Bujinkan – podstata přírody

Bujinkan – podstata přírody

Bujinkan je úplný systém obrany těla, mysli a duše a zahrnuje nejlepší obranné techniky.

Lidé cvičící bojové umění, kteří praktikují dobrou etiketu a humanismus od chvíle, kdy se probudí až do chvíle, kdy jdou spát, jsou dobrým příkladem zákona chování – bufū. To jsou zákony skutečných bojovníků bujinkanu. Člověk s čistým srdcem je v souladu se srdcem přirody a nebe. Nejdůležitější vlastností bojovníků je dosažení míru a harmonie. Bushin wa o motte totoshi to nasu 武心 和を以て尊しとなす.

Můžeme říci, že se lidé skládají ze tří hlavních částí: Tělo, které dává sílu, Srdce, které dává duši a Mysl, která dává moudrost. Při učení bumon, shimon a bunmon rozvíjejí praví bojovníci tyto tři části a slaďují je, aby fungovaly v úplné harmonii. Když je tato integrace dokončena, je pak cvičenec pravým bojovníkem.

Bumon – složka bojového umění, z ní pochází síla.
Shimon – náboženská a duševní hlediska, kdy se člověk musí naučit a pochopit různá náboženství, ale nesmí se nechat svázat pouze jedním. Odtud pochází duševní osvícení.
Bunmon – tato složka obsahuje učení a porozumění kultuře, historii, filozofii a tradicím. Odtud člověk získává znalosti.

Ninniku seishin 忍辱精神

Toto je název veršů, které říkají, že pokud jsi někým zesměšňován, nesmíš se rozhněvat nebo stát se podezíravým. Místo toho raději odhoď veškerou zášť do „řeky“. Pěstuj svoje srdce jako květinu a svoji duši jako bambus.

Shikin haramitsu dai komyō 詞韻波羅密大光明

V bojovém umění Bujinkan Dōjō se dobrořečení shikin haramitsu dai komyō opakuje na začátku a na konci každého tréninku. V překladu to znamená – mocné světlo moudrosti. Slovo shikin má více než jeden smysl – prvním smyslem je milostné srdce vyzařují lásku pro všechno. Druhým smyslem je upřímné srdce, které dělá to, co je správné. Třetím smyslem je srdce v souladu s přirozeným pořádkem. A nakonec srdce věnované zvolenému přesvědčení. Když z těchto čtyř částí vytvoříte celek, dostanete velkou moudrost. Haramitsu – znamená mocná aura. Dai komyō – je energie, která proudí bez konce. “Světlo milosrdenství proudí vertikálně. Světlo srdce proudí horizontálně. Díky nim se vše víří. To je srdce cyklu přírody.“

Takamatsu sensei jednou řekl –
“Srdce je ti oporou, ať jsi v životě nahoře nebo dole. Mít nezdolnou duši znamená vstát po každém pádu. Bez takovéto duše nemůže nikdo dosáhnout svého cíle. Ninja potřebuje vyjímečně silnou duši – stejně jako tráva bývá často pošlapaná a přesto se nikdy nevzdá a bojuje o život.“

(Proto se ninjům někdy říká kusa – tráva)

Pevné srdce – umění odstupu

Metoda odstupu “ma-ai“ má dvojí využití, které je nejběžnější, je výpočet fyzické vzdálenosti mezi tebou a tvým protivníkem. Tato vzdálenost je daná, umožňuje útočit nebo ustupovat. Druhé použití odstupu je odstup tvou myslí a myslí ostatních, ma-ai – “ki“. Když nepřítel jakýmkoliv způsobem zautočí, nemělo by to být pro tebe překvapení – srdce by se nemělo rozbušit a mysl by neměla být zmatená. Tento stav vědomí se nazývá pevné srdce – fudōshin. Když tvé srdce a duše zůstávají v klidu stejně jako srdce a duše boha, můžeš udržet odstup mezi tvým srdcem a srdcem protivníka. Pevné srdce – fudōshin – se vyznačuje neomezenou svobodou a pochopením znalostí. V buddhismu je tato úroveň vědomí nejvyšší duševní metou “kanjizai“, která umožňuje předem snadno porozumět směru útoku protivníka.

Vyučování fyzického ma-ai je jednoduché a provádí se pomocí dōjō, ale druhé ma-ai není tak snadné. Každý žák je jiný, každý má jiný stupeň duševní a fyzické síly a talentu. Jedinou cestou, jak dosáhnout pevného srdce, je nepřetržitý trénink. To se také vztahuje na ty, kteří jsou zraněni – mohou trénovat své oči. Během tréninku se nikdy nesmíš vzdát z důvodu bolesti nebo slabosti a nebo, což je nejhorší, proto, že si myslíš – “Nemám na to talent, nemohu to dělat, nedokáži to“. Nejdůležitější věcí je úsilí. Člověk, který nedokáže vyvinout úsilí, nikdy nepochopí pevné srdce nebo odstup mysli. Když to člověk dokáže a má moudré pevné srdce a nikdy není přistižen nepřipraven na jakoukoliv změnu okolností, pak tento člověk může využívat své moudré pevné srdce jako radar, který udrží jeho sílu svobody. To se nazývá přímé boží srdce “shiden“.

Pokud si neuvědomíš, že usilí je nezbytné pro trénink a dokonce pro opravdový boj – jissen nebo shinken, pak budeš určitě zraněn nebo dokonce zabit. To se také může nazývat ma-ai, ale použité charakteristiky jsou odlišné, znamenají setkání s ďábly. V Japonštině může být slovo “Ma-ai“ vyjádřeno s jinými charakteristikami, takže může znamenat dobrý nebo špatný čas, což při vykládání osudu znamená štěstí nebo smůlu. U tebe, jako studenta ninpō, musí být tvé cíle stanoveny před dosažením fyzických dovedností, získáním pevného srdce.

“Musíš si všimnout, že nejvyšší metou taijutsu jsou základy míru. Když budeš studovat, budeš mít fudōshin.“

“Když držíš meč, tvá duše musí být jako meč. Když držíš tyč, tvá duše musí být jako tyč. Když nedržíš nic, jen vzduch, tvá duše musí být jako vzduch.“


(c) Sveneric Bogsäter
Bujinkan Budōkai Nederland
www.bujinkanbudokai.nl
Sveneric je původem ze Švédska. Byl druhým nejaponským studentem v historii Bujinkanu, jemuž byl udělen jūdan, 10. dan. V současnosti žije v Holandsku, ale velmi často jej opouští, aby vedl semináře po celém světě.

Comments are closed.