破 – je to fáze adaptace, kdy přemýšlíme o technikách a přizpůsobujeme je sami sobě. Trochu se vzdálit, experimentovat vyzkoušet si techniku a její možnosti. Hledání otázek a jejich odpovědí. Ri 離 – je fází osvobození (od pravidel) a vytváření nového. Plně se oddat svému budō a učiteli. Rozvoj „vlastního, osobního“ iai 居合, waza 技, ale i vnitřního přístupu. Vše už je přirozené a vlastní. Zde je postupně možné mluvit o mistrovství.
● Shuki ken - úder špičkou lokte
● Shuko 手甲 - pásy s bodci na dlani (drápy)
● Shumoku ashi 撞木足 - postavení chodidel buď do T nebo L (nejčastěji v koryū 古流)
● Shuriken - malé skryté zbraně různých tvarů a s různým počtem hrotů, užívané k házení nebo řezání
● Shuriken jutsu - umění dovednosti se Shurikeny
● Shuto - vnější, malíková hrana ruky
● Shuto ken - úder malíkovou hranou dlaně
● Sodezutsu - malé ruční dělo
● Sode - rukáv
● So jutsu - umění boje s Yari (kopím)
● Sōke 宗家 - ředitel, velmistr, vedoucí linie (ha 派) školy (ryū 流)
● Sokkei - slabina, tříslo
● Sokki ken - úder kolenem
● Sokkotsu - nárt
● Soku gyaku - úder nohou provedený konci prstů
● Sokuho - také Yoko; strana, ze strany
● Sokuho kaiten - kotoul stranou
● Sokuho geri - technika kopu stranou
● Sokuho tobi - skok směrem do strany
● Sokui-zuke 続飯付 - technika přilepení se svým mečem na meč nepřítele
● Sokuto - hrana chodidla
● Soku yaku - kop chodidlem
● Soku - také Ashi; noha
● Sonkyo 蹲踞 - poloha v podřepu s hmotností rovnoměrně. Součást etikety v budō 武道 např. na začátku v kendō 剣道
● Sore made それまで - to je vše
● Soto 外 - mimo
● Suburi 素振り - ,,posilovací“ cvičení seků s mečem bez partnera
● Suemonokiri 据物斬り - řezání (sekání) statických cílů
● Sui - také Mizu; voda; jeden z pěti základních elementů Gogyo
● Sui No Kata - technika vody
● Sui Ren - vodní trénink
● Suigetsu 水月 - solar plexus
● Suihei - vodorovný
● Suki - zahájení, počátek v souboji
● Suki 隙 - otevření k útoku, též nechráněná místa, prostor kam udeřit
● Sukoshi 少し - málo, malé množství
● Sumimasen すみません – promiňte, z dovolením
● Suriage waza すり上げ技 – obranná technika, sražení oponentova seku stranou v protipohybu
● Sutemi 捨身技 – jít do techniky s naprostým odhodláním a to i za cenu smrti, zaútočit naplno se 100% odhodláním a nasazením a bez myšlenky na možný neúspěch. Termín by se mohl vysvětlit také jako „odhození“ vlastního těla (jeho obětování) a jít do techniky s odholáním a s vědomím rizika smrti.
● Suwari 座 - dole, techniky na zemi např. kamae 構え: suwari gedan 座り下段
● Suwari Waza - technika prováděná ze sedu
● Suzu - varlata (Kyusho)

