Nahlédnutí do roku 2009

Nahlédnutí do roku 2009

Rok 2008 skončil a já měl to štěstí, že jsem se mohl účastnit posledního tréninku v tomto roce a strávit pár chvil po něm v přítomnosti sōkeho, který se zmínil o některých věcech, důležitých pro nadcházející rok 2009. Jak už víme, jde jen o náznak květů, které vyraší v průběhu roku, ale je dobré o nich začít přemýšlet už teď, se vstupem do Nového roku.

Soke už zná povahu tématu pro příští rok a také se o tom již několikrát po DKMS (Daikomyōsai – pozn. překl) zmínil.

Sainō shin ki 才能心器
● 才能 (Sainō) schopnost
● 心 (Shin/Kokoro) srdce
● 器 (Ki/Utsuwa) potenciál

Tato fotografie byla pořízena při posledním tréninku v honbu dōjō a může i nemusí jít o svitek pro příští rok. Můžete si všimnout, že kanji je obměněné. Pravá povaha této změny patrně vypluje na povrch se začátkém příštího roku. Namísto Shin je použito Kanji pro Tamashii. Když se na něj dívám a vybavuji si sōkeho vysvětlení, mám pocit, že rozumím, proč to tak je. Ale jak jsem se naučil ohledně mnoha věcí, které souvisí se sōkem, nemá cenu dělat rychlé závěry. Udělám co budu moci pro to, abych se s Vámi podělil o nové informace, které přijdou v průběhu roku.

Sōke se během posledních tréninků k výše popsanému odkazoval a mluvil o tom, že jde o prvky, které jsou pro budōku velmi podstatné. Ačkoliv pro tyto pojmy neexistuje přesný překlad, jsem si jistý, že s nekonečně mnoha variantami jejich významů se setkáme při svém tréninku v roce 2009.

Další věcí, kterou sōke v poslední době při několika příležitostech zmínil je shingitai. Ti, kdo jsou zběhlí v japonštině si bezpochyby všimnou, že v tomto pojmu chybí odkaz na hlavu nebo myšlení. Tedy, budō není něčím, co může být chápáno hlavou nebo myšlením. Jde o rozměr citu a srdce. Sōke nás varoval, že ti, kdo usilují o logické studium budō dojdou zmatení, protože budō není něčím, co by se dalo pochopit hlavou. K tomu sōke ještě přidal to, jak je důležité mít dobrého učitele, bez něhož může člověk sejít na špatnou cestu. Je až příliš těch, jejichž motivace je pochybná. Mohou ovlivnit váš trénink špatným způsobem a nakonec i poznamenat svým špatným učením celou svoji zem.

Jinou důležitou zprávou, která se příštího roku týká je, že sōke se zmínil o svém záměru vybudovat nové honbu dōjō. Současné dōjō se nachází v místě, kde má zhruba za 2 roky vést nová silnice skrz Noda. Proto, abychom se vyhli přerušení tréninků v honbu, tak je nutno začít se stavebními pracemi už v roce 2009. O tom, kde by mělo nové honbu stát je ještě třeba rozhodnout, ale na můj dotaz o jaké lokalitě se uvažuje odpověděl sōke: „Noda“. Záměrem je také to, aby se nové honbu stalo symbolem bujinkanu pro budoucnost a mělo by mít trvalejší charakter v rámci jeho odkazu. Soke pečlivě zvažuje jaký postup nejlépe zvolit i s ohledem na to, jak je v Japonsku nakládáno s majetkem a půdou, což by mohlo do budoucna přinést obtíže. Jak víme, sōke nemá žádné dědice a tedy jeho majetek může být zlikvidněn (prodán atp. – asi odkaz na Japonské právo, dobře tomu nerozumím – pozn.překl.). Ovšem pro chrámy, tréninkové haly, atp. existují nějaké výjimky, které umožňují jejich zachování. Sōke se tedy obrací na všechny členy bujinkanu, aby nové honbu mohlo vzniknout s jejich přispěním. Sám sōke hodlá investovat do projektu nezanedbatelnou sumu, která by měla uhradit základy a půdu. Ovšem výsledná podoba a hodnota dōjō bude dána tím, kolik podpory dostane ze strany bujinkan komunity.


(c) Doug Wilson
Doug provozuje jeden z nejazajímavějších blogů na internetu s tématem bujinkanu, který najdete na adrese – http://henka.wordpress.com/. Doug je jeden ze studentů tohoto umění, který žije již víc jak 15 let přímo v Japonsku. Pomáhá překládat na sōkeho výukových hodinách. Také je překladatelem sōkeho posledních knih vydaných nakladatelstvím Kodansha.

Comments are closed.