Základní koncepty

Základní koncepty

Kentai ichijo 拳体一如 (technika úderu je prováděna tělem)

Ve všech technikách, nejen úderových, je technika prováděná celým tělem. Důvodem k tomu je, abychom byli schopni provádět techniku proti oponentovi, který je silnější než než jsme my. Celkový pohyb se tak stává kompaktní.


Shin gi tai 心技体 (mysl, technika a tělo)

Ve většině japonských tradičních bojových uměních se v rámci tréninku snaží současně rozvíjet mysl, techniku a tělo. V rámci ninjutsu jsou všechny tyto oblasti rozvíjeny přirozenou nenásilnou formou během všech cvičení efektivně a jednoduše. Tímto přístupem je toto umění jedinečné. Snaha o synchronizování těchto tří oblastí je v souladu se snahou dosáhnout skutečné harmonie.


Tori a uke 取りと受け (jejich role v tréninku)

Naprostá většina technik v bujinkan bugei (bojových dovedností) se cvičí ve dvojicích. Obránce je zvaný termínem „tori“ a je tím, který vyhrává. Útočník je označován termínem „uke“, což je ten, který útočí a následně příjímá techniku obránce. Nácvik ve dvojicích vede nejen k naučení samotného pohybu, technice, ale také k získávání odhadu vzdálenosti a získání správného načasování. Studenti si během tréninku pravidelně vyměňují své role a navzájem se tak snaží o lepší porozumění studované látky.
Someya sensei mi několikrát říkal, že je role útočníka velice důležitá. Pokud útočník provádí špatně svou roli, nemůže obránce správně provádět svou techniku.


Omote a ura 表と裏 (vnější a vnitřní)

Asi vše v japonské kultuře má své omote a ura (vnitřní a vnější), stejně tak tomu je v rámci bojových umění. Abyste si to dokázali představit, je to jako pohled na člověka. To, co vidíme je jeho omote a to jaký je zhlediska charakteru může být vnímáno jako ura.
V rámci samotného cvičení bychom mohli jednoduše rozdělit techniky na omote waza 表技 a ura waza 裏技. Omote waza jsou techniky, které “směřují” ven z našeho prostoru, kdy oponent padá v technice na svá záda. Ura waza jsou pak opakem a “směřují dovnitř”, kdy oponent je směřován čelně k zemi.
Omote a ura jsou dvě strany téže mince (v našem případě techniky), omote se obvykle provádí v prostoru před partnerem, ura za ním.


Seichūsen 正中線 (středová linie)

Seichūsen je pomyslná svislá čára, která prochází středem lidského těla. Je důležitým konceptem pro provádění pohybu/technik těla. Především při začátku studia bojových umění je důležité pro každého nováčka si co nejdříve osvojit schopnost držet tělo ve správné vspřímené pozici (nestát jako paragraf). Ale i v dalších fázích našeho tréninku bude seichūsen sloužit jako měřítko správného provádění jednotlivých technik.

Na obrázku můžete vidět nákres několika linii a oblast tělesné energie:
Seichūsen 正中線 – svislá středová čára při pohledu ze strany
– Seika tanden 臍下丹田 – oblast, kde je přesný střed těla, těžiště. To je seika tanden a nebo také seichūshin 正中身
– Seichūmen 正中– jedná se o linii, která spojuje seichūsen naše a našeho protivníka

Když si uvědomujete svou středovou linii během cvičení, můžete použít svůj vlastní cit pro zpětnou vazbu ke zlepšení svého pohybu.


Způsoby cvičení (práce s tělem)

Z pravidla trénink začíná tanren no hō 鍛錬之法 (budování síly), dále pokračuje jūnan taisō 柔軟体操 (uvolňovácím a protahovacím cvičením), kokyūhō 呼吸法 (některým z dechových cvičení), kihon 基本 (základními pohyby), waza 技 (techniky) až po techniky buki waza 武器技 (techniky se zbraněmi).
Techniky se dají procvičovat ve dvou základní úrovní – tachi waza 立技 (techniky ve stoje) a suwari waza 座技 (technikami vsedě). Tvrdí se, že pro každou techniku tachi waza existuje její podoba pro provedení vsedě. Techniky vsedě jsou pro mnoho nejaponců velice náročné, stěžují si na bolest kolen. Nebojte se, pokud nemáte kolena po nějakém těžkém poranění, i vaše nohy si dříve nebo později zvyknou na suwari waza. Uvědomte si, že naše tělo má ohromný potenciál a je jen na nás, jak jej dokážeme vycvičit.


Buki waza 武器技 (techniky se zbraněmi)

Umění ninjutsu je historicky spojované s technikami zbraní či s využíváním mnoha nástrojů pro boj. A tak je cvičení se zbraněmi nedílnou součástí našeho tréninku. Používáme širokou škálu různých zbraní, např. daishō (dlouhý a krátký meč), shinobigatana (rozměry specifický meč ninjů), bō (tyče různé délky), shurikeny (malé čepele), kusari fundō (řetěz se závažími), jutte (kovový obušek), tantō (nůž, krátký meč) a další.
I pro trénink se zbraněmi využíváme spíše trénink sve dvojicích, ale oproti taijutsu je zde více technik, teré lze cvičit sám se sebou ve formě kata 型 a to i na vysoké úrovni.

Trénink se zbraněmi rozvíjí správné držení těla, tělesnou sílu i flexibilitu. Také rozvíjí naši pozornost, přesnost jednotlivých pohybů. Jednoduše vytváří přirozenou schopnost využívat různých zbraní při obraně.


Studium tradičních bojových umění není jen o technikách boje, ale i celkovém rozvoji osobnosti. Díky tomu je možné studovat tyto disciplíny celý život.