T


● Tai atari 体当たり - je technikou často využívanou v kendō 剣道, doslovně znamená zasáhnout (ataru 当たる) tělem (tai 体). Jedná se o kolizní pohyb, který slouží ke zlomení oponentova kamae 構え a tedy i jeho obrany. Správné provedení tohoto nárazu se provádí s mečem drženým svisle a pěstmi drženými pevně před pupkem nebo mírně vyšším. Síla vychází z nohou, která pohání tělo dopředu, spíše než ramena, která tlačí protihráče. Během tréninku by člověk, který přijímá taiatari 体当たり, měl mít pevné kontrolované postavení těla, aby při pohybu zpět absorboval sílu prováděné technikya byl tak připraven na navazující techniku, za kterou byl tlak naplánován.
● Taikai 大会 - velké setkání, semináře Hatsumi senseie mimo Japonsko; turnaj
● Taikai 大会 – soutěž; seminář; velké setkání studentů se svým učitelem
● Tate 縦 - vzhůru, vertikálně
● Teki 敵 - soupeř
● Tabi 足袋 - tradiční ponožky (součást uniformy)
● Tachi 太刀 - typ meče
● Tachi 立ち - postoj
● Tachi rei 立礼 - poklona v postoji
● Tachisuji 太刀筋 - směr meče při seku
● Tachi Nagare - dopadnout přímo na zem
● Tachisuji - je směr a úhel seku meče , ten by měl být veden vždy v přímém směru (jako by klouzal po nějaké rovné desce nakloněné jen do směru seku) bez jakéhokoli bočního vychýlení. Jak napsal Miamoto Musashi v knize Pěti kruhů - nelze sekat do oblouku. Tyhle tři faktory, včetně Kamae a Ma-ai (postoj a vzdálenost), jsou nejdůležitější pro správné sekání mečem.
● Taidaishō 帯大小 - nošení obou mečů (katana 刀 a wakizashi 脇差)
● Tai 体 - tělo
● Taijutsu 体術 - umění těla, klasické forma bojového umění beze zbraně
● Tai ho Doki - uvolnění těla
● Tai Jime - škrcení nebo tlak na tělo
● Tai Ken - úder celým tělem nebo jeho částí
● Tai Sabaki - úhyb a obraty těla
● Taihen - přemístění, pohyb
● Taihenjutsu - soubor úhybných pohybů a přemístění těla
● Taisabaki 休捌き - pohyb těla
● Taiso 体操 – tělesná cvičení zahřátí organismu
● Taitō 帯刀 - zasunutí meče za obi; postoj s mečem u pasu za obi, připravený k vytasení
● Tai Sabaki - pohyb tělem
● Takagi Yoshin Ryu - jedna z devíti škol vyučovaných v rámci organizace Bujinkan Dojo
● Takamatsu Toshitsugu - 33. velmistr Togakure Ryu, také první velmistr všech devíti škol Bujinkan Dojo
● Takamaru - vztyčit se, zvětšovat se
● Take 竹 - bambus
● Take Ori 竹折 - lámání ohybáním zápěstí, zlomit bambus
● Taki otoshi - opakovaně srazit, bez doprovodu
● Tame 溜め – krátká prodleva krátce po furi kaburi 振りかぶり. Pomáhá získat požadovanou přesnost pohybu. Tato pauza nesmí být dlouhá, pak je to samo sebou špatně. Během tane se na chvilku zadrží dech a pak se sekem je proveden výdech (samotný výdech by neměl být slyšet). Tame je prodloužením Jōhakyu 上波及. Pokud chceme přeložit výraz tameru 溜める dostaneme ve slovníku možnosti jako nastřádat či nahromadit.
● Tameshigiri 試し斬り - je to japonské umění cílových sekacích testů. Kanji doslovně znamená "sekací test". Tato praxe byla propagována hlavně od období Edo (17. století) pro testování kvality meče, protože se již neválčilo a tudíž nebylo tolik možností si meč vyzkoušet v praxi.Toto testování pokračuje až do současnosti.
● Tameshiwari - přerážecí techniky v Karate
● Tanden 丹田 - Hara (seika tandem), břicho
● Tanren 鍛錬 - trénink
