Přemýšlej samostatně

Přemýšlej samostatně

V dávných dobách člověk, který se snažil studovat budō, cvičil sám. Poté, co se naučil dovednostem od svého učitele, trénoval sám, aby udělené lekce zvládl. Musel mít odhodlání studovat a zvládnout techniky samostatně. Sám se vydal do hor, kde neustále trénoval v přírodě, utkával se se zvěři a bojoval proti stromům.

V dnešní době mnoho lidí zapomíná „se vydávat do hor“. Tito lidé hledají snadnou cestu. Pokud narazí na komplikovanější problém, okamžitě žádají někoho staršího a zkušenějšího, aby ten problém místo nich vyřešil. A starší většinou ochotně poskytnou jednoduchou radu s přesvědčením, že situaci dobře vyřeší. Ve skutečnosti ovšem poškozují rozvoj tohoto jednotlivce.

V případě cvičení v budō by tomu mělo být odlišně. Problému skutečně porozumí jen ten, kdo takový problém má. Ten, kdo radu udílí, jej posuzuje skrze svoji vlastní zkušenost, kdežto ten, kdo radu přijímá, ji chápe jako by pocházela od kouzelné osoby. Nemá totiž stejnou zkušenost, jakou má rádce.

To přináší nebezpečí, že v takových radách či lekcích chybí podstatné věci. Proto když rady a zkušenosti předáváte, promyslete nejdřív toto dilema. Je třeba mít chladnou hlavu. Zachovat se chladnokrevně a vyřešit situaci znamená nalézt vřelost.

Snad za čas tazatel přijde a sdělí, že svůj problém stále nechápe a nemůže vyřešit. Přitom svůj původní problém popíše zcela odlišným způsobem, než to udělal na počátku. Možná až nyní budete schopni posoudit jakou vhodnější radu poskytnout.

V budō poskytujeme studentům rady a informace až po nějaké míře „trápení“ nalézt řešení samostatně. Hodně věcí se dá naučit jen krze utrpení a úsilí, neboť jinak budou zapomenuty po zbytek života. Všichni se musíme snažit řešit svoje problémy vlastní cestou. Navíc, v Budo, všichni postupujeme mnoho bolesti na cestě ke zvládnutí nejlepších technik. Takových technik, které vznikly na základě úsilí a bolesti našich předků, zakladatelů naší tradice, kteří tyto techniky vytvořili.


(c) sōke Masaaki Hatsumi
Hatsumi sensei je zakladatelem organizace Bujinkan Dōjō
a představitelem (sōke) v devíti tradičních školách ninjutsu a bujutsu.

Comments are closed.