Taiko

Taiko

Taiko 太鼓, aneb umění tradičních japonských bubeníků.

Buben Taiko byl díky archeologickým vykopávkám nacházen již v období před naším letopočtem. Zvuk velikého bubnu se nese velmi daleko a tak je možné, že v dřívějších dobách jej lidé využívali k dorozumívání. Často se zvuk bubnu přirovnává k lidskému srdci a tak i proto byl buben krom jiného využíván i při náboženských rituálech. Jsou zmínky i o tom, že během válek zvuk a rytmus bubnování povzbuzoval bojovníky při válečné vřavě. Taiko se později stal součástí lidové hudební kultury, to bylo tak od období Edo 江戸 (17. – 19. století).
Ale bubny Taiko jsou živé i dnes. Ba dokonce by se dalo řící, že jejich obliba stoupá. V Japonsku vzniklo v posledních letech spoustu souborů zabývajících se hrou na bubny. Tyto soubory mají své typické rytmy, které souvisí se specifickým krajem.

Vysokou kvalitu bubnů a skvělý zvuk zaručuje ruční práce řemeslníků. V první fázi výroby se dřevo, z nějž se vyrábí rám, musí vysušit. Nejlepším stromem na výrobu je Keyaki 欅. Vysušování samo o sobě trvá zhruba rok, než se započne s prací. V dřívějších dobách tento proces trval až deset let, než se dřevo vysušilo. Když je dřevo připraveno začne se vydlabávat, aby byl dutý. Vnitřní stěna rámu se vyžlábkuje, aby se zvýšila rezonance. Někdy je vnitřní strana natřena speciálním lakem zvaným Uruši nebo polepena zlatými lístky pro zvláštny zvukové efekty. Nakonec jsou oba konce potažené kůží ze skotu, zejméná z černých japonských krav. Povrch kůže se upravuje pomocí otrub z rýže, jimiž se odstraní srst. Kůže se většinou připevňuje velkými hřebíky nebo provazem. U těchto bubnu se dá měnit výška tónu. Většinou trvá celý jeden měsíc, než se takový buben vyrobí. Obří Taiko, které je větší jak člověk se vyrábí plných pět let. Bohužel se musí v současnosti dřevo na výrobu bubnů dovážet až z Afriky a to proto, že stromy Keyaki se v Japonsku vytěžily.

Paličky jsou nedílnou součástí. Vyrábí se většinou z bílého cedru, dubu nebo plané třešně. Jejich délka se nejčastěji pohybuje okolo 40 cm s průměrem okolo 30 mm.

Bubeníci Taiko mohou při svém vystoupení obsluhovat několik bubnů najednou, tímto směrem není hra omezována.