Příroda nepřemýšlí

Příroda nepřemýšlí

Země nepřemýšlí
Voda nepřemýšlí
Oheň nepřemýšlí
Vítr nepřemýšlí
Prázdnota nepřemýšlí

Tak proč se neustále snažíte přemýšlet o svých pohybech?

Přemýšlet je to, co se naučíme dělat během života, někdy s úspěchem, někdy bez. Ale s bojem je to jiné. V případě skutečného boje není čas na přemýšlení. To je to, co nás bujinkan učí.

Někteří namítnou, že s dobrou strategií můžeme zvítězit i proti přesile. Další mohou říct, že dobrý taktik vždy najde slabinu svého protivníka. Mají pravdu! Ale to nic nemění na faktu, že přemýšlení je protikladem toho, co jsem právě řekl.

Strategie je to, co si předem připravíte. Musíte hodně přemýšlet, abyste přišli na to „co dělat“ a „jak to dělat“. Ale strategie není boj.

Taktika je to, co děláte, když přizpůsobujete vaše strategie v poli a přitom berete v potaz nové skutečnosti, které jste nemuseli předem znát. Přemýšlíte rychle, abyste přizpůsobili plán realitě. Ale znovu opakuji, to není boj.

Když bojujete, je nejdůležitější to, co vám nabídne váš protivník. Nepřemýšlíte nad vlastním pohybem, pouze reagujete na informace, které vám útočník dává. Tento způsob „naslouchání“ informacím dávaných Ukem je to, co je opravdu důležité. Když trénujete v dōjō, snažte se „naslouchat“. Jeho tělo si „řekne“ o váš pohyb. To je věc, kterou nelze získat okamžitě. Abyste získali tuto dovednost, musíte trénovat, trénovat a zase jen trénovat.

Ptali jste se někdy sami sebe, proč Sensei stále říká: „Pokračujte“? Dává nám tím odpověď na to, co hledáme v bujinkanu, ale je to tak samozřejmé, že nikdo nenaslouchá. Pokračujte: Trénujte tvrdě. Pokračujte: Opakujte základy. Pokračujte: nepřemýšlejte. Pokračujte: Buďte sami sebou. Toto vyžaduje velké nasazení, které dnes mnoho lidí v bujinkanu nemá. Nepíšu to proto, že bych si o sobě moc myslel, sám si často myslím, že netrénuji dostatečně, ale aspoň mohu číst a naslouchat svému protivníkovi.

Po 32 letech studia bojových umění je logické, že se jednoho dne začnete pohybovat lépe než jiní. Ale také jsem si vědom toho, že tato cesta nemá cíl, že musím „pokračovat“. A to je důvodem, proč dvakrát do roka jezdím trénovat za Hatsumi senseiem.

Bohužel, není nic cenného na zemi, co vás nestojí čas a úsilí. Být dobrým technikem znamená být vytrvalým studentem. Skrze opakování – na každé hodině – kihon happō, sanshin no kata, kamae a ukemi získáte vnitřní porozumění přirozenému pohybu. Pokud praktikujete omote waza, přejděte k ura waza a když už máte obojí (inyo nebo jin jang?), přirozený pohyb se „přirozeně“ objeví.

Neustále říkám svým studentům, aby každodenně studovali základy, protože to je to, co je (pravda) důležité a pamatujte, nesmíte přemýšlet, jednoduše reagujte. Schopnost reakce je prvním krokem k naslouchání.

Země, Voda, Oheň, Vítr, Prázdnota nemyslí, prostě jsou.
Člověk přemýšlí, ale může prostě být?


(c) Arnaud Cousergue
web: www.budomart.com
e-mail: arnaud.cousergue@gmail.com
Článek byl publikován na webu Kamaemail a zde je uveřejněn s laskavým svolením autora, děkujeme.

Comments are closed.