Kukishinden ryū happō hikenjutsu

Kukishinden ryū happō hikenjutsu

Denkei 傳系
historická řada velmistrů

1. Izumo Kanja Yoshiteru 出雲冠者義照
2. Izumo Koshiro Terunobu 出雲小四郎照信
3. Izumo Matsushiro Teruhide 出雲又四郎照秀
4. Izumo Bungo Yoshiteru 出雲文五義照
5. Izumo Kanja Yoshitaka 出雲冠者義隆
6. Izumo Kanja Yoshiteru 出雲冠 者義輝
7. Ohkuni Kisanata Kiyosumi 大国鬼三太清澄
8. Tsutsumi Hakushi Mori Ritsuzan 堤伯耆守律山
9. Kuriyama Ukongen Nagafusa 栗山右近源長臥房
10. Arima Koshinosuke Masayoshi 有馬河内介正義
11. Ohkuni Kogenta Yukihisa 大国小源太幸久

Kimura Ittosai Kanesuke 木村一刀斎兼介
Arima Daisuke Taddaki 有馬大助忠明

12. Kazama Shinkuro Hidechika 風間新九郎秀近
13. Ohkuni Kihei Shigenobu 大国鬼平重信
14. Otone Sakon Yasumasa 大戸根左近康正
15. Otone Genpachi Yoshihide 大戸根源八康秀
16. Otone Gengoro Yasuhira 大戸根源五郎康平
17. Awaji Nyudo Chikayasu 淡路入道近康
18. Kurama Kotaro Genshin 鞍馬小太郎玄進
19. Ohkuni Izumo Mori Shigehiro 大国出 雲守重広 – Kokwa era (1844)
20. Sugino Juheita Kanemitsu 杉野重平太兼光
21. Hisahara Genjuro Yoshitane 久原源十郎義種
22. Hisahara Kotaro Nobuyoshi 久原小太郎信義
23. Ishitani Takeoi Matsatsugu 石谷武甥正次
24. Ishitani Matsutaro Takekage 石谷松太郎隆景
25. Takamatsu Toshitsugu 高松寿嗣
26. Hatsumi Masaaki 初見良明
27. Iwata Yoshio 岩田義雄


Rekishi 歴史
historie školy

Není jednoduché sepsat historii některé z tradičních škol bojových umění, neboť mnoho informací bylo ztraceno v čase a nebo byli změněny vlivem těch, kteří je zaznamenávaly. Přesto se zde na ni aspoň zběžně podíváme. V první řadě zde musíme zmínit školu nesoucí jméno Kukishin ryū, ze které později vznikla právě škola Kukishinden ryū, která je studována pod vedením Hatsumi senseie.

Historické prvopočátky této školy sahají zpět do období Kamakura (1185 – 1333). Uvádí se, že techniky této školy byly do Japonska dovezeny z Číny a později byly zdokonaleny v oblasti provincie Kumano. Během této doby, mladý samurai jménem Yakushimaru osvobodil císaře Godaigo (Godaigo-tennō 後醍醐天皇), který byl držen v zajetí služebníky shōguna Ashikagy Takauji 足利尊氏. Způsob, jakým bojoval během císařovy záchrany, mu vynesl jméno Kuki 九鬼 (devět démonů), ačkoliv byl také znám pod jménem Yakushimaru Kurando. Tento muž studoval techniky bojových umění a své vojenské dovednosti pochytil od svého dědy, který byl znám jako vynikající válečník. Vytvořil unikátní systém rokushakubōjutsu, techniky s šest stop dlouhou tyčí, kterým je tato škola vyhlášená. Krom toho se také věnoval studiu asketizmu horských mnichů shugendō 修験道. Přičemž část jejich učení přivedl do této školy.

Zakladatel tradice Kukishinden ryū byl muž jménem Izumo Kanja Yoshiteru. Jeho bojové umění pocházelo a bylo vyvíjeno v oblasti Kumano, která byla silným centrem šintoismu. Tato skutečnost se na škole podepsala. Protože oblast Kumano je pobřežním regionem, odehrála se zde celá řada námořních bitev a členové těchto škol vypracovali speciální, velmi ceněnou techniku boje s mečem, do níž se promítly neustálé konfrontace na lodních palubách. Díky tomu byly pohyby prováděny s nízkým držením svého těžiště. Také zde můžeme najít historickou souvislost s možnými setkáními pirátů, která byla v tomto regionu typickým jevem.

