Kniha o užívání zvědů

Kniha o užívání zvědů

A Mistr Sun pravil

Zvedneš-li stotisícové vojsko
abys s ním urazil tisíc mil
cena kterou zaplatí lid
obnos který zaplatí stát –
tisíc hřiven stříbra za jeden den

Neklid se rozšíří uvnitř i venku
zástupy běženců zaplaví cesty a silnice

Sedmkrát sto tisíc rodin
přestane konat svou práci

Roky se budou protivníci hlídat,
aby nakonec svedli bitvu o vítězství v jediném dni

Takže je vrcholem nehumánnosti
ušetřit sto hřiven
na hodnostech a vyznamenáních
jen kvůli tomu zůstávat v nevědomosti
o důležitých vlastnostech nepřítele

Tak se nechová pravý vojevůdce lidu
tak se nechová pravý rádce vládců
tak se nechová příští vítěz

Předvídavost je nástroj
nejjasnějšího vládce
nejmoudřejšího vojevůdce
jímž tito předčí protivníka
a vynikají nad ostatní

Předvídavosti se nám ovšem
nedostane od bohů a duchů
nezískáme ji hloubáním o minulosti
nevyčteme ji z postavení hvězd

Nezískáme ji jinak
než od lidí kteří vědí
co je v nepříteli

A k tomu je tu pět druhů zvědů:zvěd místní
zvěd vnitřní
zvěd obrácený
zvěd mrtvý
zvěd živý

Jestliže najednou vyšleme
těchto pět vyzvědačů
nikdo se v nich nevyzná

A to je ten boží úradek
nejvzácnější poklad vládce

Místní zvědy
získáme a využíváme
mezi obyvateli země v níž bojujeme

Vnitřní zvědy
získáme a využíváme
mezi hodnostáři nepřítele

Obrácené zvědy
získáme a využíváme
mezi zvědy nepřítele

Mrtví zvědové
jsou určeni
k šíření matoucích zpráv

Zařídíme aby se tyto zprávy
dozvěděli naši vlastní zvědové
a posléze je prozradili
zvědům nepřítele

Živí zvědové
jsou ti kdo se ještě vrátí
a sami nám podají zprávy

Tak mezi lidmi
z celého vojska tobě nejbližšími
nikdo ti nesmí být bližší
než právě oni

Nikdo nesmí být štědřeji obdarován
než právě oni
a nic nesmí být ve větší tajnosti drženo
než to co oni činí

Bez skutečné geniality
nedokáže nikdo užívat zvědů

Bez opravdové humanity
nedokáže nikdo řídit zvědy

Bez té nejdokonalejší představivosti
nikdo nedokáže ze zvědů vytěžit fakta

Ó mistrná vynalézavosti –
úlisná obezřetnosti!

Ničeho nezačneš činit
aniž bys dříve neužil zvědů

Kdyby však výzvědné poslání
bylo prozrazeno dřív
než bylo vyplněno
oba musí zemřít
vyzvědač i kdo ho vyslal

Chceš-li vojsko porazit na hlavu
chceš-li město dobít útokem
chceš-li třeba jediného muže zahubit
napřed musíš znát
jeho strážce
vojevůdce
pobočníky
rádce
dveřníky
sluhy
jménem i rodem

Své zvědy pověříš
spolehlivě to zjistit

Naopak musíš bezpečně odhalit
všechny nepřátelské zvědy
kteří přišli slídit k tobě
musíš jim nabídnout všemožné výhody
musíš je dostat na svou stranu
neboť v nich můžeš
získat obrácené zvědy
a jako takové je potom využít

Neboť na základě jejich znalostí
získáš místní a vnitřní zvědy
a také je budeš moci využít

Na základě jejich znalostí pochopíš
jaké falešné zprávy máš podstrčit mrtvým zvědům
aby je předali nepříteli

Na základě jejich znalostí
můžeš vyslat i živé zvědy
na pravé místo v pravý čas

Vladce musí ovládat role všech pěti zvědů
a když je skutečně poznal
bude se opírat především o obrácené zvědy

Proto obráceným zvědům také nic neodepře

Když začínala stoupat moc dynastie Jin
jistý I Jin sloužil na dvoře Sia

Když začínala stoupat moc dynastie Čou
jistý Lü Ja sloužil na dvoře Jin

Jen nejjasnější vládci a nejmoudřejší vojevůdci
kteří dokáží učinit svými zvědy
hlavy nejvzdělanější a nejbystřejší
s jistotou dovrší své velké dílo

A to je hlavní v umění válečném
na čem záleží
o co se opírá
každý pohyb vojsk


text přeložil Oldřich Král a pochází z knihy Mistr Sun – O válečném umění, kterou vydalo nakladatelství Maxima a zde je uveřejněn s jejich laskavým svolením, děkujeme.