Ninja jūhakkei 忍者十八計

Ninja jūhakkei 忍者十八計

Togakure ryū 戸隠流 vzniklo před mnoha staletími a nyní probíhá jeho 34. generace. Ryū 流 (škola) existuje dodnes jako organizace zasvěcená učení efektivních metod sebeobrany a podporující rozvoj sebe sama a povědomí svých členů. Díky stabilitě soudobé japonské vlády a soudního systému nebyli ninjové 忍者 již dlouho zapojeni do boje či špionáže (tvrdí se, že posledním ninjou, který přijal práci pro japonskou vládu byl Toshitsugu Takamatsu 高松寿嗣, ale není to potvrzené). Na vrcholu historické periody ninjů byly klany shinobi 忍び trénovány v osmnácti základních oblastech odborných znalostí začínajících duševní čistotou a pokračujíc přes rozsáhlý řetězec fyzických a duševních dovedností:


Seishin teki kyōyō 精神的教養

(duševní vytříbenost)
Ninja z Togakure ryū pracoval na vyvinutí hluboké a správné znalosti sebe sama, své osobní síly a slabosti, svého vlivu na plynoucí život. Ninja musel mít velmi jasno ve svých záměrech, závazcích a své osobní motivaci k životu. Osobní rys mohl často znamenat rozdíl mezi životem a smrtí. Cvičení duševní vytrvalosti, pohledu na věc a správná perspektiva byly učeny zároveň s fyzickými dovednostmi. Dosažením mystického porozumění všeobecného dění se historický ninja stal bojovým filosofem. Jeho zaslíbení se boji bylo motivováno láskou a úctou a nebylo to pouhé vzrušení z násilí a nebezpečí nebo potřeba peněz.

Taijutsu 体術

(umění těla, boj beze zbraně)
Umění dakentaijutsu 打拳体術 neboli kopy, údery a bloky; jūtaijutsu 柔体術 chytání, škrcení a únik z držení protivníkem; taihenjutsu 体変術 tichý pohyb, kotouly, skoky a přemety provázely ninju z Togakure ryū ve všech bojových situacích.

Kenjutsu 剣術 (Ninja-tō 忍者刀)

(techniky s mečem)
Ninja meč měl krátkou ostrou jednostrannou čepel a byl považován za hlavní bojový nástroj. Od ninjů byly vyžadovány dvě odlišné dovednosti meče. „Rychlé tahy“ techniky zaměřené na pohyb meče a seky napodobující obranu nebo útočné akce. A za druhé to byl šerm využívající těchto technik při skutečné srážce s ozbrojeným protivníkem.

Bōjutsu 棒術 

(techniky s tyčí)
Japonské bojové umění tyče trénované samuraji a sedláky bylo také silnou stránkou ninjů. Ninja ze školy Togakure ryū se učil používat rokushakubō 六尺棒 neboli dlouhou tyč (šest stop) a hanbō 半棒 poloviční tyče (tři stopy) stejně tak jako kratší tyče, hůlky, obušky a kyje různých délek. Speciálně konstruované shikomi-zue 仕込み杖 neboli bambusová tyč ninji vypadaly jako normální vycházková hůl, ale obsahovaly ostří, řetěz, čepel nebo šipky, které mohly být použity proti nepříteli.

Shurikenjutsu 手裏剣術 

(vrhání ostří)
Vrhací čepele byly nošeny ve skrytých kapsách a používány jako znepokojivé zbraně. Ninja z Togakure ryū používá zejména čtyřhroté hvězdice nazývané senban shuriken 銛盤手裏剣, které byly vyrobeny z tenkých ocelových plátků. Čepel byla vržena naplocho, rotující a zasahující svůj cíl s účinkem pily. Bō-shurikeny neboli rovné šipky a bodce se také používaly na házení.

Yarijutsu 槍術 

(boj s kopím)
Bojovníci Togakure ryū byli také vuyčováni v použití standardního japonského kopí a oštěpu jako zbraní na střední vzdálenost. Kopí a oštěpy se používaly k bodání a zřídkakdy byly vrhány v normálním boji. Togakure ryū také používá speciální kopí zvané kamayari 鎌槍 naboli srpovité kopí, které se v podstatě skládalo z čepele a na ní upevněném háku. Celková délka zbraně byla přibližně přes devět stop. Rovná část kopí mohla být použita k náhlému výpadu a bodnutí a hák k zachycení a přitažení protivníka nebo jeho zbraně.

Naginatajutsu 薙刀術 

(boj s halapartnou)
Ve skutečnosti čepel krátkého meče připevněná na dlouhou rukojeť. Japonská halapartna byla používána na sekání a párání útočníků na střední vzdálenost. Středověký ninja byl také zručný v používání bisentō 眉尖刀 s velkým, širokým a těžkým ostřím. Tato halapartna, založená na čínské válečné zbrani, byla dosti těžká na to, aby povalila útočníka, roztříštila nebo zničila brnění nebo srazila k zemi samuraje jedoucího na koni.