Kukishinden ryū obsahuje rozsáhlé dědictví, v kterém můžeme pozorovat vliv některých dalších tradic. Tato škola se během svého vývoje propojila například se školou Ittō ryū 一刀流, která se projevovala výbornou znalostí kenjutsu (technik s mečem). Chosui ryū 澄水流 byla další takovou školou, která spojila na čas své učení s Kukishinden. Nejsilnější vazba však byla vytvořena s Takagi yōshin ryū vzhledem k přátelství mezi oběma představiteli těchto škol. Takagi yōshin ryū je v současnosti také vyučována jako součást Bujinkan Dōjō. K prvnímu spojení těchto dvou škol došlo v 17. století. Tehdy se muž jménem Okuni Kihei Shigenobu, samurai a odborník z Kukishin ryū (13. sōke) a zároveň také držitel menkyo kaiden 免許皆伝 (osvědčení o úplném předání dovedností) školy Chosui ryū setkal s Takagi Gennoshinem z Takagi yōshin ryū aby vyzkoušeli své bojové dovednosti. Ukázalo se, že techniky Taijutsu školy Takagi yōshin ryū jsou lepší, nežli ty z Kukishin ryū. Situace ale byla opačná v případě, kdy bojovali v bōjutsu, zde byly lepší techniky Kukishin ryū. Určité techniky školy Takagi yōshin ryū byly pak vyměněny s Kukishinden ryū za techniky bōjutsu 棒術, naginatajutsu 薙刀術 a shurikenjutsu 手裏剣術. Společně přestavěli své školy tak, že Takagi yōshin ryū byla postavena především na taijutsu a Kukishin ryū se specializovala na bōjutsu. Gennoshin později onemocněl a 2. října 1702 zemřel. Ale těsně před svou smrtí požádal Okuniho, aby pokračoval v učení způsobem, který společně vytvořili. A tak se stal Okuni dalším velmistrem Takagi yōshin ryū. Poté byla tato škola po generace spojována s Kukishin ryū, která se posléze přejmenovala na Kukishinden ryū. Škola Takagi yōshin ryū je také dnes součástí bojových umění Bujinkan Dōjō.

Hatsumi sensei na fotografie se zbraní bisentō.

O rodině Kuki se obecně předpokládá, že jsou jedinými dědici učení Kukishin ryū. Pravdou je, že jsou členové této rodiny hlavou rozličných stylů využívajících ve jménu školy název Kukishin. Některé z těchto stylů se často specializují pouze na určité odvětví z původně komplexního učení. Přesto že je v jejich podání bojových umění vidět mnoho podobností vyskytuje se několik rozličných forem jako např. Kukishin ryū bōjutsu nebo Kukishin ryū dakentaijutsu atd. Každá z těchto odnoží má svého vlastního vedoucího. Oproti těmto odvětvím je Kukishinden ryū komplexním systémem mnoha umění.

Rodina Kuki během několika generací ztratila mnoho ze svých bojových znalostí. V té době tak požádala Takamatsu senseie, jenž byl předposledním velmistrem Kukishinden ryū, aby je „znovu-vzdělal“. Takamatsu sensei přesto, že byl v té době věkem velice mladý, souhlasil. Později Takamatsu sensei sdělil svému studentu jménem Masaaki Hatsumi, že když s nimi trénoval a učil je, neprošel s nimi všechny techniky. Důvodem proto byla skutečnost, že neměl pocit, že jim skutečně rozumějí. Co je naučil bylo pravděpodobně pouze umění kata 型 (forem), nikoli plynulé a aktuální uplatnění technik.

Uvádí se že krátký čas studovat bojové techniky rodiny Kuki i muž jménem Morihei Ueshiba 植芝盛平, který se stal později zakladatelem bojového umění aikidō 合気道. Nicméně se nepředpokládá, že by Ueshiba použil něco z učení školy Kukishin ryū při vytvoření svého aikidō.

