Chování v dōjō

Chování v dōjō


Tradiční japonská bojová umění začínají a končí pozdravem. Vzájemný respekt je důležitý k vytvoření vhodného a bezpečného prostředí, ve kterém se můžeme věnovat praxi bojových umění a zároveň rozvíjet přátelství mezi námi.

Tady je krátký přehled některých pravidel chování studentů v dōjō:

  • Při vstupu do dōjō provádíme úklonu (dōjō rei) směrem k čestnému místu. Stejnou úklonu provádíme i při odchodu z dōjō.
  • Na začátku tréninkové lekce někdy provádíme koncentraci (mokusō), během které se snažíme připravit na trénink. Cílem je se zbavit myšlenek nesouvisejících s keiko a soustředit se na následující praxi. V případě, že se mokusō věnujeme na konci lekce tak je tento čas věnován zpracování všeho, co jsme se na tréninku cvičili případně se dozvěděli.
  • Při společném pozdravu v úvodu keiko proneseme větu „onegai shimasu“, žádáme tak o vzájemnou přízeň). Na konci lekce děkujeme slovy „dōmo arigatō gozaimashita“.
  • Pokud dojdete na trénink pozdě, převlíkněte se do cvičebního oděvu (keiko-gi), po vstupu do dōjō si sedněte hned tatami a proveďte úvodní pozdrav a teprve poté se přidejte k ostatním.
  • Pokud potřebujete odejít z dōjō dříve, tedy před koncem lekce, oznamte to nejdříve učiteli a rozlučte se s ním. Poté před opuštěním tatami proveďte záverečný pozdrav čelem k čestnému místu. Teprve poté můžete odejít do šatny.
  • V případě, že během tréninku musíte odejít z dōjō, dejte to vědět učiteli. Je určitě dobré, aby ten který vede trénink věděl zda odcházíte na toaletu a nebo zda vám není dobře.
  • Součástí správného chování je upřímná pomoc starších studentů mladším.

Všechna tato „pravidla“ umožňují vytvořit vhodnou atmosféru, soustředění se na keiko, abychom se v našich dovednostech mohli zlpšovat.