Bufū ikkan

Bufū ikkan

Bufū ikkan je dechem bojových umění. Jednota bojového budō a života spočívá v tom, že bojový dech je součástí vašeho života. Shin ki to ichi je jednota srdce, vesmíru a zbraní. Skutečné budō chrání lidskou bytost jako celek: tělo, mysl a ducha. Budō je osobní zkušenost.

Každý jednotlivec získává určitý unikátní a osobní smysl, důvod, proč je možné zvládnout techniku. V každém případě můžete napodobit pocit/smysl. Když hovořím o emulaci, mám na mysli interpretaci.

Sledujme tedy, jak nám individualita v kombinaci se správným srdcem dává možnost plout mezi mraky spravedlnosti. V budō – stejně jako v životě – správné srdce je velice důležité. Od srdce plynou emoce: nebojácnost (hodnota jít vpřed i přesto, že cíl není zcela jasný), sebeúcta, hodnota sama sebe, tolerance, respekt, apod.

Pokud vezmeme dva pocity, které se zdají být na první pohled odlišné, například láska a nenávist, vidíme, že když je vaším postojem láska, je atraktivní, jasná a v důsledku toho se dveře otevírají a celé panorama, které máte před sebou, je nekonečné. Pokud však ve vás žije nekontrolovaná nenávist, objeví se pocit stažení, smysl pro uzavření se do sebe, netolerance a v důsledku toho i nesplynutí s vaším prostředím.

Osobně dávám přednost tomu, že u každé osoby, se kterou se v životě setkám, hledám vše pozitivní a krásné, co tato osoba nabízí. Tímto způsobem se otevírá hluboká studna možností a jedinečných a nepopsatelných smyslů. Tímto způsobem mohu snadno přijmout – uvnitř svého já – takové aspekty dané osoby, které nejsou naladěny na stejných vlnách se mnou. Neubližují mi, a pokud ano, neškodí mi tolik, kolik by mi škodily za normálních okolností. Je velice důležité se naučit nesoudit ostatní. Jednoduše proplouvat skrz každou bytost neviditelným způsobem, podobně objevíme prostřednictvím neviditelných pocitů, co je skutečnou podstatou bytosti. A stejně jako Saint Exupéry napsal ve své knize Malý princ: „Podstatné věci nejsou viditelné očima.“ Kdesi jsem si přečetl větu, která se ve mně významným způsobem zaznamenala, vždy se přirozeně objevuje v nejvhodnějších momentech a říká něco jako: „Když soudíš ostatní, nemáš čas je milovat.“

V bojových uměních budō říká Hatsumi sensei o Kuki shinnenjutsu, že se jedná o techniky, jak kontrolovat srdce protivníka. Chápu to jako vítězství v konfrontaci, kdy je třeba destabilizovat srdce protivníka, nikoli se soustředit příliš na jeho fyzické schopnosti. Jedna z těchto technik se jmenuje Kanashibari – tj. paralyzování protivníka na dálku – a mnozí si lámou hlavu nad tím, jak se to dělá. A nebo tvrdí, že to je právě to, co se chtějí naučit. Ale pozor … v okamžiku, kdy si položíte tuto otázku nebo řeknete tuto větu, pak nikdy nepochopíte Kanashibari. Je třeba to zažít … tuto techniku se nelze naučit intelektuálně – není logická ani iracionální – Kanashibari se musí zrodit z vašeho srdce, vyplynout jako oheň vytvořený bleskem z oblohy.

Z tohoto důvodu je třeba, aby vše plynulo z tohoto svalu cítění. Pokud budete žádat o pomoc vesmír a budete s ním žít v harmonii, pak zcela jistě získáte k provedení své práce příslušné nástroje.


(c) Pedro Fleitas Gonzales
Pedro je jedním z nejstarších evropských studentů.
Jeho působištěm jsou Kanárské ostrovy.

Comments are closed.