Současný představitel, 28. sōke Masaaki Hatsumi, jehož bojové jméno je Hisamune 寿宗, je strážcem kontinuity tohoto bojového dědictví. Tato tradice obsahuje širokou škálu disciplín, včetně yoroi kumiuchi 鎧組打, boje v brnění a dovedností ve zbraních: yari 槍, shuriken 手裏剣, naginata 薙刀, bō 棒, nawa 縄, jutte 十手, kodachi 小太刀, jō 杖, hanbō 半棒 a ken 剣. Zahrnuje také učení o strategii, stavění tvrzí, střelných zbraních, přestrojení a technikách neviditelnosti. Kombinace těchto učení ještě více narušuje imaginární linii mezi ninjou a samurajem, která je pouze výplodem takzvaných bojových vzdělanců, či praktiků a historiků slabého poznání. Jsou to ti samí lidé, kteří šíří přehnané, rádoby lidové směsice kat a rituálů, které vytvářejí v současné době míru u mnoha cvičících mylné představy.

V současné době jsou techniky školy Kukishinden ryū vyučovány v rámci organizace Bujinkan Dōjō 武神館道場. Kukishinden ryū happō bikenjutsu 九鬼神伝流八法秘剣術 se zde spojilo s dalšími osmy tradičními školami bojových umění – Togakure ryū ninpō taijutsu 戸隠流忍法体術, Gyokushin ryū ninpō 玉心流忍法, Kumogakure ryū ninpō 雲隠流忍法, Takagi yōshin ryū jūtaijutsu 高木揚心流柔体術, Shindenfudō ryū dakentaijutsu 神伝不動流打拳体術, Gyokko ryū kosshijutsu 玉虎流骨指術, Kotō ryū koppōjutsu 虎倒流骨法術 a Gikan ryū koppōjutsu 義鑑流骨法術. Důvodem spojení těchto škol je skutečnost, že pan Masaaki Hatsumiho 初見良昭 obdržel titul sōke 宗家 (velmistr; hlava rodiny) ve všech tradicích od svého učitele Takamatsu Toshitsugu senseie 高松寿嗣先生.

Hatsumi sensei demonstruje techniku sōjutsu.

Zbraně Kukishinden ryū

Mnohé školy bojových umění kromě systému dovedností boje beze zbraně (taijutsu 体術) vyvinuly nebo prezentovaly dovednosti boje s běžnými i méně běžnými zbraněmi. Škola Kukishinden ryū není v tomto směru žádnou výjimkou.

Tato škola je především známá precizními technikami rokushaku bōjutsu 六尺棒術 (šest stop dlouhá tyč), dále pak i hanbōjutsu 半棒術 a jōjutsu 杖術. Většina základních technik s těmito zbraněmi v rámci Bujinkan Dōjō 武神館道場 pocházejí právě ze školy Kukishinden ryū. Další výraznou dovedností jsou techniky kenjutsu 剣術 (techniky meče), které se vyznačuje svou propracovaností a specifičností. Protože Kuki suigun 九鬼水軍 (námořníci rodu Kuki) používali meče na lodích, kde bylo nutné nižší postavení těla, které jim pomáhalo udržet rovnováhu, stal se tento postoj základním postojem pro používání meče v této škole.

Mezi ty méně běžné zbraně patří například bisentō, neboli zbraň s dlouhou rukojetí a širokou čepelí připevněnou na jednom z konců. Podle pramenů Kukishin ryū byla zbraň bisentō 眉尖刀 přivezeno do Japonska z Číny bojovníkem jménem Tetsujo. Její masivní ostří bylo dosti těžké na to, aby lehce dokázalo převrátit samuraje oblečeného v yoroi 大鎧 (brnění). Tato zbraň je často přirovnávaná k naginatě 薙刀 (japonské tradiční halapartně). Nicméně hned na první pohled zjistíte veliký rozdíl, který spočívá v délce a váze zbraně. Bisentō je oproti naginatě mnohem těžší a delší. Čepel může dosahovat délky až 1 metru. Díky této délce bylo snadné srazit svého nepřítele jedoucího na koni nebo ustrojeného v yoroi (japonském brnění) a to na něm posléze rozbít. Tato zbraň našla využití i na bitevních polích, kde bylo možné pomocí ní srazit jezdce z koně, ale i koně samotného. Vzhledem k váze a velikosti je těžké ovládat bisentō pomocí normálních pohybů. Při používání této zbraně je zapotřebí daleko více používat práci nohou a i tělo je více vytáčeno. Jednoduše řečeno je důležité použít takové taijutsu 体術, které opravdu využívá pohyb celého těla. Bojovník musel při použití bisentō pořádně držet rukojeť a pak se otočit celým tělem. Zbraň se používala více pro beranovité údery než pro samotné seky, jak tomu bylo u tradiční naginaty.

