Budō – bujin – buyū

Budō – bujin – buyū

Slovo budō se skládá ze dvou znaků, prvním je „Bu“ a to znamená vojenství, boj, nicméně původní Čínský znak ze kterého je odvozen („Wu“ v Čínštině) doslovně znamená zastav kopí, a přenesený čínský význam tohoto znaku je předcházení násilí. Druhým znakem je „Dō“ (jež se také může vyslovovat jako „Michi“) a odkazuje na cestu vyššího smyslu života. Sōke Hatsumi (představitel bujinkanu) často hovoří o tom že smyslem bujinkanu je podporovat světový mír.

Slovo taijutsu se také skládá ze dvou znaků, prvním znakem je „Tai“ a znamená to tělo (nezapomeňte na to že tělo a mysl není ve východním myšlení oddělené tak jako o nich uvažujeme na západě) a druhým znakem je „Jutsu“, a to odkazuje na umění nebo dovednost. Také tedy může být budō taijutsu vyloženo jako „Umění jež učí tělo dovednosti v souladu s cestou válečníka (bojovou cestou míru)“.

Bujinkan Dōjō má své jméno odvozeno od slova Bujin – „Božský Andělský válečník“, jež se používalo jako přezdívka sōke Takamatsuho v jeho pozdější fázi života, a „Kan“ jež odkazuje na místo (tréninkovou halu v tomto případě). Dōjō znamená jednoduše „místo kde se učí cesta“.

Sōke Hatsumi mluvil o „Bufū ikkan“ – prvotní inspirace která je složena z větru který utváří bojová umění, který fouká napříč světem a spojuje jednotlivé „Buyū“ – bojové přátele.

Na bojová umění by také mělo být nahlíženo jako na způsob jak zamezovat násilí, než jako na způsob jak ho vyvolávat. Když použijeme příměr, jsme všichni jako ekologističtí aktivisti snažící se o zlepšení kvality života, než že jsme jako jeho znečišťovatelé. Jestliže máme použít naše schopnosti bojových umění, mělo byt to být jako když hasíme oheň, než že se ho snažíme rozhořet ještě zuřivěji. Opravdovým cílem budō je vytvářet soucitné srdce a vyvíjet vyšší kvality lidství.


(c) Peter King
e-mail: peter@bujinkankingdojo.org
web: www.bujinkankingdojo.org

Comments are closed.