Čtyři pilíře tréninku

Čtyři pilíře tréninku

Existují nejméně čtyři základní oblasti, na kterých musí pracovat ti, kteří cvičí taijutsu. Cvičit jen tři je neúplné a vede k přehlédnutí důležitých cest k pochopení a skutečným schopnostem.

První pilíř – ten, který by měl být většinou studentů považován za nejdůležitější – jsou katy. Důvod, proč by většinou studentů měly formy být považovány za nejdůležitější je, že většina studentů jsou na úrovni, kde jim formy nabízejí více užitku než jakýkoli jiný druh tréninku. Musíte si uvědomit, že účelem formy je vytvořit vám správný základ.

Oproti formám novějších japonských bojových umění (bojová umění, která jsou mladší než 200 let), které se praktikují samostatně, katy koryū bujutsu (starších bojových umění) se cvičí ve dvojicích. Jsou to přesná cvičení, která jsou určena k přesnému opakování. Tímto způsobem jsou studentům předávány nejen správné detaily, ale také správné cítění bojového umění. To je také způsob, jakým jsou v historii předávány bojová umění, aniž by byly deformovány nebo úplně ztraceny. Měli byste cvičit katy s největší vážností a důrazem na detail. Snažte se co nejlépe opakovat přesně to, co vidíte. Navíc, samostatné cvičení by mělo být každodenní součástí života každého studenta, zvláště v začátcích. Toto nemůžete vynechat. Procvičovat základní pohyby, jako údery, bloky, kopy a kotouly je podstatné pro váš další vývoj. Takto dosáhnete vysoké kvality pohybu.

Druhým pilířem je henka. Henka doslova znamená „změna“ a znamená hledání variací, které se objevují při tréninku, a toho, jak dosáhnout v nepředvídatelných situacích úspěchu. Zde zkoumáte možnosti a skutečně posouváte své dovednosti na vysokou úroveň. Používáte vaši osobnost a kreativitu a učíte se aplikovat principy, které jste se naučili. Proto je důležité nezapomínat na dovednosti a principy, které jste se naučili při tréninku kata. Pokud tyto dovednosti odložíte, vytvoříte situaci, kdy dva ze čtyř pilířů budou ve skutečnosti pracovat proti sobě a nenastane žádný vývoj. Nepoužívejte henku jako berličku nebo obvaz skrývající fakt, že nejste schopni předvést základy a katy. Tato vážná situace je velkým problémem v našem stylu bojových umění.

Henka je podstatou života. Jsou situace, ve kterých se neschopnost změny rovná smrti. Změna je cestou k růstu, překonání stagnace a omylů. Nezávisle na tom, jak dlouho jste na cestě, pokud vaše cesta života dosáhne k zátarasu nebo vás vede na zcestí, musíte si uvědomit nutnost změny. Totéž platí v boji. Uchopte změnu a nedržte se pevně toho, co platilo dříve.

Třetím pilířem je randori. To znanená sparring. Sparring můžeme cvičit velmi pomalu nebo v plné rychlosti – to závisí na vaší úrovni zkušeností se sparringem a s tréninkem obecně. Opět je důležité nezapomínat na základní principy vytvořené tréninkem kata. Pokud zapomenete, doslova ničíte všechnu práci, kterou jste dosud do tréninku vložili. Pokud se pokoušíte o randori a zjistíte, že to, co získáváte se zvrhlo v situaci chabé kvality, která není založena na principech a správných metodách, měli byste přestat – a vrátit se k základním katám a tréninku henka. Měli byste se účastnit tréninku randori pouze, pokud vaše základy jsou pevné natolik, že se neodchýlíte od toho, co je správné a pravdivé. Existuje úroveň randori, kterou nazýváme shinken gata, která se překládá jako „Formy živé čepele“ a znamená velice opravdovou úroveň sparringu. Je velice nebezpečná a měla by být prováděna pouze nejzkušenějšími studenty.

Čtvrtým pilířem je posilování. Zapomínat na posilování je velkou chybou. Znamená to uvědomit si, že vaše tělo je vaše zbraň a připravit jej k boji. Svalovou „prací“ posilujete své svaly, které se stávají silnějšími. Protahováním posilujete své šlachy jak při tréninku, tak mimo něj. Posilujete své tělo, aby bylo schopno absorbovat rány a pády. Posilujete své ruce, nohy a jiné tělesné zbraně, abyste byli schopni vést údery bez jejich poškození. Znamená to zvykat si na použití sebe sama jako zbraně.

Podívejme se na tyto čtyři pilíře z hlediska kenpō neboli tréninku s mečem. Zaprve zde máme katy neboli formy. V našem případě Katy pocházejí z Kukishin ryū kenpō. Cvičíme je pozorně, abychom porozuměli metodám, pohybu těla a práci nohou, cílení a důležitým bodům. Co je důležité je rozvíjet schopnost se pohybovat jak sám, tak s někým jiným. S mečem je také nezbytné samostatně cvičit základní seky, abychom porozuměli dynamice seků, stejně jako ostatním věcem jako jsou správné tasení a zasouvání meče zpět do pochvy. To chce hodně práce. Zadruhé jsou zde henka. Ty jsou rozkoumáváním možností, které vycházejí z nepředvídatelnosti skutečného boje. Principy, které jsme se naučili z Kata nejsou přehlíženy ani odloženy, ale znamenají výchozí bod, ze kterého plynou všechny věci. Student se mění spolu se situací, přizpůsobuje se podmínkám tak, jak přicházejí. Potom přijde randori. To znamená obléci si ochranné vybavení, používat měkké zbraně a poté zrychlit katy a henka do plné rychlosti, až do úplného sparringu. Jen tímto způsobem může student porozumět realitě skutečného boje. Bez randori pouze předstíráme, že trénujeme pro skutečný boj. Pak je zde posilování. S mečem se nazývá tameshigiri. Meč se při něm používá pro skutečné sekání na cíl ze slámy nebo bambusu. Toto je nezbytné pro skutečné pochopení šermu. Udivuje mě, že někteří učitelé nebo „experti“ meče nikdy nepřesekli ani jednu slaměnou rohož. Když přijde na sek, nemůžete vědět, o čem mluvíte, pokud jste ve skutečnosti nikdy nic nepřesekli.

Dbejte na to, aby váš vlastní trénink zahrnoval všechny čtyři pilíře tréninku do takové míry, jaká je nezbytná a správná pro vás.


(c) Ken Harding
Missouri Budō Taijutsu Dōjō
www.mbdojo.com
kenharding@mbdojo.com

Comments are closed.