Hatsumi sensei demonstruje jōjutsu uke gatu společně s Oguri shihanem.

Další zbraní využívanou touto školou je kusarigama 鎖鎌. Tato zbraň s ostřím a dlouhým řetězem byly kombinovaným nástrojem se schopností říznout, udeřit nebo zachytit a omotat protivníka podle toho, co bylo v danou chvíli efektivnější. Řetěz byl různé délky zakončený kovovým závažím a na druhém konci připevněný k srpu. Tato zbraň vypadala jako farmářský nástroj a jako takový mohl být klidně nošen bez toho, aby zbudil nežádoucí pozornost. Obecně se dá říci že srpovitá část zbraň mohla být různých délek od velikosti dlaně až po masivní ostří určené pro boj na bitevním poli. Nicméně škola Kukishinden ryū není jedinou školou využívající tuto zbraň. V moderních publikacích o ninjutsu je často uvedena jako jedna ze specifických zbraní využívající ninji. Skutečnost je ale jiná, tato zbraň si našla své uplatnění i v mnoha školách samurajského původu. Jednou z verzí o původu této zbraně je, že údajně vznikla z Kaginawy, což bylo lano na jehož konci byl připevněn kovový hák. Tento nástroj a jemu podobné nástroje byly používány pirátem jménem Kuroda, který původně pocházel z oblasti Kishu 紀州.

Jedním z dalších specifických pomůcek využívaných touto školou je nástroj daisharin 大車輪, který je ve skutečnosti mnoha lidem absolutně neznámým. Jedná se spíš o nástroj nežli o zbraň, ale její tvar umožňoval použití ve způsobu bōjutsu 棒術. Je složen z dlouhé osy (tyče přibližně dlouhé 2,4 m), u které jsou na koncích připevněná otočná kola. Tyto kola jsou vyrobeny ze dřeva jehož šířka je okolo 7,5 cm. Daisharin je používán v té samé kategorii zbraní jako je rokushakubō 六尺棒. Původně byl využíván pro přesun lodí z břehu do vody a naopak, pro přesun lodí z vody na souš. A protože umění Kukishin ryū pocházelo z přímořské oblasti Kumano 熊野, kde byli lidé stále v kontaktu s mořem, byli zkušení bojovníci na tento nástroj zvyklí a mohli jej tak použít i jako zbraň, neboť ji každodenně používali.

Hatsumi sensei demonstruje trénink taihenjutsu s bisentō.

Mokuroku 目録
přehled technik

Dakentaijutsu 打券體術

Sahō 作法

Kihon gata 基本型
1. Hiken 秘拳
2. Atemi no tanren 当身の鍛錬
3. Taihenjutsu 体変術

Gohō no kamae 五法之構
1. Hira no kamae 平之構
2. Hira ichimonji no kamae 平一文字之構
3. Seigan no kamae 正眼之構
4. Katate hichō no kamae 片手飛鳥之構
5. Kosei no kamae 攻勢之構

Te waza 手技型
1. Omote gyaku dori 表逆捕
2. Ura gyaku dori 裏逆捕
3. Take ori 竹折
4. Shutō 手刀
5. Shako ken 蝦蛄拳
6. Ko ken 扣拳 / Sosai shiken 祖殺指拳
7. Sō ken 相拳
8. Ryū ken 留拳
9. Ū ken 右拳
10. Omote oni kudaki 表鬼砕
11. Ura oni kudaki 裏鬼砕
12. Goja dori 剛者捕
13. Musō dori 武双捕
14. Bassoku 跋足
15. Seki soku 跖足
16. Happō uke 八方受