● Tanjo - "být připraven"
● Tantō 短刀 – krátký meč/nůž (čepel až do délky 31 cm = 1 shaku)
● Tanegashima - dlouhá mušketa
● Taoshi - od slovesa taosu, schodit dolů, sražit
● Tare 垂れ – v kendō 剣道 je to chránič boků
● Tatami 畳 - tradiční pokrytí japonských podlah či tréninkové podložky (žíněnky)
● Tatehiza 立て膝 – metoda sedu
● Tate no kamae - pozice v hanbōjutsu, kdy tyč je držena svisle dolů vedle těla
● Te 手 - ruka
● Teitō 提刀 - držení meče v ruce v úrovni opasku, taky když je meč za pasem a ruce u těla
● Te ho doki - uvolnění ruky
● Tekagi - kovové drápy na ruce; Shukó
● Teki 敵 - protivník, útočník
● Tenugui 手ぬぐい – ručník využívaný při tréninku, váže se na hlavu pro men 面
● Tenouchi 手の内 - správný úchop rukojeti meče a utáhnutí prstů v momentě seku
● Te Kubi - zápěstí
● Te Makura - lámání natažené paže
● Te 手 - také Shu; ruka
● Teisatsu - skauti
● Teisoku - chodidlo
● Ten 天 - nebe
● Tengu 天狗 – horský skřet známý pro svou bojovou obratnost, napůl člověk a vrána
● Tenkan - kruh
● Tenmon - nauka o počasí, bod u očních důlků (nebeská brána)
● Ten ryaku no maki - svitek s nebeskými principy
● Tenchijin no kamae - Bo držené svisle podél těla
● Tenkan ho - pilíř
● Tenouchi - je práce rukou při seku mečem, podobná jako při ždímání čajového ručníku (chakin shibori), to znamená, že ruce se na rukojeti vzájemně proti sobě utahují (pravá doleva ,levá doprava).Tím je úchop pevný, ale ne křečovitý a ruce jsou ve správné poloze. Důležité je taky postupné kladení prstů, přesto ale nejpevněji meč drží malíček a prostředníček, nikoli celé zatnuté dlaně. Takový úchop by byl křečovitý a náchylný k chybám a nedá se takto plynule s mečem zacházet.
● Tento - vrchol lebky
● Tento uchi - útok v Bojutsu vedený seshora na hlavu
● Tenugui - páska, šátek
● Tessen - vějíř
● Tetsubishi - nášlapné bodce jak z přírodních materiálů tak i z kovu
● Tetsu - železo
● Tetsui - železné kladivo
● Tetsubishi – nášlapný ježek se 4 hroty, který dopadá 1 hrotem vzhuru
● Tetsuzan - železné hory
● Tō 刀 - jeden z výrazů pro japonský meč
● Toami jutsu - využití sítě
● Tobi - skok
● Tobi keri - kop ve skoku
● Tobi ni keri - dvojitý úder nohou
● Togakure Ryu ninpō taijutsu - jedna z devíti škol vyučovaných v rámci organizace Bujinkan Dōjō
● Tomeru - zastavit
● Tomoe nage - technika pádu a stažení
● Toppa 突破 - doslova prorazit řadami nepřátel
● Tōrei 刀礼 - poklona meči
● Tori 取り - vzít, ten, kdo předvádí techniku, uchopit ,zajmout, zatknout
● Torite kihon dori no kata - kontrola na zemi v Ura a v Omote
● Torite kihon kata gohō - také známá pod názvem Hoshu kihon
● Tosui no kamae - postoj s mečem gedan s převrácenými nohami
● Totoku hyōshi 刀匿礮姿 - technika ukrýtí před hozenou čepelí, nebo zbraní
● Tsuba 鍔 - záštita meče
● Tsuba moto 鍔元 - třetina meče blíž k tsubě 鍔 (,,obraná část meče“)
● Tsuba zeriai 鍔迫り合い - blízko u sebe, tsuby tlačí na sebe
● Tsuki 突き - bod (bodnout)
● Tsuka 柄 - jílec, rukojeť meče
● Tsuka gawa 柄皮 – kožená část shinaie na rukojeti
● Tsuki 突き - přímý útok beze zbraně i se zbraní (výpad, úder)
● Tsuki tare 突き垂 – spodní část menu v kendō, chránič krku (též tsuki-dare)
● Tsuru 弦 – provázek na shinaii spojující kožené části a označující „tupou“ stranu meče

