O Shikin haramitsu daikomyō

O Shikin haramitsu daikomyō

Po mokusō se otočím tváří ke kamidana (o kamidana pohovořím v pozdějších příspěvcích) Zvednu ruce do Gasshō. Gasshō je symbolická jednota, části jin a jang (v japonštine In a Yō) spojené dohromady. Snažíme se spojit nebe a zemi, tělo a ducha, život a smrt. Snažíme se nalézt tu část v nás, která je mimo zrození a smrt a je čistá, a skrze tuto část prožívat každý okamžik našeho života.

Pak řeknu Chihaya Furu, Kami No Oshie Wa, Tokoshie Ni, Tadashiki, Kokoro Mio Mamoruran.

Chihaya Furu znamená „tisíc rychlých třepnutí“ a poukazuje na „Harai gushi“, papírové hůlky, kterými potřásají shintoističtí kněží, když očišťují nějaké území, jako například v tomto případě, kdy se chystáme vzývat Kami.

Zbývající část modlitby je těžké přeložit, ale pokusím se o to…

Kami = „Bůh“, no = přívlastek, tedy to znamená „Boží“ či „patřící Bohu“ či „pocházející od Boha“ (a bůh zde není ten pán s bílým plnovousem, ale něco nepopsatelného)

Oshie = učení; předloha; lekce; doktrína. Wa se vztahuje k tomu, na co poukazujeme, v tomto případě se vztahuje k „Oshie“

Tokoshieni = navždy

Tadashiki = pravý; správný; přesný; spravedlivý; poctivý; pravdivý; patřičný; přímočarý; dokonalý

Kokoro = mysl; srdce; duch

Mio Mamoruran = bránit své já

Takže, co z toho nakonec vychází? Jeden ze způsobů, jak to dát dohromady, by byl:

Nebeské učení bude chránit celou tvou bytost navěky, pokud máš přesnou; spravedlivou; poctivou; pravdivou; patřičnou mysl/srdce/ducha.

Toto je nejvíce doslovný způsob překladu.

Dále řeknu Shikin haramitsu daikomyō.

Shikin = srdce (nebo přímo Kokoro, jak jsem jej popsal výše), jehož čtyři aspekty jsou:

● Kiyoki kokoro – srdce jasné a dokonalé jako klenot
● Makoto kokoro – upřímné srdce
● Naoki kokoro – srdce jako dítě bez touhy klamat
● Tadashiki kokoro – srdce hledající spravedlnost

Haramitsu = to je japonský fonetický pozůstatek slova „paramitu“, pocházející ze sanskrtu. Znamená dokonalost, jež může být vyjádřena deseti různými způsoby. Pocházejí z Buddhismu a jsou to:

1. Dokonalost štědrosti či benevolence:
Tato paramita by neměla být chápána jen jako materiální rozdávání, nebo přívětivost k někomu, kdo stojí níž než vy. Zdokonalování štědrosti neznamená na někoho shlížet. Ten, kdo se zdokonaluje, se zde otvírá potřebám ostatních, aniž by je sobecky posuzoval nebo hodnotil. Jde o otevřenost dávat beze strachu a v kterékoli chvíli, bez touhy po obdržení něčeho na oplátku.
Štědrost zahrnuje neohrožené odhodlání pomáhat ostatním a chránit je. Také zahrnuje nejvyšší dar dávat druhým dharmu.

2. Zdokonalování morálky a etiky
Ten, kdo se zdokonaluje, by měl přestat konat špatné činy. Neustále směřuje k duševnímu, tělesnému i slovnímu dobru a ctnosti, a samozřejmě jedná ve prospěch ostatních. Morálka Bodhisattvy ovšem není pevný řád dobra a zla nebo zákonů. Je to otevřenost a ochota nediskriminovat mezi tímhle a tamtím. Místo toho se čistá morálka projevuje přiměřenými způsoby a přesnými činy v každém okamžiku. Nepodléhá strnulosti.

3. Zdokonalování trpělivosti
Pravá trpělivost je schopnost si poradit s obtížnými okolnostmi a být zcela sebejistý v dharmě. Trpělivost neznamená padnout vyčerpáním; znamená to vzdát se veškerých očekávání! Osoba v dharmě by nikdy neměla být vyvedena z míry nebo něco očekávat.

4. Zdokonalování horlivosti
Charakteristikou této paramity je potěšení z konání činů ctnosti a odmítnutí se vzdát. Ten, kdo se zdokonaluje, je neustále v dobré náladě a nepovažuje život za nudný, ale otvírá se každé situaci živě a se zájmem.

5. Zdokonalování meditativní koncentrace
Ten, kdo se zdokonaluje, má ve stavu naprostého klidu kontrolu nad svou myslí, vždy je v dobrém rozpoložení a dosahuje pozitivních výsledků.
Zdokonalování meditace neznamená pouhé formální cvičení meditace či život v neustálém tranzu. Místo toho je ten, jenž se zdokonaluje, (doslovný překlad: vždy si vědom tréninku a nikdy nepřestane, probuzený vůči životu a jeho situacím – nedokážu z toho pochopit smysl a dát to do kontextu)

6. Zdokonalování pochopení
Zde dochází k uvědomění si relativní a konečné skutečnosti existence. Je to překonání vlastních představ a obvyklého myšlení, ukončení dualismu a koruna všech ostatních paramit. Bodhisattva jin není nadále vyrušován emocemi, náklonností a odporem. Ten, jenž se zdokonaluje, prohlédne skrze subjektivní hodnocení a vidí svět takový, jaký je.

7. Zdokonalení pomoci ve vhodnou chvíli
Toto je schopnost ukázat těm, kdo trpí, jak vstát a překonat jejich utrpení. Bodhisattva používá k pomoci druhým dovedných schopností.

8. Zdokonalení odhodlané rozhodnosti
Toto je schopnost učit skrze Bodhisattvu ty, kteří mají klapky na očích nebo následují překroucenou cestu.

9. Zdokonalení moci
Toto je použití dovedných schopností k pomoci druhým a jejich přivedení na cestu.

10. Zdokonalení vyššího uvědomění
Toto je moudrost, která překonává dualitu a zůstává v naprosté duševní rovnováze.

Daikomyō = nádherné, velké zářící světlo. Tak jako jaderná reakce, i čiré světlo, světlo boha, které nikdy neuhasíná a dosahuje až na okraj vesmíru.

Tedy význam tohoto je, že pokud vaše „srdce“ má tyto čtyři aspekty, přirozeně se ve vás vyvine těchto deset dokonalostí, a jakmile si to uvědomíte, budete vyzařovat světlo Boha. Jinými slovy lze říci, že se stanete osvícenými.


(c) Richard Kay, upravil John C. Price.
Uveřejněno na webu Kutaki no mura

Comments are closed.