Torigata no daiji 捕型の大事
1. Gyaku kote 逆小手
2. Ura gyaku 裏逆
3. Musha ude 武者腕
4. Ude gyaku 腕逆
5. Gyaku ura 逆裏
6. Ō gyaku 大逆
7. Gyaku washi 逆鷲
8. Oni kudaki 鬼砕
9. Ura oni kudaki 裏鬼砕
10. Tsuru no ashi ura 鶴足裏
11. Tsuru no ashi omote 鶴足表
12. Ume kudaki 梅砕
13. Uchi kake 内掛

Shōden gata 初傳型
1. Seion 生音
2. Ū yoku 烏翼
3. Yume otoshi 夢落
4. Sui yoku 水翼
5. Suisha 水車
6. Kubiwa 首輪
7. Hōsetsu 崩雪
8. Iso arashi 磯嵐
9. Ryū setsu (Yanagi ore) 柳雪
10. Fubuki 吹雪
11. Kataho 片帆
12. Tatsumaki 龍巻

Chūden gata 中傳型
1. Uranami 浦波
2. Tenchi 天地
3. Katanami 方浪
4. Kasumi gake 霞掛
5. Taki no se (Tatsu no se) 瀧之瀬
6. Shio kaze 塩風
7. Yama arashi 山嵐
8. Ryu fū 柳風
9. Tatsu nami 龍浪
10. Tora ō 虎尾
11. Jūgan 重岩
12. Shihō dori 四方捕

Sabaki gata 捌型
1. Arakoma 荒駒
2. Shika ashi (Ka soku) 鹿足
3. Chikusei 竹声
4. Yume makura 夢枕
5. Suso sabaki 裾捌
6. Iso gaeshi 磯返
7. Kaze harai 風払 / Fū shoku
8. Kuruma dori 車捕
9. Kimon 鬼門
10. Ura kimon 裏鬼門
11. Ukimo 浮藻
12. Ran fū (Ran pū) 乱風

Okuden gata 奥傳型
1. Fuun 風雲 / Fu setsu 風雪
2. Kakugi 権技
3. Hen gi (Kaeshi waza) 返技
4. Oni otoshi 鬼落
5. Iwa kudaki 岩砕
6. Settō 雪倒
7. Gotō 剛倒
8. Dofū 拏風
9. Oni kudaki 鬼砕
10. Ryu fū 柳風
11. Tachi uchi 太刀打
12. Hane taoshi 撥倒

Shirabe moguri gata 調潜型
1. Moguri dori 潜捕
2. Sharin 車輪
3. Tora fuse 虎伏
4. Ryū fuse 龍伏
5. Tobi chigai 飛違
6. Yama otoshi 山落
7. Teki otoshi 擲落
8. Hyōteki (Heitō) 敝当
9. Musasabi 鼯
10. Tama nage 玉投
11. Gyaku nage 逆投
12. Uchi harai 打拂

Daken kirigami daiji 打券切紙大事


Jōjutsu 杖術

Kamae 構
1. Ihen no kamae 詒変の構
2. Gedan no kamae 下段の構
3. Chūdan no kamae 中段の構
4. Tenchijin no kamae 天地人の構
5. Ichimonji no kamae 一文字の構
6. Seigan no kamae 青眼の構

Kata 型
1. Jūmonji 十文字
2. Roppō 六法
3. Kyū-hō 九法
4. Hiryū飛龍
5. Tsuke iri 付入
6. Kasumi gake 霞掛
7. Ude gake 腕掛
8. Kote gaeshi 小手返
9. Tachi otoshi 太刀落


Hanbōjutsu 半棒術

Sanshin no kamae 三心の構
1. Kata yaburi no kamae 型破の構
2. Munen musō no kamae 無念無想の構
3. Otonashi no kamae 音無しの構

Shōden no gata 初傳之型
1. Katate uchi 片手打
2. Tsuki otoshi 突落
3. Uchi waza 打技
4. Nagare dori 流捕
5. Kasumi gake 霞掛
6. Iki chigae 行違
7. Kao kudaki 顔碎
8. Ate kaeshi 当返
9. Saka otoshi 逆落