U


● Uchi 打 - sek, výpad, úder
● Uchi 内 - uvnitř
● Uchidachi 打太刀 - učitelská úloha v kumitachi 組み太刀; ten co útočí a umírá; ten který to celé vede
● Uchikomi-geiko 打ち込み稽古 - cvičení útoků
● Uchi otoshi 打ち落 - technika sražení oponentovy čepele směrem dolů
● Uchiko 打ち粉 - brusný prášek pro čištění meč
● Ude 腕 - paže, přesněji předloktí
● Ude jime 腕締め - tlak na paži
● Ude ori 腕折 - zlomit ruku
● Ue 上 - nahoru
● Uke 受け - blok / obranna
● Uke 受け - ten, který je během techniky v pozici útočníka, ten, kdo přijímá
● Uke nagashi 受け流し - provádění blokování, přijmout a odvrátit
● Uko 雨戸 - citlivá oblast umístěná na straně krku
● Ura 裏 - vnitřní / opačný
● Ura gyaku 裏逆 - vnitřní zkroucení zápěstí
● Ushiro 後ろ - dozadu / vzad
● Ushiro ukemi 後受身 - pád vzad

W


● Wa 和 - vnitřní harmonie
● Wakarimasen 分かりません - nerozumím
● Wakarimasu 分かります - rozumím
● Waki 脇 - strana nebo postranní
● Wakizashi 脇差 - kratší ze dvou mečů Daisho
● Wakizashi teppō 脇差鉄砲 - unikátní skrytá zbraň, jedná se o střelnou zbraň ukrytou v pochvě pro krátký meč
● Waraji 草鞋 - slamněné sandále s řemínkem
● Waza 技 - technika; dovednost

Y


● Yawarakaku 柔らかく - lehce
● Yama 山 - hora
● Yamabushi 山伏 - horští bojoví mniši
● Yame 辞め (やめ) - zastavit
● Yari 槍 - japonské kopí
● Yashiki 屋敷 - šlechtické sídlo
● Yoin 余韻 - ozvěna (časování na konci waza 技, místo pro zanshin 残心)
● Yoko 横 - plochý, horizontální, do strany
● Yoko aruki 横歩き - chůze stranou
● Yoko geri 横蹴り - kop do strany
● Yoko ichi giri 横一斬り - horizontální řez
● Yon dan 四段 - technický stupeň studenta označující úroveň 4. Danu
● Yon kyu 四級 - technický stupeň studenta označující úroveň 4. Kyu
● Yoroi 鎧 - japonské brnění
● Yoroi kumiuchi 鎧組討 - boj, zápas v brnění
● Yōshin 楊心 - pěstovat duši, pěstovat srdce
● Yūdansha 有段者 - osoba se stupněm Dan
● Yu gasumi 夕霞 - bod pod uchem nad čelistí
● Yukkuri ゆっくり - pomalu
● Yume 夢 - sen
● Yumi 弓 - japonský luk
● Yuru yaka ni 緩やかに - hladký

Z


● Za 座 - sed, sedět
● Za kamae 座構え - pozice v sedě (fudōza 不動坐)
● Za rei 座礼 - pozdrav, poklona v seiza (seiza rei 正座礼)
● Zanshin 残心 - duch zanshin je stav zůstávajícícho nebo přetrvávajícího ducha. To je často popisované jako trvalý a zvýšený stav vědomí a duševní následnosti. Pravý zanshin je však stav soustředění nebo koncentrace před, během a po provedení techniky, kdy je zachována spojitost nebo spojení mezi uke 受け a nage 投げ. Zanshin je stav mysli, který nám umožňuje zůstat duchovně spojený nejen s jedním útočníkem, ale s mnoha útočníky najednou a dokonce s celým kontextem; prostorem, časem, událostí. Je někdy velice těžké slovy popsat skutečně celý význam podobných termínů. Lze je pochopit až díky dlouhodobému a hlubokému studiu budō.
● Zazen 坐禅 - zenová meditace v sedě
● Zekken ゼッケン - místo s vlastním jménem a jménem dōjō 道場 nošený v kendō 剣道 pod hráničem trupu
● Zen 禪 - druh buddhismu, který měl značný vliv na vývoj mnoha japonských umění
● Zenpō 前方 - před
● Zenpō geri 前方蹴り - úder nohou dopředu, nekontrolovaný pád
● Zenpō ukemi 前方受身 - kotoul dopředu
● Zori 草履 – tradiční nazouváky/sandále (součást uniformy)


