Banpen fugyō!

Banpen fugyō!

Není překvapující, že poslední měsíce byli opravdovou a velikou zkušeností v budō. Japonsko bylo mnoha lidmi vnímáno jako bezpečné místo, s malou pravděpodobností že se to nějak změní. Vnímání nebezpečí stále trvá, ale tak jako se vzvíjejí a mění všechny věci, i nebezpečí se s postupujícím časem snižuje. Nicméně, opravdový válečník nesmí nikdy zapomenout na ostražitost a musí být vždy připraven, jak v čase chaosu, tak i když chaos není. Není v tom rozdíl.

Zkušenosti z tréninků a ze sōkeho učení v těchto časech jsou velmi cenné a tak nějak trochu jiné (ve smyslu vnímaní tréninku, pocitu z něj). Trénink je nestálý a pořád se mění a pravděpodobnost nebezpečného prostředí je velice unikátní zkušeností. Cítím pravdovou přítomnost reality v lekcích budō během posledních týdnů.

Vidět jak sōkeho neotřesitelné srdce zvládá kritické časy není překvapení. Sōkeho odpověd k odvolání k evakuaci byla jednoduchá, banpen fugyō 万変不驚!

Když je tento rok tématem kihon happō, nemohlo to být více mystické v zamíchání základy tohoto umění z uměních. Je zjevné že kanjinkaname v budō je srdcem a duší. Ne technika, technika je druhořadá. Kihon vzdáleností, úhlů a umístění jsou kritické během srdce happō nebo jūppō sesshō. Toto jsou elementy které nemohou být shrnuty.

Sōke jasně řekl že moderní bojová umění často učí nerealistické aspekty boje jeden na jednoho, nicméně, jsou to ti oponenti, které hned nevidíte, ti jsou vaším skutečným nepřítelem. Bez ohledu na to jak jste vzorový, silný nebo ať je vaše technika sebelepší, vždy může být přítomna mocnější síla.

V těchto časech je to rozhodující mít odvahu a vytrvalost spolehnout se na své vlastní smysly vidět skrze temnotu. Věřit svým instinktům co je pravda, co je lež nebo přehnané. Tyto rozhodující schopnosti jsou mnohem důležitější než fyzická technika a je prokázané že je to v posledním měsíci mnohem více evidentní.

Tyto schopnosti jsou vyvíjeny a zdokonalovány jen skrze realistycký trénink a nejsou produktem něčeho co může být prodáno, šířeno a nebo i učeno. Jsou to schopnosti na zodpovědnosti každého, které musí být rozpoznány a přijaty aby podpořili opravdovou moc či schopnost.

Dobrá zpráva je že tohle není žádná tajná znalost nebo něco napsané na nějakém svitku. Tohle je něco co musí být inspirované nebo získané prostrědnictvím kuden. Kuden od mistra v nikdz nekončící zprávě trvající polovinu lidského života. Tak jak se bujinkan stává více a více produktem či ,,komoditou‘‘, budou to ti kteří nejsou přiknuti k tomu získat nějaký výsledek nebo techniku, kteří získají sōkeho úroveň bezstarostnosti.

Každá osoba má pod dohledem svůj vlastní prostor, a třebaže je každý aspekt prostoru propojen, přesto je jedinečný. Toto je realita lidskosti. Sōke mi jednou řekl jen o porozumění lidskosti. Tato zpráva nemá časové určení a nyní je čas kdy to dává jasný smysl jako světlo v temnotě na konci tunelu. Je to válečník kdo vždy vidí světlo v temnotě.

Bufū ikkan


(c) 2011, Doug Wilson
Doug pomáhá překládat na sōkeho výukových hodinách. Také je překladatelem sōkeho posledních knih vydaných nakladatelstvím Kodansha.
Článek byl publikován 21. dubna 2011 na stránkách:
http://henka.wordpress.com.

Comments are closed.