Chūden no gata 中傅之型
1. Kote gaeshi 小手返
2. Saka otoshi 逆落
3. Harai waza 払技
4. Soto waza 外技

Okuden no gata 奥傅之型
1. Hane otoshi 跳落
2. Mata gake 股掛
3. Kote harai 小手払


Rokushaku bōjutsu 六尺棒術

Bō no sahō 棒の作法

Kamae 構 / Kishin kyūhō no kamae 奇神九法の構
1. Jōdan no kamae 上段之構
2. Chūdan no kamae 中段之構
3. Gedan no kamae 下段之構
4. Ichimonji no kamae 一文字之構
5. Hira ichimonji no kamae 平一文字之構
6. Ihen no kamae 詒変之構
7. Seigan no kamae 青眼之構
8. Tenchijin no kamae (Tenchibitō no kamae) 天地人之構
9. Heitō no kamae 撆倒之構

Kihon gata 起本型
1. Ukemi gata 受身型
2. Ashi barai 足払
3. Bōfuri gata 四方棒振型
4. Menuchi harai gata 面打払い型
5. Tsuki hane gata 突き跳ね型

Keiko sabaki gata 稽古捌型
1. Gohō 五法
2. Ura gohō 裏五法
3. Sashi ai 差合
4. Funa bari 船張り
5. Tsuru no issoku 鶴之一足
6. Ura issoku 裏一足
7. Susō otoshi 裾落
8. Ura susō otoshi 裏裾落
9. Ippon sugi 一本杉
10. Taki otoshi 瀧落
11. Koku 虚空
12. Kasa no uchi 笠之内
13. Tachi otoshi 太刀落
14. Harai 払
15. Kote tsuke 小手附
16. Mukozume 向詰
17. Keri age 蹴挙
18. Uchi dome 撃留
19. Tsuke iri 附入
20. Gorin kudaki 五輪砕
21. Tenchijin 天地人
22. Maehiro 前広
23. Ryō kote 両小手
24. Uranami 浦波
25. Tama gaeshi玉返

Shōden no gata 初傳之型
1. Chūdan kangi 中段杆技
2. Gedan kangi 下段杆技
3. Ihen kangi 詒変杆技
4. Jōdan gōgi 上段護技
5. Ichimonji gōgi 一文字護技
6. Hira ichimonji gōgi 平一文字護技
7. Ichimonji hakugi 一文字抛技
8. Seigan hakugi 青眼抛技
9. Tenchijin hakugi 天地人抛技

Chūden no gata 中傳之型
1. Jōdan yakugi 上段挨技
2. Gedan yakugi 下段挨技
3. Hira ichimonji yakugi 平一文字挨技
4. Chūdan jugi 中段擣技
5. Ichimonji jugi 一文字擣技
6. Ihen jugi 詒変擣技
7. Seigan saigi 青眼摧技
8. Tenchijin saigi 天地人摧技
9. Ichimonji saigi 一文字摧技

Okuden gata 奥傳之型
1. Jōdan sōgi 上段搶技
2. Gedan sōgi 下段搶技
3. Hira ichimonji sōgi 平一文字搶技
4. Chūdan saigi (Chūdan kakugi) 中段搉技
5. Ichimonji saigi (Ichimonji kakugi) 一文字搉技
6. Ihen saigi (Ihen kakugi) 詒変搉技
7. Seigan yakugi 青眼扼技
8. Tenchijin yakugi 天地人扼技
9. Heitō yakugi 撆倒扼技

Bō nuke 棒抜け
1. Kubi nuke ichi 首抜け一
2. Kubi nuke ni 首抜け二
3. Nage bō 投げ棒


Sōjutsu 槍術

Jinba rei 陣場礼
1. Tachi rei 立礼
2. Za rei 座礼

Kamae 構
1. Seigan no kamae 青眼の構
2. Jizuri seigan no kamae 地擦青眼の構
3. Chūdan no kamae 中段の構
4. Jōdan no kamae上段の構
5. Yari gedan no kamae下段の構
6. Ihen no kamae 詒変の構

