Ninjutsu ryū-ha

Ninjutsu ryū-ha

In the history of Japan existed many schools of different martial arts, which had in at least a small part of their programme some techniques that we would normally set into the schools of ninjutsu 忍術. Looking for some information about these schools is quite hard, as it was usual for them not to write down their actions on a „paper“. Here‘s a list of ninjutsu schools, that was Published in the encyclopaedia Bugei ryū-ha daijiten 武芸流派大事典.

Ninjutsu ryū-ha 忍術流派
ninjutsu schools

 • Aisu kage ryū 愛洲陰流
 • Aisu uturiga ryū 愛洲移香流
 • Akiba ryū 秋葉流
 • Akuta gawa ryū 芥川流
 • Aoki ryū 青木流
 • Azuma ryū 東流
 • Bizen ryū 備前流
 • Echizen ryū 越前流
 • Fudoshin toku ryū 不動真徳流
 • Fujirin ryū 藤林流
 • Fukuuchi ryū 福智流
 • Fukushima ryū 福島流
 • Fukuwa ryū 扶桑流
 • Fuyo ryū 扶桑流
 • Gen ryū 源流
 • Gensen ryū 玄泉流
 • Genzitu ryū 現実流
 • Goton juppō ryū 五遁十方流
 • Gyokko ryū 玉虎流
 • Haguro ryū 羽黒流
 • Hakuun ryū 白雲流
 • Hattori ryū 服部流
 • Horinouchikoyabato ryū 堀内小?人流
 • Houzyou ryū 北条流
 • Ichizen ryū 一全流
 • Iga ryū 伊賀流
 • Igasaki ryū 伊賀崎流
 • Issa ryū 一佐流
 • Itou ryū 伊藤流
 • Izu ryū 伊豆流
 • Jupō ryū 十方流
 • Kai ryū 甲斐流
 • Kamaiki ryū 蒲生流
 • Kamizumi ryū 上泉流
 • Kazi ryū 加治流
 • Kiso ryū 木曽流
 • Kishu ryū 紀州流
 • Kobayato ryū 小?人流
 • Koga ryū 甲賀流
 • Koga takeda ninpō 甲賀武田忍法
 • Kogetsu ryū 小月流
 • Koshu ryū 甲州流
 • Kouga ryū wada-ha 甲賀流和田派
 • Kouge ryū ?家流
 • Kousyu ryū 甲州流
 • Kouyou genkan teki ryū 甲陽?鑑的流
 • Kouyou ryū 甲陽流
 • Kouzan ryū 高山流
 • Kouzuki ryū
 • Kumogakure ryū 雲隠流
 • Kurama nin ryū 鞍馬忍流
 • Kuroda ryū 黒田流
 • Kusunoki ryū 楠木流
 • Kyusyu ryū 九州流
 • Matuda ryū 松田流
 • Matugen ryū 松元流
 • Mino ryū 実濃流
 • Momochi ryū 百?地流
 • Morikawa rikyoku ryū 森川理極流
 • Mori ryū 森流
 • Mube ryū 無辺流
 • Mukyoku ryujo ryū 無極?情流
 • Myouen ryū 名?流
 • Nagai ryū 永井流
 • Nakagawa hayato ryū 中川隼人流
 • Nakagawa ryū 中川流
 • Nanboku ryū 南木流
 • Nattori ryū 名取流
 • Negishi ryū 根岸流
 • Negoro denkō ryū 根来電光流
 • Negoro ryū 根来流
 • Ninichi ryū 忍一流
 • Ninko ryū 忍光流
 • Noma ryū 忍甲流
 • Oke ryū 御家流
 • Oogaki ryū 大垣流
 • Ooi ryū 大井流
 • Ouhen ryū 応変流
 • Rikyoku ryū 理極流
 • Ryumon ryū 竜門流
 • Sai hou in bu? ryū 西法院武?流
 • Sanka ryū ?賀流
 • Santo ryū 三刀流
 • Sawa ryū 沢流
 • Seishin ryū 清心流
 • Shin nan ryū 新楠流
 • Shinpi ryū 神秘流
 • Shintou ryū 神道流
 • Shiodayōshin ryū 塩田揚心流
 • Shirai ryū 白井流
 • Taiki ryū 大気流
 • Takeda daitō ryū 武田大東流
 • Takeda ryū 武田流
 • Takino ryū 滝野流
 • Taki ryū 滝流
 • Takuma ryū 琢磨流
 • Tamagate ryū
 • Tarao ryū 多羅尾流
 • Tengen ryū 天幻流
 • Tenton happō ryū 天遁八方流
 • Toda ryū 戸田流
 • Togakure ryū 戸隠流
 • Tonmiya ryū 頓宮流
 • Tou ryū 当流
 • Tuge ryū 柘植流
 • Tugi ichimu ryū ?一務流
 • Uchikawa ryū 内川流
 • Uchiyama ryū 内山流
 • Uesugi ryū 上杉流
 • Wada ryū 和田流
 • Yamagata ryū 山形流
 • Yamanaka ryū 山中流
 • Yamato ninpō 大和忍法 (some sources mention this school under name Yamato shinobi ryū)
 • Yasuda ryū 安田流
 • Yoshida ryū 吉田流
 • Yoshitune ryū 義経流
 • Zen ryū 全流