Lidské tělo


Ashi 足 - noha
Atama 頭 - hlava
Chūshin 中心 - centrum; střed; srdce
Dō 胴 - trup
Ganmen 顔面 - střed obličeje
Hara 腹 - břicho
Hiji 肘 - loket
Hiza 膝 - koleno
Jinchū 人中 - místo ve středu nad horním rtem
Kubi 首 - krk
Tsuma saki 爪先 - špičky prstou u nohou
Kakato 踵 - pata
Kata 肩 - rameno
Koshi 腰 - bok/pas
Kote 小手 - předloktí
Me 目 - oko
Men 面 - obličej
Mune 胸 - hrudník
Nakazumi 中墨 - středová linie těla
Nodo 咽 - hrdlo
Omote 表 - vnější strana ruky
Senaka 背中 - záda
Shamen 斜面 - strana hlavy
Sui getsu 水月 - solar plexus
Sune 脛 - holeň
Te 手 - ruka
Te kubi 手首 zápěstí
Te no uchi 手の内 - dlaň
Ude 腕 - paže
Ura 裏 - vnitřní strana, např. ruky
Yubi 指 - prst


Nihontō 日本刀 (japonský meč)


Bokken 木剣 – dřevěný tréninkový meč
Bokutō 木刀 – další termín pro dřevěný tréninkový meč
Daishō 大小 – souprava dvou mečů
Daitō 大刀 – označení pro dlouhý meč
Fukuro shinai 袋竹刀 – bambusový meč pro tréninkový souboj obalený koženým potahem
Gendaitō 現代刀 – moderní meč vyráběný po roce 1876
Iaitō 居合刀 – tupý kovový meč pro trénink
Jotō 杖刀 – meč v tyči
Katana 刀 – dlouhý meč ze soupravy daishō
Ken 剣 – starověký meč s přímou čepelí, jinak známý také jako tsurugi 剣.
Kodachi 小太刀 – označení pro krátký meč
Kogai 笄 – čepel / jehla pro úpravu vlasů
Kozuka 小柄 – malý nožík umístěný v saye, pochvě meče
Nodachi 野太刀 – meč s delší čepelí
Ōdachi 大太刀 – označení pro dlouhý meč
Shikomizue 仕込み杖 – čepel ukrytá v tyči
Shinai 竹刀 – bambusový meč pro tréninkový souboj
Shinken 真剣 – označení pro skutečný (ostrý) meč
Shirasaya 白鞘 – dřevěné pouzdro na meč pro přenášení
Shotō 小刀 – krátší meč ze soupravy daishō
Shotō bokken 小刀木剣 – krátký dřevěný tréninkový meč
Tachi 太刀 – dlouhý, více zakřivený meč používaný především před vynálezem katany
Tanken 短剣 – krátký meč
Tantō 短刀 – krátký meč
Wakizashi 脇差 – krátký meč ze soupravy daishō

Koshirae 拵え (souprava meče)


Habaki はばき – kovový prstenec zajišťující pevné uchycení čepele v saye
Fuchi 縁 – ozdobný kovový dílek obepínající rukojeť pod záštitou
Kashira 頭 – zakončení rukojeti
Kojiri 鐺 – konec pochvy
Kaeshizuno 返し角 – zpětný háček zabraňující vyklouznutí meče z obi
Koiguchi 鯉口 – hrdlo pochvy
Kurigata 栗形 – očko pro tkanici
Mekugi 目釘 – kolíček zajišťující čepel v rukojeti
Menuki 目貫 – párové ozdoby pod omotávkou rukojeti
Shitodome 鵐目 – ozdoba uvnitř kurigata
Sageo 下げ緒 – tkanice u sayi
Same kawa 鮫皮 – rejnočí nebo žraločí kůže obepínající rukojeť
Saya 鞘 – pochva
Seppa 切羽 – podložky u záštity
Tsuba 鍔 – záštita meče
Tsuka 柄 – rukojeť meče
Tsuka ito 柄糸 – omotávka rukojeti
Tsuka maki 柄巻 – zakončení omotávky rukojeti

Kissaki 切先 (hrot čepele)


Boshi 帽子 – hrana zakalení na hrotu
Fukura 脹 – ostří hrotu
Ko-shinogi 小鎬 – žebro hrotu
Yokote 横手 – žebro oddělující plochu čepele od plochy hrotu

