Ninjutsu hiketsu bun

Ninjutsu hiketsu bun

Podstatou všech bojových umění a vojenských strategií je sebeobrana a ochrana před hrozícím nebezpečím. Ninjutsu je ztělesněním dokonalého pojetí sebeobrany tréninkem bojových umění, ve kterých ninjovo umění nebrání pouze fyzické tělo, ale i mysl a duši. Cesta ninji je cestou vytrvalosti, přežití a schopností překonat všechno co by ho mohlo zničit. Víc než jen rozdávání ran a úderů, a v hlubším smyslu přelstění protivníka; ninjutsu je cestou dosahování našich potřeb zatím co děláme svět lepším místem.

Ninjova dovednost je uměním vítězství. Na počátku studia jakéhokoliv bojového stylu je nejdůležitější silná motivace. Bez správného stavu mysli může neustálé vystavování se bojovým technikám vést, spíše než k osobnímu rozvoji, k naprosté degradaci. Ale s tím se můžeme setkat ve všech odvětvích lidského konání, které zachází do takových extrémů.

Lékařská věda se věnuje studiu zlepšování lidského zdraví a úlevě od utrpení, ovšem zneužívání drog a přeceňování lékařových schopností může vést ke stavu, kdy osobní zdraví se vymkne jakékoliv kontrole. Vyvážená výživa udržuje lidské tělo naživu, vitální a zdravé, ale přejídání, přílišné pití alkoholu, či velká spotřeba chemických léčiv je jistou cestou jak své tělo otrávit.

Vlády jsou ustanoveny aby dohlížely na harmonické spolupráci všech částí společnosti, ale ve chvíli, kdy se vládci stanou nenasytnými, lačnými po moci, či jim chybí moudrost, země je podrobena zbytečným válkám, nepořádku či občanskému a ekonomickému zmatku. Náboženství je lidem inspirací, pokud je založeno na víře vycházející ze zkušenosti, otevřené a zvídavé mysli a neutuchající snaze o pochopení. Jakmile však začne ztrácet své původní zaostření stane se smrtícím nástrojem jak klamat, ovládat a manipulovat s lidmi díky jejich víře a strachu.

S bojovými uměními je to stejné. Umění sebeobrany, které by mělo zajišťovat pocit vnitřního míru a bezpečnosti, díky absenci vnitřní rovnováhy příliš často vede do světa pokroucené reality neustávajících konfliktů a soutěžení, které takového člověka nakonec zahubí.

Když se student bojových umění skutečně snaží postihnout podstatu ninjutsu, bez vlivu na jeho osobní tužby, postupně dojde k uvědomění si nejdůležitějšího tajemství nepřemožitelnosti – dosažení „Božského zraku a mysli“. Bojovník, který vyhraje musí být v harmonii a veden intuitivním poznáním.

V souladu s božskou prozřetelností a nestranným zákonem matky přírody je nevyhnutelným důsledkem čisté a otevřené srdce, ninja dosáhne prozření, které ho vede úspěšně do bitvy, kdy musí pokořit a skrýt se před nepřátelstvím .

Nesmírný vesmír, nádherný ve své neosobní celistvosti, obsahuje vše co nazýváme dobrem a zlem, obsahuje odpovědi na všechny rozpory, které se kolem nás nacházejí. Otevřením očí a mysli může ninja citlivě následovat jemné božské důvody, měnící se tak jak je právě nezbytné, vždy připraven, takže nakonec neexistuje nic, co by ho mohlo překvapit.


(c) Toshitsugu Takamatsu
33. sōke Togakure ryū ninpō taijutsu