Tasení a zasouvání meče

Tasení a zasouvání meče

Zatímco ninjové nepřistupovali ke své shinobigataně (krátkému meči) se stejnou úctou, jakou samurajové věnovali svým dokonale vykovaným katanám, uvědomovali si a velmi oceňovali její jedinečnou hodnotu. Byla to velmi všestraná zbraň/nástroj, který často znamenal rozdíl mezi únikem a zajetím, životem a smrtí. Saya (pochva) byla obvykle delší než krátká čepel, prostor navíc byl používán k ukrytí zpráv, oslepujících prášků nebo výbušnin: velmi dlouhé sageo (provaz na pochvě) mohl být použit pro mnoho jiných aktivit zahrnujících svázání zajatého nepřítele nebo jako nastražená šňůra ve dveřích nebo na lesní cestě. A protože byla shinobigatana krátká, tak se lehce nosila, zvláště v místech, kde jsme mohli mazaného ninju nejčastěji nalézt; v úzkých chodbách, v těsných místech, kde se musel plížit, ve spletitých větvích stromů nebo dole v korytu nebo dutém kmenu. Také protože čepel nebyla nabroušena tak dokonale jako superostrá katana, ninja je nemohl používat stejným způsobem jako samurai; namísto toho spoléhal více na váhu těla v pohybu aby mohl provádět efektivní seky. Ninjové svou zbraň efektivněji používali pro bodnutí, probodnutí a seky s následným řezem zubatým ostřím.

V první částí jsem vám ukázal způsob uvolnění meče a jeho následného tasení. Pokud si pamatuju, většina z vás se zcela soustředila na meč; snad někteří z vás pozorovali pohyb těla; a myslím že velmi málo z vás si povšimlo nohou. A proto jsem na následujících podrobných fotografiích ukázal práci nohou ninji v technice Iai, tasení meče. Poté jsem vysvětlil různé způsoby nošení a tasení meče z různých pozic. A potom, na závěr, jsem demonstroval správný způsob zasunutí shinobigatany. Nakonec, když byla jednou zbraň tasena a dobře vám posloužila, měla by být správně odložena.

Prosím všimněte si, že držím záštitu pevně palcem levé ruky, zatímco má pravá noha směřuje šikmo doprava dozadu. To znázorňuje mé odhodlání netasit meč nazdařbůh.

Přesto, jsem nakonec nucen tasit meč tak, že přenesu váhu těla a svou levou nohu šikmo zpět, abych ochromil oponentovu bojovou sílu.

Techniky iai (tasení meče) vyžadují volný pohyb nohou. Teď vám ukážu shinobi-iai happō sabaki (osm způsobů práce nohou z ninja-iai) (1).
Prosím sledujte bedlivě kříž. První pohněte nohama stranou. Udělejte krok doprava tak, že pohnete levou nohou před vaší pravou (2).
Když se hýbete doleva, pohněte pravou nohou před levou (3).
Pohyb levou nohou šíkmo doleva dozadu (4).
Pohyb pravou nohou šikmo doprava dozadu (5).
Pohyb přímo dopředu (pravou nohou, protože ninja je pravák)(6).
Pohyb šikmo doprava dopředu (7).
Pohyb šikmo doleva dopředu (8).


Nejbezpečnější způsob zasunutí meče do pochvy je ten, že uchopíte otvor v pochvě mezi palec a ukazováček vaší levé ruky a zvednete ji nahoru (1). Položte hřbet nebo mune čepele mezi váš palec a ukazováček (UJISTĚTE SE, ŽE OSTŘÍ SMĚŘUJE NAHORU, SMĚREM OD VÁS!), takže leží na otvoru pochvy (2). Natáhněte meč dopředu, tak, abyste umístili špičku meče do otvoru v pochvě (3). UJISTĚTE SE, ŽE KŮŽE MEZI PALCEM A UKAZOVÁČKEM LEŽÍ MIMO OTVOR, potom pomalu zasuňte meč do pochvy (4).


(c) Hatsumi Masaaki
Z japonštiny přeložil pan Masaru Hirai.
Otištěno v Ninja magazinu v roce 1987.