Gambatte (Pokračuj!)

Gambatte (Pokračuj!)

Zapomeňte na zármutek, zlobu, předsudky a nenávist. Ať se rozptýlí jako kouř ve větru. Nesejděte z cesty spravedlnosti, žijte život hodný žití. Nebuďte posedlí chamtivostí, hojností nebo svým egem. Přijímejte trápení, smutek i nenávist tak, jak jsou a hledejte v nich výzvy vyšší moci; požehnání přírody. Celou svou myslí a časem usilujte o budō a upínejte je k bujutsu.


(c) sōke Masaaki Hatsumi