Čepel meče


Ha 刃 – ostří čepele
Hamachi 刃区 – osazení (zakončení) čepele na straně ha (ostří)
Hamon 刃文 – linka (hrana) kalení
Bōhi ぼひ – drážka v čepeli
Mei 名 – značka, podpis výrobce čepele
Mekugi-ana 目釘孔 – otvor v řapu pro kolíček mekugi
Monouchi 物打 – poslední třetina čepele určená k sekání
Mune 棟 – hřbet čepele, opačná strana ostří čepele
Mune machi 棟区 – osazení (zakončení) čepele na straně mune (hřbetu)
Nakago 茎 – řap, část čepele, která je ukryta v rukojeti
Nakago jiri 茎尻 – zakončení řapu
Nakahodo 中ほど – prostřední třetina čepele určená pro kontrolu
Shinogi 鎬 – žebro na čepeli meče
Shinogi-ji 鎬地 – plocha přilehlá k shinogi směrem k mune
Sori 反り – zakřivení čepele, průhyb meče
Tsubamoto 鍔元 – poslední třetina čepele určená pro blokování
Yakiba 焼き刃 – plocha kalení
Yasuri-me 鑢目 – stopy po pilníku na řapu


Počítání, pořadové číslovky

Ichi 一 - jedna
Ni 二 - dvě
San 三 - tři
Shi 四 - čtyři
Go 五 - pět
Roku 六 - šest
Shichi 七 - sedm
Hachi 八 - osm
Kyū 九 - devět
Jū 十 - deset
Jū ichi 十一 - jedenáct
Jū ni 十二 - dvanáct
Ni jū 二十 - dvacet
San jū 三十 - třicet
Hyaku 百 - sto

Ippon me 一本目 - první
Nihon me 二本目 - druhý
Sanpon me 三本目 - třetí
Yonhon me 四本目 - čtvrtý
Gohon me 五本目 - pátý
Roppon me 六本目 - šestý
Nanahon me 七本目 - sedmý
Hachihon me 八本目 - osmý
Kyūhon me 九本目 - devátý
Jūppon me 十本目 - desátý
Jūippon me 十一本目 - jedenáctý


Shi kai 四戒

(čtyři napomenutí / nemoci)

Shi kai jsou soužení, které zatemní mysl. Čtyři nemoci jsou připojeny k San satsu no hō, ale to je na samostatný článek. Stačí si jen připomenout San satsu no hō, jejich vliv na soupeře a uvědomit si toto spojení.
Stát se silným v bujutsu 武術 (a samozřejmě nejen v bujutsu) obnáší získat sílu porazit tyto čtyři nemoci, případně též umět tyto nemoci využít (vyvolat) u soupeře.

Ku 恐 (osoreru) - strach. Strach z oponenta. Strach vede k váhání, pochybnosti, ztráta příležitostí, a brání přirozeně a spontánně reagovat, jednat. Tvoje silná ki 気, nebo též nasazení, silný bojový duch vyvolá v soupeři strach a sníží jeho schopnost bojovat a klást odpor.

Gi 疑 (utagau) – pochybnost. Pochybnosti o sobě samém, nebo nedůvěra v technické způsobilosti, technikách (waza 技). Vede k sníženému sebevědomí a oslabení ducha. Pochybnosti způsobí v soupeři úzkost a ztrátu důvěry ve vlastní schopnosti a možnost úspěšného konce boje.

Kyō 驚 (odoroku) – překvapení. Překvapení kvůli náhlé momentální ztrátě spojení mezi sebou samým a oponentem. Překvapení zatemní schopnost myslet a jednat svobodně. Provedením akce, kterou soupeř nečeká, nebo jiné akce, než soupeř očekává jej překvapíme, zaskočíme.

Waku 惑 (madō) – zmatek. Zmatkem označujeme úplnou ztrátu spojení mezi sebou samým a oponentem, nebo ztrátu spojení mezi svým vědomím (úmysl) a tělem (fyzické akce). V soupeři vyvolaná ztráta spojení s probíhající návazností akcí (změnou rytmu, taktiky apod.). Vyvedení z mentální rovnováhy.