Kokoro no jutsu

Kokoro no jutsu

Ninjutsu. Každý den mnoho z nás mluví o něm a o jeho možném „hlubším“ smyslu. Ale podívejmě se na to seriózně. Mnozí z nás vědí, že mluvíme-li o ninjutsu, ve skutečnosti mluvíme o budō taijutsu, ale nehledě na to, termín ninjutsu je užíván mnohem častěji a na mnoho způsobů. Takže, ujasněme si tento obecný termín, abychom věděli, o čem vlastně skutečně mluvíme.

Pro mnoho lidí je ninjutsu příležitostí ke studiu způsobu sebeobrany. Mnoho jiných považuje ninjutsu za tajemné umění s mnoha skrytými aspekty, které chtějí prozkoumat. Abychom mohli zkoumat hlubší smysl ninjutsu, musíme vzít v úvahu význam dvou kanji: NIN a JUTSU.

NIN má v obvyklém překladu význam jako VYTRVALOST. Pokud vezmeme dva znaky, ze kterých se skládá NIN, v překladu dostaneme význam 刃 MEČ a 心 SRDCE, ale co tento překlad ve skutečnosti znamená? JUTSU je obvykle překládáno jako UMĚNÍ. Ale jaký je hlubší smysl?

Vezměme si jako první znak 忍 NIN: pokud trénujeme naše umění pouze jako způsob sebeobrany, zůstaneme stále pouze na povrchu a nikdy nebudeme schopni objevit skutečné „kokoro“ (srdce). Ale to, co se musíme naučit, je vidět, cítit, chápat a konat srdcem. Musíme rozvíjet toto chápání, pokud chceme jít v našem umění dále. Pokud docílíme pokroku v rozvoji tohoto chápání, jsme stejně schopni rozvíjet i svou osobnost.

Srdce a mysl musí pracovat společně a v harmonii. Pokud na něco myslíme, zároveň podvědomě ovlivňujeme svoje srdce tak, že jsme schopni to něco cítit. A pokud něco cítíme srdcem, jsme schopni ovlivňovat mysl tak, že na to myslíme nebo nemyslíme (zapomněl někdy někdo první lásku?). Tento druh vnitřní týmové práce ovlivňuje stejně dobře naše tělo. Řečeno jinými slovy: jsme schopni pohybu, myšlení a cítění s čistým (jasným) vědomím.

Své srdce musíme cídit, až získá čistotu a lesk meče. Tím se i naše mysl stane silnější a my budeme schopni myslet jasněji. Tento vztah srdce a mysli umožňuje tělu mnohem efektivnější pohyb. Dále musím upozornit na skutečnost, že čisté srdce může lépe odolávat vnějším vlivům a naše mysl se nenechá tak snadno ovlivnit. Takže můžeme říci, že s rozvojem srdce se stejně tak rozvíjí i mysl a obojí dohromady rozvíjí ducha. Termín NIN, jak jsme viděli, může být překládán jako čisté srdce stejně tak, jako pevná a otevřená mysl (k rozvoji efektivní a stejně otevřené duše). Význam vzájemného působení všech těchto faktorů a jejich vlivu na podvědomí je v rozvoji osobnosti na mentální úrovni.

A nyní se podívejme na znak 術 JUTSU: Umění. Ale co je ve skutečnosti umění? Pro lepší vysvětlení si jako příklad vezmu profesionálního malíře. V počátcích se důvěrně seznamuje s různými druhy barev a učí se, jak je lze kombinovat. Potom vezme štětec a zkouší namalovat první linky a obrysy a následně k práci přibere barvy. To zabere roky studia a rozvoje. Po několika letech si malíř vyvine vlastní formu a styl a může začít malovat své vlastní obrazy. Svým vývojem své obrazy oživuje. Prostřednictví jeho osobnosti proces malování získá nový rozměr. Nyní se malíř stává součástí svého umění.

V bojových uměních je to úplně stejné. Důvěrně se seznamujeme se základy prostřednictvím kihon happō, takto naučené základní formy rozvíjíme pomocí henka a ve stejném čase přidáme barvy v podobě rozvoje pohybů taijutsu. Kombinací těchto učebních procesů rozvíjíme své taijutsu a zároveň svou osobnost na fyzické úrovni.

Vzájemným působením srdce, mysli (NIN – duše) a taijutsu (JUTSU – umění těla) rozvíjíme svou jedinečnou osobnost a tím se stáváme součástí našeho umění.

忍術 Ninjutsu není jen uměním sebeobrany. Ninjutsu je umění, který z lidské bytosti tvoří lidskou bytost.

Bufūsui ikkan


(c) Kostas Kanakis
info@bujinkanbudokai.eu

Comments are closed.