Meridián, rýchlosť a dokonalosť

Meridián, rýchlosť a dokonalosť

Všetky akcie by mali nasledovať za sebou v logickom slede. V technike sa pohybujeme od jedného bodu kontroly k ďalšiemu, akoby sme šplhali na lane. Senseiovými slovami „by sme mali kontrolovať oponenta tak, ako keby sme sa pohybovali hore alebo dole po akupunktúrnom meridiáne“.*

Avšak Sensei sa nás nesnaží naučiť japonskú medicínu či akupunktúru.** Túto predstavu používa s cieľom vysvetliť, že v bojovej technike – rovnako ako na meridiáne – patrí každý bod kontroly k jednej línii. Ukeho je možné kontrolovať v ktoromkoľvke bode jednej logickej línie. Rovnováhu naberáme rovnakým spôsobom v každom bode logickej línie. A naopak, balans strácame, keď sa po kontrole bodu na jednej línii presunieme na bod umiestnený na línii inej.

Práve preto je pri tréningu potrebné pochopiť biomechaniku ľudského tela. Presúvaním sa medzi bodmi po rovnakej línii si zachovávame rovnováhu a nezáleží na tom, že prvý bod je, napríklad, na ruke a ďalší na trupe či nohe.

Táto kontrola sa často tvorí prostredníctvom nôh – použitím princípu Sha ha ashi. Opakovane ho bolo možné pozorovať u Senseia, Seno senseia, Nagato senseia a Noguchi senseia. Tým, že používame nohy na vyvádzanie ukeho z rovnováhy, uvoľňujeme svoje ruky, ktoré sú tak pripravené na ďalšiu akciu. Zároveň nútime ukeho reagovať na to, čo vníma a vidí, dôsledkom čoho si väčšinou neuvedomuje, čo sa deje na úrovni zeme. Toto Mienai waza je v taijutsu skutočným prínosom.

Prirodzená činnosť nôh oslobodzuje aj vaše telo, vďaka čomu môžete následne vybudovať svoj zámer. Aby ste však boli naozaj efektívni, mali by ste vedieť, kedy svoje zámery ukázať, a kedy ich skryť. V roku 1987 bolo na Tenchijin povedané, že by sme sa mali „vedieť ohnúť, ked fúka vietor, a neohýbať sa, keď vietor nie je.“ Cieľom taijutsu je adaptácia nášho správania k ukeho vnímaniu, k okolitému prostrediu a k našej intuícii.

Waza bez Kankaku je len mŕtvym pohybom, ak ho nedokážete meniť podľa situácie a ukeho reakcií. Na dnešnom tréningu Nagato sensei spomenul fakt, že „robiť krásnu, ale neefektívnu techniku, je hlúpe. Je lepšie urobiť niečo škaredé, ale efektívne, než zomrieť pri vykonávaní nádherného waza.“ Kankaku je tým, čo vám umožňuje adaptovať kata.

Pred niekoľkými rokmi Seno sensei vysvetlil, že kata by malo byť považované za kanál. Kata zahŕňa určité Kaname, ktoré musíte prekonať, aby ste dosiahli, čo chcete. Spočiatku je vaše kata mechanické a neefektívne. Po stovkách opakovaní nadobúdate Nagare (plynutie) a premieňate mŕtve pohyby na časť vášho taijutsu. Kata sa stáva živým s pridaním Kankaku.

Buďte však opatrní, pretože Kankaku samotné nestačí. Aby ste mohli formu odhodiť, musíte sa ju najprv naučiť. Učíte sa „bezduché“ kata na usmerňovanie mechanického pohybu vášho tela. Potom ho trénujete, aby ste ho oživili, vdýchli mu život. Ničíte kata v snahe vyjadriť prirodzený fyzický pohyb. A táto deštrukcia prichádza len a jedine vtedy, keď ste úplne ovládli počiatočnú formu. Nagato sensei sa raz sťažoval, že príliš veľa študentov bujinkanu (vrátane vysokých technických stupňov) nevkladá dostatok úsilia do trénovania foriem.

Vídavam množstvo inštruktorov bujinkanu, používajúcich „henka“ bez toho, aby oplývali podstatou, bez toho, aby mali Kaname pôvodnej techniky. Bez tvrdej práce nie je možné žiadne zlepšenie. Takýto nedostatok práce často vedie k tomu, že títo učitelia trénujú rýchlo, používaju silu a sú násilnícki (a nebezpeční pre študentov). Toto nie je správna cesta tréningu.

Prosím, pamätajte si, že k excelencii neexistuje žiadna skratka. Vyžaduje čas, úsilie a stovky opakovaní.*** Ako rád hovorí Nagato sensei: „Len hlúpi ľudia trénujú rýchlo. Skúste byť múdri, trénujte pomaly.“


(c) 2012, Arnaud Cousergue
Článek byl uveřejněn na stránce:
http://kumafr.wordpress.com/2012/04/19/meridian-speed-excellence
Článek byl publikován 19. dubna 2012

Comments are closed.