Pravidla Bujinkan Honbu Dōjō

Pravidla Bujinkan Honbu Dōjō

Tato pravidla byla sepsána před lety centrálou Bujinkan Honbu Dōjō, aby se předešlo problémům s nepřizpůsobivými zájemci o bojová umění přijíždějícími do Japonska ze zahraničí. Všechna dōjō a i ta mimo Japonsko by se měla těmito pravidly řídit, samozřejmě s ohledem na zákony konkrétní země. Měla by dohlížet na jejich plnění s ohledem na udržení dobrého jména školy Hatsumi senseie.
Zároveň prosím vnímejte, že se bujinkan vyvíjí a některé body byly poplatné době vzniku těchto pravidel, ale dnes může být a nebo je situace odlišná.


V první řadě, členství bude umožněno pouze těm, kteří souhlasí s těmito pravidly Bujinkan Dōjō a jsou rozhodnuti je dodržovat. Těm, kteří si myslí, že tato pravidla nedokáží dodržovat, nebude členství umožněno. Pravidla jsou následující:

1. Členství bude umožněno pouze těm, kteří si pečlivě přečetli tato pravidla Bujinkan Dōjō a souhlasí s jejich dodržováním.

2. Členství bude umožněno pouze těm, kteří dokáží projevit odhodlanost, důslednost, skutečnou vytrvalost a sebeovládání studentů bojových umění.

3. Bude vyžadováno lékařské vyšetření. Především pak osobám duševně nemocným, závislým na drogách a mentálně narušeným nebude členství umožněno. Požadavek na lékařské vyšetření se týká například osob trpících nemocemi, které by jim mohly zabránit ve studiu bojových umění, a osob s abnormální osobností či fyzickou konstitucí, kterou daná osoba nedokáže sama kontrolovat.

4. Osobám se záznamem v rejstříku trestů nebude členství umožněno. Stejně tak nebude umožněno těm, kteří působí problémy, páchají zločiny a těm, kteří nedokáží dodržovat v Japonsku místní zákony.

5. Osoby, které nedodržují pravidla bujinkanu a které, jak v pozici studentů, tak coby členové společnosti, páchají hanebné činy, budou vyloučeny. V minulosti přicházelo do Japonska mnoho lidí, kteří se chtěli stát členy bujinkanu, ale byli to opilečtí rváči či mentálně narušení lidé, kteří se chovali jako delikventi a mysleli v první řadě na sebe, nepřemýšlejíce o problémech, které způsobují jiným. Poháněni špatnými touhami konali činy, které jsou v rozporu s tradičně spravedlivou povahou bujinkanu. Všechny takové osoby budou vyloučeny.

6. Členství bude umožněno pouze těm, kteří nebudou bujinkanu působit potíže kvůli zraněním způsobeným na tréninku, ať už v dōjō nebo na jiném místě.

Toto je velmi důležitý bod. Úrazy jsou s tréninkem bojových umění nerozlučně spjaty a těm, kteří toto nedokáží přijmout, nebude členství v žádném případě umožněno. Ještě jednou, pro úplnou srozumitelnost: Bujinkan Dōjō neponese žádnou zodpovědnost za nehody způsobené během tréninku, bez ohledu na místo jeho konání.

7. Ti, kteří se stanou členy bujinkanu, si musí pořídit členskou kartu, která je vydávána každý rok. Tato karta nejen uchovává čest členů bujinkanu, ale také značí, že jste součástí širšího celku, jehož členové se srdci bojovníků se scházejí, aby skrze trénink a přátelství chránili tradici Bujinkan Dōjō. Je ztělesněním válečníkovy síly a cti, důkazem loajality, synovské úcty a lásky přátel spojených bojovými uměními.

8. Skrze tradici bujinkanu se projevuje jednota přírody a lidské rasy, protože hledá bojová umění, která objasňují záhady přírody, které v nich existují.

„Vězte, že tajemstvím taijutsu je tvořit mír.