Kusarigama jutsu 鎖鎌術 

(zbraň s řetězem a srpem)
Japonská zbraň srpu a řetězu také patřila do arsenálu ninjů z Togakure ryū. Šest až devět stop dlouhý řetěz se závažím na konci byl připevněn na držadlo tradičního nástroje na sekání obilí. Řetěz mohl být použit k blokování nebo zajištění soupeřovy zbraně a ostří pak k doražení útočníka. Togakure ryū ninpō taijutsu také používala kyoketsu shoge 距跋渉毛, zbraň podobnou předchozí. Tato zbraň se skládá z rovného držadla s dýkovitým ostřím na konci, a z druhého ostří srpovitého tvaru k němu připevněného a patnáct stop dlouhého pružného provazu vyrobeného z ženských vlasů nebo koňských žíní, který měl na volném konci velký kovový prstenec.

Kayakujutsu 火薬術 

(zápalné a výbušné látky)
Ninjové byli experti v efektivním umístění, načasování a sestavování výbušnin používaných k bourání, odvrácení pozornosti či vytvoření zmatku. V pozdějších letech bylo použití střelného prachu nebo tak zvaného černého prachu a jiných výbušnin doplněno o znalosti střelných zbraní a jejich strategickém použití.

Hensōjutsu 変装術 

(přestrojení se a zpodobnění postavy)
Základem ninjovy špionážní práce bylo osvojit si cizí identitu a nepozorovaně se pohybovat skrz nepřátelskou oblast. Ninjův maskovací systém zahrnoval více než pouhé převlečení či kostým, ale bylo to dokonalé ztvárnění této postavy, osobních rysů, osobních znalostí, pohybů těla včetně způsobu myšlení a chování. Stal se doslova novou osobností, která napodobovala mnicha, řemeslníka či potulného umělce.

Shinobi iri 忍び入り 

(umění neviditelnosti a průniku)
Ninjovy techniky tichého pohybu, průniku a dosažení nepřístupných míst se stali ve feudálním Japonsku legendárními. Togakure ryū ninja se učil speciálním způsobům chůze a běhu na dlouhé vzdálenosti, tichému přecházení podlahy a neustálému pohybu se ve stínu tak, aby si usnadnil vstup i únik.

Bajutsu 馬術 

(jízda na koni)
Togakure ryū ninja se učil být vynikajícím jezdcem na koni, jak pro jízdu tak pro boj.

Suiren 水練 

(trénink ve vodě)
V Togakure ryū bylo také vyučováno nepozorované plavání, tichý pohyb ve vodě, metody použití zvláštních člunů a plováků k překročení vody a techniky boje pod vodou.

Bōryaku 謀略 

(strategie)
Nekonečné techniky klamání v bitvách, politické plány, spiknutí, úklady a výhodné načasování běžných událostí byly využívány ninjou z Togakure ryū. Používáním nebo ovlivňováním zdánlivě vnějších sil ninja přiměl své nepřátele dělat to, co on chtěl, aniž by na sebe připoutal zvláštní pozornost.

Chōhō 諜報 

(špionáž)
Metody špionáže byly perfektní. Zahrnovaly způsob určení a rekrutování špiónů a pomáhání jako vůdci pro jejich efektivnější využití.

Intonjutsu 隠遁術 

(skrytí se a únik)
Ninjové byli mistry ve využití přírody k zakrytí svého ústupu, což bylo důvodem k tomu, že byli považováni za „mizící“. Gotonpō neboli pět elementů úniku bylo založeno na důvěrné znalosti používání země, vody, ohně, kovu a dřeva jako součástí přírody a přirozeného okolí.

Tenmon 天文 

(meteorologie)
Předpověď a využívání počasí a přírodních zákonů bylo důležitou součástí jakékoliv bitvy či akce ninji. Ninja byl trénován v pozorování všech nejjemnějších signálů z okolí tak, aby byl schopen předvídat meteorologické podmínky.

Chimon 地文 

(zeměpis)
Znalost a úspěšné využívání okolního terénu bylo rozhodující schopností historického umění ninjů.


Přestože nebyla samostatně vyjmenována v těchto 18-ti bodech, tak nejdůležitější částí tréninku Togakure ryū ninpō taijutsu 戸隠流忍法体術 byla filosofie Kyojitsu tenkan-hō 虚実転換法. Ve světě boje o přežití dobrý bojovník využívá všech výhod, které má v rukou, zahrnujíce vliv jeho mysli. Za účelem udělat nepříteli boj těžším, dávný ninja vyvinul strategii Kyojitsu tenkan-hō založenou na předkládání pravdy a klamů tak, že zmateme protivníka.