Kaisetsu gata 快攝型
1. Kanpō 扞法
2. Shihō waza 四方技
3. Hichō kaku 飛鳥抛
4. Hito tsuki aihō 一突挨法
5. Ittōsanto 一擣三當
6. Hassai 撥摧
7. Hisō 秘槍
8. Tenchi sai 天地摧 / Tenchi kaku 天地抛
9. Happō yaku 撥捕扼

Gokui kata 極意型 / Kasumi kata 霞型
1. Ichimonji 一文字
2. Kiku sui 菊水
3. Maki tsuta 巻蔦
4. Oni sashi 鬼刺
5. Hiryū 飛龍
6. Tsuki buse 突伏
7. Kage chō 蔭蝶
8. Satsu gyoku 三つ玉
9. Shichi maiba 七枚葉

Menkyō kaiden henchō kata 免許皆伝変蝶型
1. Yoko taoshi 横倒
2. Ryūto 龍頭
3. Tomoe 巴
4. Kugi nuki 釘抜
5. Arashi 嵐
6. Shinmyō 心明
7. Taki otoshi 瀧落
8. Yoko nage 横投
9. Tate nage 立投
10. Nichi getsu 日月

Keikō kata 稽古型
1. Ryū kasumi 龍霞
2. Sōtai ken 槍体変


Naginatajutsu 杖薙刀術

Kamae 構
1. Seigan no kamae 青眼之構
2. Naka seigan no kamae 中青眼之構
3. Hira ichimonji no kamae 平一文字之構
4. Yoko ichimonji no kamae 横一文字之構
5. Hassō no kamae ハ相之構

Kata 型
1. Nagi taoshi 薙倒
2. Sukui age 掬上
3. Hatagi taoshi 抜倒
4. Ashi harai 足払
5. Hane taoshi 撥倒
6. Kuri dashi 繰出
7. Zengo nagi 前後薙
8. Sashi chigai 差違
9. Tobi kiri 飛切


Kodachi dori 小太刀捕

Kamae 構
1. Seigan no kamae 青眼の構
2. Naka seigan no kamae 中青眼の構
3. Otonashi no kamae 音無の構

Kata 型
1. Hichō no ken 飛鳥之剣
2. Shishi geki 獅子撃
3. Jūji ken 十字剣


Bisentōjutsu 眉尖刀術

Kamae 構
1. Seigan no kamae 青眼之構
2. Naka seigan no kamae 中青眼之構
3. Hira ichimonji no kamae 平一文字之構
4. Yoko ichimonji no kamae 横一文字之構
5. Hassō no kamae ハ相之構

Kata 型
1. Ō shin 汪振
2. Kaku gyaku 鬲逆
3. Chikusha 竹斜
4. Namiba 波刃 / Hajin 波刃
5. Battō 抜刀
6. Gisen 曦先
7. Shintō 伸刀
8. Seitō 惺刀
9. Miken 魅剣


Bikenjutsu 秘剣術

Kamae 構
1. Seigan no kamae 青眼之構
2. Ichi no kamae 一之構
3. Chūdan no kamae 中段之構
4. Gedan no kamae下段之構
5. Tenchi no kamae 天地之構
6. Kasumi no kamae 霞之構
7. Daijōdan no kamae 大上段之構

Kasumi no hō 霞の法

Biken no hō 秘剣之法
1. Tsuki komi 附込
2. Tsuki kake 突掛
3. Kiri age 斬上
4. Kiri sage 斬下
5. Kasugai dome 銯止 / Kinshi 止
6. Kochō gaeshi 小蝶返
7. Shihō giri 四方斬
8. Happō giri 八方斬
9. Tsuki no wa 月之輪

Kuden 口伝
1. Fudō no ken 不動之剣
2. Engeki fuchi 遠撃渕
3. Shinmyo ken 真妙剣


Juttejutsu 十手術

Jutte karada kamae 十手体構え
1. Musō no kamae 無想の構
2. Mizutori no kamae 水鳥の構
3. Ichi no kamae 一の構
4. Seigan no kamae青眼の構
5. Ten no kamae 天の構

Jūppō sesshō no jutsu 十方折衝之術
1. Kiri no hitō ha 桐之一葉
2. Rakka 落花
3. Gorin kudaki 五輪碎
4. Mizu tori 水鳥
5. Mawari dori 廻捕