Gokui tenchijin

Gokui tenchijin

Gokui je podstatné učení, duchovní probuzení.

Hatsumi sensei píše: „…udržujte kontrolu nad špatným a zlým, následujte čestnou cestu, to je podstata tréninku. Odtud se rodí duchovní probuzení. Toto duchovní probuzení je v budō nazýváno tajemství budō neboli gokui. …“ (Z „Ninpō: Wisdom for life“, Mushashin Press).

Avšak jak toto „duchovní probuzení“ rozvinout?

Tedy, vývoj má vždy počátek, stejně jako každý život může povstat pouze z narození. Proto se tedy pokusíme podívat na tento rozvoj v budō vlastnostmi ten chi jin.

TEN znamená: Nebe, vesmír, duševní, počátek.
CHI znamená: Země, materiální, porozumitelný, přeměna, vybudovat.
JIN znamená: Člověk, povaha, osobnost, něco živého, rozvoj.

Ve fázi rozvoje člověka se nacházejí smyslové orgány na prvním místě, neboť dítě začíná slyšet a vnímat ještě před narozením. Díky „akci“ smyslových orgánů může ještě nenarozený již velmi brzy komunikovat s matkou. To znamená, že předtím, než se dítě může vůbec hýbat, může svými smysly vyvinout způsob komunikace.

Nejsou lidské smysly součástí našeho ducha?

Takto Matka příroda klade duševní rozvoj na první místo, takže člověk/jedinec může rozumět dříve, než může jednat. To je přirozený instinkt.

POČÁTEK budō, který reprezentuje Ten, stojí také na prvním místě a je extrémně důležitý. Je to počátek prvotního porozumění.

Staré přísloví „Naučte se dříve stát než se začnete učit chodit“ je podle mého názoru velmi přesné pro rozvoj spojený s Ten.

Druhý stupeň, Chi, neboli přeměna, může být přirovnán k fyzickému rozvoji. Zde se člověk učí pohybovat a přizpůsobovat. Fyzickým rozvojem se člověk stává více pohyblivým a ohebným. Element Země učí stát pevněji na svých nohou a takto lépe ovládat své tělo.

Z universálního rozvoje Nebe a přeměny Země se dostává žijící jedinec k existenci, v tomto případě k lidské bytosti, Jin.

Vývoj povahy člověka je výsledkem spolupráce mezi duchovní zralostí a fyzickým uspořádáním. Pouze touto spoluprací se lidé stávají lidmi a tedy částečkou originálu. Částečkou Ten chi jin. Skrze gokui ten chi jin máme možnost získat gokui budō.

Hatsumi sensei píše: „Gokui (základní učení) jsou prchavá; zdá se snadné gokui pochytit, avšak ve skutečnosti může být velmi těžké porozumět. Je to stejný pocit jako být medůza, vznášející se v oceánu. To samé lze říct o satori (osvícení) na cestách bojových umění. Nejvhodnější by mělo být vznášet se okolo v běžném světě.“ (Z „Ninpō: Wisdom for life“, Mushashin Press).

Bufūsui ikkan


(c) Kostas Kanakis
e-mail: info@bujinkanbudokai.eu

Comments are closed.