Shuhari 守破離

Shuhari 守破離

Shuhari je koncept, který se používá v souvislosti s japonskými bojovými uměními a popisuje jednotlivé kroky při dosahování mistrovství. Někdy se objevuje i v jiných souvislostech, například při hře go 碁.

Shuhari by se dalo zhruba přeložit jako „naučit se, odpoutat se a přesáhnout (někam dál).“

Shu 守 (しゅ, „ochraňovat,“ „poslechnout“) – tradiční moudrost – znamená naučit se základy, techniky, poučky.

Ha 破 (は, „odpojit se,“ „odchýlit se“) – rozchod s tradicí – hledání výjimek v tradiční moudrosti, přemýšlení nad pravdou v nich ukrytou, hledání nových cest, technik a pouček.

Ri 離 (り, „opustit,“ „oddělit“) – transcedence – tady již nejsou žádné techniky ani poučky, všechny pohyby jsou přirozené, bez formy či omezení.

Shuhari je možné vnímat jako soubor soustředných kruhů, kdy se Shu nachází v Ha, a Ha i Shu pak v Ri. Základní techniky a znalosti se nemění.

Během fáze Shu by student měl věrně následovat instrukce jednoho učitele, protože ještě není připraven zkoumat a porovnávat různé cesty.

Lidé tenhle koncept často vnímají pouze v rámci úrovně fyzického tréninku.

Nicméně, rád bych to vnímal v širší a hlubší perspektivě, abychom viděli, jak se tento proces vztahuje na vývin a budoucnost bujinkanu během sōkeho vlády jako velmistra devíti škol.


(c) 2010, Duncan Stewart
e-mail: slamdunc742004@yahoo.com
Publikováno 16. března 2010 na webu:
http://tazziedevil.wordpress.com/tamashii

Comments are closed.