Tajemství zdraví a dlouhověkosti v bojovém umění (Buyūhi)

Tajemství zdraví a dlouhověkosti v bojovém umění (Buyūhi)

Buyūhi je dokument, který můj učitel bojového umění Hatsumi sensei dával po léta vybraným studentům. Většinou jej obdrželi pouze s poznámkou „toto je důležité“. Ani zde nebude podáno žádné vysvětlení. Každý si musí sám pro sebe najít smysl a interpretovat si tato slova. Po několik let jsem tento dokument váhal přeložit, protože jsem cítil, že žádný překlad by nebyl dostatečný. Japonština má úžasný aspekt mnohoznačnosti a slova mají díky čínským znakům, které tvoří část japonského systému znaků, více významů. Když čtete dokument, jako je tento, máte pocit, že vidíte spíše obrazy, než psaný text. Deset lidí by ho téměř jistě přeložilo deseti různými způsoby. Následující překlad je jeden z mnoha, které jsem napsal. Upřímně doufám, že vám umožní zachytit myšlenku a obohatit váš trénink i život.

“Velký božský duch našich předků dává život vesmíru a všem živým věcem. Tento duch nás chrání, přináší nám radost a blahobyt. Nežijeme díky své síle, ale díky síle světla našich předků, které vidí skrze celá Nebesa i Zemi.
My, živé bytosti, musíme jedině a celým svým srdcem chránit a předávat toto Vědění o našem božském původu. Pokud s naprostým přesvědčením odpřisáhneme naši snahu vyhnat z našich srdcí veškeré zlo, naše domovy budou zcela jistě ochráněny touto Božskou silou.
Forma (podoba, vtělení, přítomnost) tohoto ducha, který osvětluje tuto velkou cestu pravdy, toto zářící světlo spolu s nápojem nesmrtelnosti ochrání tyto lidi pravého dokonalého světla..”

Bufū ikkan.


(c) Paul Masse
E-mail: goshinarts@mac.com
Od roku 1994 Paul Masse žije v Japonsku a věnuje se studiu budō u sōke Masaaki Hatsumiho dvakrát a třikrát týdně.
Použito z webové stránky:
http://web.mac.com/phmasse/martial_profile/Welcome.html.

Comments are closed.