Pokud budete studovat toto, můžete kráčet po stezce neochvějného srdce (fudōshin 不動心).“

9. Počáteční výcvik začíná s taijutsu

úroveň kyū: začátečníci
1. až 5. dan: Ten 天 (nebe)
5. až 10. dan: Chi 地 (země)
10. až 15. dan: Jin 人 (osoba)
11. až 15. dan jsou rozděleny do úrovní Chi 地 (země), Sui 水 (voda), Ka 火 (oheň), Fū 風 (vítr) a Kū 空 (prázdno) a jsou nejvyššími stupni v happō biken Bujinkan Dōjō. Zkouška na 5. dan má duchovní povahu a může být provedena pouze sōkem. Ti s 15. danem jsou považováni za skutečné shihany.
(pozn.: v současné době existují tituly yūshū-shihan 優秀師範 a dai-shihan 大師範. Také zkoušku na 5. dan, zvanou sakki test, dnes mohou provádějí studenti s titulem dai-shihan. Tato zkouška se musí uskutečnit vždy s vědomím a souhlasem honbu dōjō)

V současné době se Bujinkan Dōjō stalo svou povahou mezinárodní. Stejně tak jako existují různá časová pásma, tak existují v různých kulturách a rasách různá tabu. Buyū 武友 by se měli vzájemně respektovat, spolupracovat a neporušovat tato tabu. Na první místo by měli dávat srdce studenta bojových umění, klást důraz na studium bojových umění a snažit se stát se ctnostnými lidmi.
Ten, kdo nedokáže toto dodržovat, bude vyloučen.

Bujinkan Dōjō 武神館道場
Sōke Masaaki Hatsumi 宗家初見正昭
Bugō: Hisamune 武号: 寿宗
636 Noda, Noda-shi, Chiba-ken 278, 636 野田, 野田市, 千葉県 278
tel: 0471–22–2020
fax: 0471–23–6227

Togakure ryū ninpō taijutsu 戸隠流忍法体術, 34. sōke
Gyokko ryū kosshijutsu 玉虎流骨指術, 28. sōke
Kotō ryū koppōjutsu 虎倒流骨法術, 18. sōke
Shindenfudō ryū dakentaijutsu 神伝不動流打拳体術, 26. sōke
Kukishinden ryū happō hikenjutsu 九鬼神伝流八法秘剣術, 28. sōke
Takagi yōshin ryū jūtaijutsu 高木揚心流柔体術, 17. sōke
Kumogakure ryū ninpō 雲隠流忍法, 14. sōke
Gyokushin ryū ninpō 玉心流忍法, 21. sōke
Gikan ryū koppōjutsu 義鑑流骨法術, 15. sōke

Pravidla dōjō

1. Vězte, že vytrvalost je nejdůležitější.
2. Vězte, že cestou člověka je spravedlnost.
3. Nemějte srdce plné chamtivosti, touhy po snadném životě a protekcionářství (spoléhání se na jiné).
4. Chápejte smutek a hořkost jako přirozené a jednoduše toho využijte k osvojení si neochvějného srdce.
5. Mějte pevné srdce, nesejděte z cesty oddanosti a synovské úcty a usilujte o cestu pera a meče.

Dodržování těchto pěti pravidel je zákonem dōjō.
Podepsáni:
Meiji 23 – Prvního jarního dne – Shinryūken Masamitsu Toda
Shōwa 33 – Šťastného březnového dne – Toshitsugu Takamatsu
Dále předal – Masaaki Hatsumi, Byakuryū


Centrála Bujinkan Dōjō vydávala v minulosti, krom jiného, bujinkan denshō „Sanmyaku 山脈“. Noví členové by si je bezpochyby měli všechna pozorně přečíst, od prvního čísla, a číst je mnohokrát opakovaně, aby jim obsažené informace pomohly na jejich "cestě". Porozumění a pocit ze čtení tohoto denshō se bude se získanými zkušenostmi v průběhu doby měnit. Kromě toho, „Sanmyaku“ obsahuje informace centrály Bujinkan Dōjō o buyū ve světě, publikacích, videonahrávkách, tréninkových časech atd.


(c) Bujinkan Honbu Dōjō, Masaaki Hatsumi