Proč právě ninjutsu dětem

Proč právě ninjutsu dětem


Dětský trénink je samo sebou odlišný od tréninku dospělých především tím, že je veden formou hry za cílem rozvíjet pohybové schopnosti jedince. Součástí každého tréninku je společné rozcvičení a protažení, po kterém může následovat nacvičování kotoulů, úhybů, skoků, základních úderových technik (bloků, úderů, kopů). Součástí tréninku jsou i různé hry na rozvoj tělesných dovedností. Snažíme se dávat velký důraz na udržení příjemné atmosféry na každém z našich tréninků, kde se každý snaží cvičit, jak nejlépe dovede, s ohledem na své schopnosti.


Důležitou částí je i budování vzájemného přátelství mezi samotnými dětmi. Starší děti, po dosažení určité úrovně, jsou vedeny k tomu, aby byly schopny poradit na tréninku mladším dětem a stávají se tak jejich spoluprůvodci v seznamování se s bojovým uměním.
Čím jsou tréninky bojových umění prospěšné dětem:

■ budují tělesnou kondici
■ vedou k rozvoji dovedností sebeobrany
■ učí děti trpělivosti a bojovnosti
■ seznamují děti s morálními hodnotami
■ učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání
■ umožňují lepší poznání vlastních schopností
■ pomohou získat nové kamarády
■ atd.


Tréninky jsou vedeny s cílem pozitivního působení na rozvoj celkové osobnosti dětí a mladistvých se zaměřením na omezení agresivity a omezení potencionálního rizikového chování.