Licenční podmínky

Licenční podmínky

Pravidla členské sekce

1. Přístup bude povolen pouze těm, kteří pravdivě vyplní všechny kolonky v přihlašovacím formuláři.

2. Primárně je členská sekce vytvořena pro studenty Bujinkan Dōjō Prague. Nicméně přístup může dostat student jiného dōjō či spřátelená osoba projevující zájem o bujinkan bugei či ninjutsu.

3. Texty, články, fotografie či videa v této části stránek jsou určeny jako osobní materiál pro vnitřní potřebu Bujinkan Dōjō Prague. Informace zde obsažené nejsou primárně určené veřejnosti. Pokud by tomu tak bylo, byly by uveřejněny na našich webových stránkách a nebo v některém z časopisů o bojových uměních. Rádi bychom, abyste tuto část webu považovali za něco, co je určené pouze vám, lidem studujícím v našem dōjō. Nepublikujte tyto články či jejich části. V případě, že zjistíme zveřejnění na nějakém jiném veřejném médiu, budeme nuceni omezit jejich další zveřejňování zde, nebo počet lidí, kteří sem budou mít přístup.

4. Administrátoři si vyhrazují právo smazat uživatele, který poruší uvedená pravidla.

5. Je možné, že návštěvníci členské sekce budou mít v budoucnu možnost komentovat jednotlivé příspěvky na našich stránkách. V takovém případě bude potřeba uvědomit si, respektovat a dodržovat tyto zásady:

– Administrátoři si vyhrazují právo příspěvky nesplňující níže uvedená pravidla mazat nebo přesunout bez varování a udání důvodu.
– Preferován je jazyk spisovný, případně jazyk okořeněný trochou slangu. Vulgární příspěvky, případně příspěvky obsahující sprostá slova budou smazány. Diskutující přirozeně spolu mohou nesouhlasit, je to koření každé diskuse. Vzájemné napadání však tolerováno nebude. To, že někdo nesdílí váš názor ještě neznamená, že je hlupák. Stejně tak nejsou vítány subjektivní soudy nad jednou konkrétní osobou nebo skupinou osob.
– Jsou přísně zakázány urážky, osočování druhých a vulgární vyjadřování a výroky podněcující či odkazující na násilí nebo nenávist.
– Je zakázáno uvádět odkazy na stránky s warez obsahem, pornografií, stránky, které svým obsahem porušují zákony a Ústavu České republiky. Pokud tak někdo učiní, bude mu znemožněn přístup členské sekce. Administrátoři se pokusí hned takový materiál odstranit a také neručí za obsah podobných příspěvků.
– Při diskutovaní se držte předmětu diskuse. Příspěvky, které se předmětu netýkají, budeme muset bohužel zejména z důvodu přehlednosti smazat nebo přesunout.

Děkujeme za pochopení těchto pravidel. Administrátoři tu nebudou fungovat jako recenzenti obsahu jednotlivých příspěvku, ale jejich společenské úrovně. Nechceme, aby naše stránky byly plné vulgarismů a zhovadilostí. Pokud se komukoli výše uvedené nelíbí, může jít do jiné diskuse. Internet je dost velký pro všechny.