Základní formy

Základní formy

V této části najdete videa, která jsou zaměřena na základní cvičení, které vám mohou pomoci ve vašem samostatném tréninku doma (hitori geiko). Pokud zde najdete něco s čím si nevíte rady, klidně se optejte na pravidelných trénincích. To co je důležité je, abyste na tréninku vždy cvičili pohyb/techniku s tím, že rozumíte základním bodům.


Nácvik ukemi (pádové techniky)

Pádové techniky v první řadě slouží k ochraně padajícího těla adepta bojových umění v technikách. Jsou ale také určitým zrcadlem pohybových schopností a dovedností.
Nemusíte se bát, nejde o nic složitého. Stačí dostatek času a jednotlivé pádové techniky si snadno osvojíte. V první řadě není třeba se pády učit v rychlém pohybu, je to spíše naopak. Pomalý nácvik je jednak bezpečnější a navíc získáváte dostatek prostoru sami najít případné chyby v pohybu, které tak následně můžete ve svém tréninku odstanit.
Pokud si neosvojíme správně postupy pádových technik je tu riziko nejen ve ztrátě jistoty ve svém pohybu, či zvýšená bolestivost, ale samotné cvičení bude narušeno obavami z pádu. Tyto obavy často znemožňují správné provedení techniky a může to vést k získání nechuti k dalšímu cvičení a to určitě nechceme.
Všichni jsme schopmni se naučit pádovým technikám, jen to vyžaduje tomu věnovat svůj čas a dostatenou píli. Jednoduše stačí vydržet.


Postoje (některé varianty)

V tradičních bojových uměních je celá řada různých postojů/pozic těla (kamae). Tyto pozice slouží k nácviku jednotlivých pohybů a technik, ale také k rozvoji tělesné hybnosti a posílení svalového aparátu.
Správné tvary jednotlivých pozic jsou nezbytné pro zvládnutí a vůbec vytvoření následné techniky. Všechny pozice by pak měly stát přirozené, měly by být uvolněné, pohodlné, a současně umožňující reakci na oponentův útok.


Tsuki a gyaku tsuki (základní úderová technika)

Tsuki označuje základní metodu přímého úderu s překrokem. V rámci tréninku se snažíme o získání uvolněného pohybu řpi zachování maximální energie. Ze začátku se věnujte způsobu pohybu celého těla, který by měl být kompaktní. Tempo techniky nemusí být nijak rychlé, musí být ale konstantní (bez náhlého zrychlení). Nejprve si osvojte techniku a poté přidávejte do svého pohybu rychlost a sílu.
Gyaku tsuki je varianta přímého úderu vytvářeného bez doprovodného kroku („v bocích“).


Jōdan uke (horní blok)

Technika horního bloku, kdy blokující ruka provádí kruhový pohyb za současného ústupu z dráhy úderu, je další z důležitých základních technik. Krom tvaru je důležitým momentem v technice načasování jednotlivých pohybů.


Gedan uke (spodní blok)

Spodní blok je navazující technikou k té předešlé. Změní se pohyb ruky, ale pohyb těla zůstává přibližně stejný.


Zenpō geri (kop vpřed)

Kop vpřed v rámci našeho bojového umění je v jistém pohledu specifickou technikou. Úderovou částí je chodidlo a především pata. V první části pohybu (nápřahu) zvedáme koleno co nejvýše k hrudníku a teprve poté provedeme pohyb vpřed a dojde ke kopu.


Gogyō no kata (forma pěti prvků)

Jedná se o základní formy technik taijutsu, technik těla. Tyto techniky původně vycházejí ze školy Gyokko ryū, jedné z děvíti škol bujinkanu. V současnosti jsou tyto techniky považovány za naprostý základ, které považují studenti na celém světě za důležité.
Gogyō no kata 五行の型 je dnes častěji vnímána pod názvem Sanshin no kata 三心の型. Jedná se o soubor pěti základních technik studovaných pomocí tří různých metod.  Gogyō no kata je složena z těchto pěti technik:

1. Chi no kata 地の型 – „princip země“
2. Sui no kata 水の型 (mizu) „princip vody“
3. Ka no kata 火の型 (hi) „princip ohně“
4. Fū no kata 風の型 (kaze) „princip větru“
5. Kū no kata 空の型 „princip neplatnosti“

Termín sanshin 三心 se často překládá jako „tři srdce“. Nicméně, kanji shin 心 lze také přeložit jako „mysl“. V západním jazyce máme tendenci oddělovat myšlenku mysli jako používání logiky a srdce zahrnující emoce nebo charakter. Jedná se tedy o tři způsoby přístupu k prováděným technikám. Tyto tři metody jsou:

1. Shoshin gokei 初心五型 – „pět typů mysli začátečníků“
2. Gogyō no kata 五行の型 – „příklady pěti prvků“
3. Goshin no kata 悟心の型 – „pokročilé formy mysli“

Zatímco základní pohyby sanshin se nemění, způsob jejich trénování závisí na tom, která z výše uvedených metod je použita.
Z praktického hlediska jsou formy gogyō no katy by mohly být považovány za nejzákladnější úroveň tréninku, kde začátečník začíná rozvíjet primární nebo základní pohyby taijutsu 体術, technik těla. Každá z technik se provádí vědomě, aby se mohl rozvíjet tělesný pohyb a zlepšila se koordinace pohybů rukou a nohou. Jednoduše řečeno, student se učí, jak provádět správný pohyb.
Můžeme se však podívat na jednotlivé provedení trochu hlouběji či lépe řečeno z jiného pohledu. Například, když se podíváme na úroveň „shoshin“. V rámci japonského zen buddhismu tato fráze znamená mít otevřenou mysl při studiu předmětu. Mít shoshin by teda znamenalo opustit jakékoli předsudky a pokaždé se na procvičované pohyby dívat jako na nové.


Nikdy nezapomeňte na to, že k osvojení si jednotlivých pohybů stačí jen vaše píle. Jednoduše tak pokračovat dále ve vašem tréninku a rozhodně se nenechte odradit případnými počátečními neúspěchy.

Hodně štěstí při vašem tréninku a ganbatte kudasai 頑張ってください.