Technika Kokū z tradice školy Gyokko ryū

Technika Kokū z tradice školy Gyokko ryū

Abych řekl pravdu, tak z jedné strany vůbec nemám rád články, ve kterých je zveřejněna rozfocená technika a text definujícím její provedení. Hned to vysvětlím proč. Pokud tak totiž učiníte, často lidé získají představu, že toto „uveřejněné“ provedení techniky je jediné možné. Ale tak tomu není. Musíme si uvědomit několi věcí. Například, že každá technika má své probedení na úrovni shoden 初伝, chūden 中伝 a okuden 奥伝. Také to, že každý z japonských učitelů tuto techniku vyučuje s drobnými odlišnostmi a detaily, které vám mohou pomoci k širšímu pochopení konkrétní waza 技. Nejde o to, že by techniku nějak výrazně měnili, jde o to, že základem techniky není přesný pohyb jako podle šablony, ale princip pohybu či ovlivnění oponenta. Víte budō není exaktní vědou.

Někdy se v takovém případě může stát, že se studenti začnou mezi sebou dohadovat, čí provedení je správné a kdo jej dělá špatně. Víte, zastávám v této věci názor, že japonští učitelé mají již tak bohaté zkušenosti se studiem jednotlivých technik, že do nich nyní vkládají kus sebe sama a tím může vzniknout drobná odchylka při zachování skutečného kihon 基本, základu. Pozor, tuto schopnost mnoho z nás nemá a tak dávejme veliký pozor na to, když se rozhodnem techniku měnit.

Dalším důvodem proč nejsem přílišným přítelem definice jednotlivých technik je skutečnost, že přesným popisem pohybu mužou vzniknout „mantinely“ v našem tréninku, které nám neumožní provádět svobodně henka 変化, varianty z obav, že techniku pokazíme či opustíme. Takových obav se musíme co nejdříve zbavit, protože nás brzdí v tréninku. Samozřejmě je důležité se na začátku věnovat základnímu způsobu provedení jednotlivých technik a to po dlouhou dobu, ale i s tím, že se budeme seznamovat s možnostmi jednotlivých pohybů v závislosti na změně situace.

Má zkušenost z tréninku a studia bojových uměních Bujinkan Dōjō 武神館道場 je taková, že základ konkrétních technik je vyučován pro schopnost správného pochopení a naučení se pohybu nebo celé konkrétní waza 技, formě. Z tohoro důvodu bychom měli být velice pozorní při svém studiu a vnímat důležité detaily a podstatu studovaných pohybů. Po tomto úvodním seznámení začnou studenti provádět předem dané varianty jednotlivých pohybů, které dokážou změnit podobu techniky. Dalším krokem jsou takové věci jako správné načasování a ma-ai 間合い,vzdálenost, které jsou nezbytné proto, aby student pochopil souvislosti mezi jednotlivými pohyby. Nebo se studenti učí kombinace jednotlivých pohybů v různých směrech – jūppo sesshō 十方折衝, atd. Tento vývoj pokračuje s tím jak student získává své zkušenosti. Ale zpět na začátek, pro tento proces studia je důležité pochopit základní princip (nepleťte si to s formou) jednotlivých technik a rozhodně to není jednoduché.

Ještě jsem se setkal s přístupem, kdy ne příliš vyspělí student získá popis nějaké techniky, v lepším případě doprovozený fotografiemi, a on jej bere jako náhradu svého osobního kontaktu s učitelem. To je snad ten nejhorší přístup. Všichni musíme pochopit, že je zapotřebí mnoho poctivého studia pod vedením kvalifikovaných učitelů, kteří jediní nám mohou předat detaily, které nikdy nemohou být zapsány v knihách jednoduše z toho důvodu, že tam pro ně není místo a ani to není cílem knih. Je důležité si uvědomit. Tyto „popsané a rozfocené“ techniky mohou sloužit těm z nás, kteří již popsané techniky studovali a mohou si je tak připomenout. Rozumíte?

Pojďme se teď podívat na jednu z technik, kterou většina studentů bujinkanu „důvěrně“ zná.


Kokū 虚空

(prázdný prostor)

Jednou ze základních technik školy Gyokko ryū kosshijutsu 玉虎流骨指術 je technika Kokū 虚空, kterou najdeme jako první v kapitole Jō ryaku no maki 上略之巻. S ohledem na skutečnost, že je v bujinkanu 武神館 vyučováno devět tradičních ryū-ha 流派, může tato technika být vyučována několika různými způsoby, přičemž ale vždy je důležité, aby v každém provedení byla zachována skutečná podstata této waza 技, techniky. Zde se pokusíme podívat na základní způsob vycházející z tradic Gyokko ryū.

Tori stojí v pozici Ichi no kamae 一之構え s levou nohou vpředu. Uke vede úder pravou rukou Jōdan tsuki 上段突き na obličej. Tori ustoupí krokem pravou nohou šikmo dozadu a levou rukou provede vnitřní Jōdan uke 上段受け, Poté vede s pohybem v bocích úder pravou rukou způsobem shutō ken 手刀拳 zevnitř na oblast hoshi 星 oponentovy pravé ruky. Tento úder vyvede Ukeho z rovnováhy. Uke proto pokračuje přísunem levé nohy a vzápětí kopem pravou nohou způsobem Sokuyaku ken 足躍拳 na Chūdan 中段. Tori ustupuje před kopem otočením se na své levé noze a krokem pravou nohou po oblouku dozadu do kamae 構え. Ukeho kop tak projde před tělem obránce. Z této pozice Tori provede Keri age 蹴り上げ, kop nártem levé nohy zespoda na zadní stranu pravé nohy oponenta. S došlápnutím levou nohou dopředu vede Tori levou rukou úder Boshi ken 拇指拳 zezadu na pravé Butsumetsu 佛滅 oponenta. Tori udržuje Zanshin 残心.

Ninpō ikkan 忍法一貫


(c) Pavel Slavík
dōjō-chō Bujinkan Dōjō Prague
web: www.bujinkanprague.com
e-mail: pavels@bujinkanprague.com

Comments are closed.