Ninjutsu ryū-ha

Ninjutsu ryū-ha

V historii Japonska existovalo mnoho škol bojových umění, které aspoň částí svého zaměření měli techniky spadající pod to, o čem bychom řekli, že bylo dominantou škol ninjutsu 忍術. Dohledávat informace o těchto školách je velice těžké, neboť bylo běžné, že školy ninjutsu jen velice málo zaznamenávali svou činnost na "papír". Zde uvádíme seznam škol ninjutsu, který byl uveden v encyklopedii Bugei ryū-ha daijiten 武芸流派大事典.

Ninjutsu ryū-ha 忍術流派
školy ninjutsu

 • Aisu kage ryū 愛洲陰流
 • Aisu uturiga ryū 愛洲移香流
 • Akiba ryū 秋葉流
 • Akuta gawa ryū 芥川流
 • Aoki ryū 青木流
 • Azuma ryū 東流
 • Bizen ryū 備前流
 • Echizen ryū 越前流
 • Fudoshin toku ryū 不動真徳流
 • Fujirin ryū 藤林流
 • Fukuuchi ryū 福智流
 • Fukushima ryū 福島流
 • Fukuwa ryū 扶桑流
 • Fuyo ryū 扶桑流
 • Gen ryū 源流
 • Gensen ryū 玄泉流
 • Genzitu ryū 現実流
 • Goton juppō ryū 五遁十方流
 • Gyokko ryū 玉虎流
 • Haguro ryū 羽黒流
 • Hakuun ryū 白雲流
 • Hattori ryū 服部流
 • Horinouchikoyabato ryū 堀内小?人流
 • Houzyou ryū 北条流
 • Ichizen ryū 一全流
 • Iga ryū 伊賀流
 • Igasaki ryū 伊賀崎流
 • Issa ryū 一佐流
 • Itou ryū 伊藤流
 • Izu ryū 伊豆流
 • Jupō ryū 十方流
 • Kai ryū 甲斐流
 • Kamaiki ryū 蒲生流
 • Kamizumi ryū 上泉流
 • Kazi ryū 加治流
 • Kiso ryū 木曽流
 • Kishu ryū 紀州流
 • Kobayato ryū 小?人流
 • Koga ryū 甲賀流
 • Koga takeda ninpō 甲賀武田忍法
 • Kogetsu ryū 小月流
 • Koshu ryū 甲州流
 • Kouga ryū wada-ha 甲賀流和田派
 • Kouge ryū ?家流
 • Kousyu ryū 甲州流
 • Kouyou genkan teki ryū 甲陽?鑑的流
 • Kouyou ryū 甲陽流
 • Kouzan ryū 高山流
 • Kouzuki ryū
 • Kumogakure ryū 雲隠流
 • Kurama nin ryū 鞍馬忍流
 • Kuroda ryū 黒田流
 • Kusunoki ryū 楠木流
 • Kyusyu ryū 九州流
 • Matuda ryū 松田流
 • Matugen ryū 松元流
 • Mino ryū 実濃流
 • Momochi ryū 百?地流
 • Morikawa rikyoku ryū 森川理極流
 • Mori ryū 森流
 • Mube ryū 無辺流
 • Mukyoku ryujo ryū 無極?情流
 • Myouen ryū 名?流
 • Nagai ryū 永井流
 • Nakagawa hayato ryū 中川隼人流
 • Nakagawa ryū 中川流
 • Nanboku ryū 南木流
 • Nattori ryū 名取流
 • Negishi ryū 根岸流
 • Negoro denkō ryū 根来電光流
 • Negoro ryū 根来流
 • Ninichi ryū 忍一流
 • Ninko ryū 忍光流
 • Noma ryū 忍甲流
 • Oke ryū 御家流
 • Oogaki ryū 大垣流
 • Ooi ryū 大井流
 • Ouhen ryū 応変流
 • Rikyoku ryū 理極流
 • Ryumon ryū 竜門流
 • Sai hou in bu? ryū 西法院武?流
 • Sanka ryū ?賀流
 • Santo ryū 三刀流
 • Sawa ryū 沢流
 • Seishin ryū 清心流
 • Shin nan ryū 新楠流
 • Shinpi ryū 神秘流
 • Shintou ryū 神道流
 • Shiodayōshin ryū 塩田揚心流
 • Shirai ryū 白井流
 • Taiki ryū 大気流
 • Takeda daitō ryū 武田大東流
 • Takeda ryū 武田流
 • Takino ryū 滝野流
 • Taki ryū 滝流
 • Takuma ryū 琢磨流
 • Tamagate ryū
 • Tarao ryū 多羅尾流
 • Tengen ryū 天幻流
 • Tenton happō ryū 天遁八方流
 • Toda ryū 戸田流
 • Togakure ryū 戸隠流
 • Tonmiya ryū 頓宮流
 • Tou ryū 当流
 • Tuge ryū 柘植流
 • Tugi ichimu ryū ?一務流
 • Uchikawa ryū 内川流
 • Uchiyama ryū 内山流
 • Uesugi ryū 上杉流
 • Wada ryū 和田流
 • Yamagata ryū 山形流
 • Yamanaka ryū 山中流
 • Yamato ninpō 大和忍法 (některé zdroje uvádí tuto školu pod názvem – Yamato shinobi ryū)
 • Yasuda ryū 安田流
 • Yoshida ryū 吉田流
 • Yoshitune ryū 義経流
 • Zen ryū 全流