Archív

Archív

V této části našich stránek najdete přehled různých článků o bojových uměních, která studujeme nejen z našeho pera, ale také od zahraničních studentů či učitelů. Budou zde i překlady článků otištěných v zahraničních časopisech.
Rádi bychom zde připomněli, že jednotlivé články byly publikovány v různých obdobích a tak může být jejich obsah svázán s událostmi a smýšlením autorů v čase, kdy texty vznikly. A tak vnímejte tyto články jako takový archív nedávné historie.
My se budeme snažit zde uveřejňovat ty články, které považujeme za zajímavé pro uchování a zároveň se omlouváme, že zde nemohou být uveřejněny všechny zajímavé články. Respektujeme totiž autorská práva a pokud nemáme svolení od pisatele, nemůžeme je zde publikovat.


Válečná historie feudálního Japonska (zde)